Ekonomia eta Ogasun Saila

Ezagutu Zerga eta Finantzaketa Sistema Arloa

Jaurlaritzaren tasak arautu eta kontrolatzen ditugu. Zerga Koordinaziorako Organoaren eta Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren laguntza teknikoa eta administratiboa eskaintzen dugu; horrez gain, zergei dagokienez gure ardura diren zergen harmonizazioari, koordinazioari eta lankidetzari lotutako azterlanak, azterketak, txostenak eta abar prestatzen ditugu. Ekonomia Ituna dela-eta (kupoa) Estatuarekin finantza harremanak ditugu, zehazki, foru aldundiekin baliabideak banatzeko sistemari buruz (ekarpenak). Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioari lotutako zerga betebeharren gaineko aholkuak ematen ditugu, eta horiek betearazten eta kontrolatzen ditugu.

Ezagutu Zerga Sistema Arloa  Ezagutu Finantzaketa Sistema Arloa

Tramiteak eta zerbitzuak