Ekonomia eta Ogasun Saila

Fiskalitatea

Euskal Erakundeek, indarrean dagoen araudiari eutsiz (Gernikako Estatutua eta Ekonomia Ituna), beren lurralde-esparruan zergak erregulatzeko ahalmena dute. Honela, zerga eskaera, bilketa, kudeaketa, likidazioa eta ikuskapena, lurralde historikoen esparruan, Foru Aldundi bakoitzari dagokio. Datu hau kontutan hartuta, errenta kanpaina, BEZaren deklarazioa, e.a. ondorengo tokietan kontsultatu daiteke:


Ekonomi Itunak arautzen du Euskadi eta Estatuaren arteko zergen banaketa.

Bestalde, Euskal Erakundeek Zerga Kideketarako Saila sortu zuten, zergen armonizazioa, koordinazioa eta elkarlana bultzatzeko haiek bitartean.