Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 90. zk.), 2023ko maiatzaren 15a, astelehena

Sumario n.º 90, lunes 15 de mayo de 2023


XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK

DISPOSICIONES GENERALES

JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Oposaketak eta lehiaketak
HAURRESKOLAK

Oposiciones y concursos
HAURRESKOLAK

Prestatu eta trebatzeko ikastaroak
SEGURTASUN SAILA

Cursos de formación y perfeccionamiento
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

BESTELAKO XEDAPENAK

SEGURTASUN SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
SEGURTASUN SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

Pribatuen iragarkiak
NON SERVIAM, S. COOP. LIKIDAZIOALDIAN

Anuncios particulares
NON SERVIAM, S. COOP. EN LIQUIDACIÓN