Ekonomia eta Ogasun Saila

Itundutako tributuengatik Foru Aldundien diru-bilketa

Ekonomia itunari jarraituz, lurralde historikoetako zerga sistema osatzen duten zergei buruz, ordainaraztea, kudeaketa, kitapena, ikuskaritza, berraztertzea eta zerga horiek biltzea dagozkien foru aldundiek dute ardura.