Ekonomia eta Ogasun Saila

Argitalpenak ZAZ

  • Euskal Ogasunaren Urteko Txosten Bateratua (IAI)
    Zergapideen Elkar-egokitasun, Erakidetasun eta Lankidetasuneko 3/1989 Legeak ezartzen dizkion eginbeharrak betetzeko, Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoak (EZKO) egindako txostena.
  • ZERGAK, Gaceta Tributaria del País Vasco
    1993tik aurrera Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoak (EZKO) argitaratzen duen aldizkaria, nagusiki tributu arloko gaiak lantzen ditu, eta, arreta berezia jartzen du EAEko fiskalitatean.
  • Zirkularrak
    ZAZek igorritako zirkularrak.