Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

Q Letra - Behi, ardi eta ahuntz esnearen kalitatea eta trazabilitatea

Erabilitako terminoak

Eragile: esnea daukan edo erabiltzen duen pertsona fisikoa edo juridikoa, ekoizleak, operadoreak eta garraiolariak barne.

Esne-zentroa: Esnea biltzeko, eraldatzeko eta operatzeko zentroak esne-zentroak dira.

Operazio-zentroa: ustiategietan erositako esne gordina gero beste operadore baten bilketa- edota eraldatze-zentroari salduko dion operadorearen helbide edo egoitza soziala.

Biltzeko-zentroa: esne gordina biltzen den establezimendua, operadore bati lotuta.

Eraldaketa-zentroa: operadore bati lotuta dagoen establezimendua, esneari manipulazio hauetako bat edo batzuk egiteko erabiltzen dena:  gaingabetzea, tratamendu termikoa eta eraldaketa.

Zisterna: motor bidezko trakzioa duten ibilgailuetan edo atoietan esne gordina garraiatzeko ontzia.

Ontzia: esne gordina biltzeko edozein ontzi iragazgaitza.

Zisternak garbitzeko zentroa: esnea garraiatzeko zisternak garbitzen eta desinfektatzen dituen establezimendua, esne-zentroari lotuta dagoena ala ez

Analisi-laborategia: Errege-dekretu honek ezarritako gutxienezko derrigorrezko ardi eta ahuntz esne-laginak analizatzeko eta 13. artikuluaren baldintzak betetzen dituen eskudun-organoak erregistratutako laborategia.    

Laborategi ofiziala: Kontrol ofizialetan hartutako esne-laginak analizatzeko eskudun-organoak izendatutako laborategia eta EBko apirilaren 29ko 882/2004 Erregelamenduaren 12. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituena (* Pentsuen, animalientzako elikagaien,  animalien osasunaren eta ongizatearen gaineko araudia betetzearen egiaztapena bermatzeko kontrol ofizialei buruzkoa).           

Operadorea: ekoizlea ez den baina esnea daukan edo erabiltzen duen pertsona fisikoa edo juridikoa, esne-zentro bati lotuta egon edo ez.

Eraldatzeko instalazioa: organo eskudunek baimentzen duten establezimendua 2009ko urriaren 21eko Europako Parlamentuaren eta Batzordearen  (EB) 1069/2009 Erregelamenduaren arabera gizakiek ez jatekoak diren azpiproduktutzat hartutako esnea kudeatzeko.

Ekoizlea: ustiategia Espainiako lurraldean daukan abeltzaina, pertsona fisikoa, juridikoa, edo nortasun juridikorik gabeko entitatea, indarrean dagoen araudiaren arabera esnea edo bestelako esnekiak ekoizten dituena.

Esne-sektoreko legedia:

Abenduaren 21eko 1728/2007 Errege Dekretuan esne-sektoreko agenteek bete behar duten oinarrizko kontrol-araudia ezartzen da (Behi-esnea).

Maitzaren 27ko 752/2011 Errege Dekretuan ahuntz- eta ardi-esnearen sektoreko agenteek bete behar duten oinarrizko kontrol-araudia ezartzen da.

Esne-zentroko arduradun nagusia: esne-zentroari loturiko pertsona fisikoa, operadoreak izendatuta, aipatu Errege-dekretuek* ezartzen duten informazioa eskudun organoari jakinarazteko eta “Letra Q” datu-basean sartzeko. Arduradun nagusia esne-zentro bakar batean arituko da eta ezin izango du inongo esne-zentroaren bigarren mailako arduraduna izan.      

Laborategiko arduradun nagusia: analisi-laborategiari loturiko pertsona fisikoa,  laborategiak izendatuta, aipatu Errege-dekretuek* ezartzen duten informazioa eskudun organoari jakinarazteko eta “Letra Q” datu-basean sartzeko.

Esne-zentroko bigarren mailako arduraduna: esne-zentro bakoitzari loturiko pertsona fisikoa, operadoreak izendatuta, aipatu Errege-dekretuek* ezartzen duten informazioa eskudun organoari jakinarazteko eta “Letra Q” datu-basean sartzeko,  betiere arduradun nagusiak agindu eta gainbegiratuta. Gehienez, bigarren mailako arduradun bi izango dira zentroan, horiek esne-zentro bakar batean arituko dira  eta ezin izango dira  inongo zentro-arduradun nagusiak izan.

Laborategiko bigarren mailako arduraduna: analisi-laborategiari loturiko pertsona fisikoa,  laborategiak izendatuta, aipatu Errege-dekretuek* ezartzen duten informazioa eskudun organoari jakinarazteko eta “Letra Q” datu-basean sartzeko, arduradun nagusiak agindu eta gainbegiratuta. Gehienez, bi bigarren mailako arduradun arituko dira laborategi bakoitzeko.

Siloa: bilketa-zentroetan edo eraldaketa-zentroetan esnea biltzeko dagoen ontzia.

Hotz-tankea: ustiategian dagoen edo horri lotuta dagoen esne gordina biltzeko ontzia, jaso aurretik.

Esne-zentroko kalitate-teknikari nagusia: esne-zentro bakoitzari loturiko pertsona fisikoa, operadoreak izendatutakoa,  ustiategietan hartutako esne gordinaren laginak esne-zentroan jasotzeko, aipatu Errege-dekretuen*  9. artikuluan ezarritako derrigorrezko kontrolak egiteko eta, 10. artikuluan ezarritako garraio-zisternetan esne gordineko laginak hartzeko.

Esne-zentroko bigarren mailako kalitate-teknikariak: esne-zentroari loturiko pertsona fisikoa, operadoreak izendatuta, ustiategietan hartutako esne gordinaren laginak esne-zentroan jasotzeko, aipatu Errege-dekretuen* 9. artikuluan ezarritako derrigorrezko kontrolak egiteko eta, 10. artikuluan ezarritako garraio-zisternetan esne gordineko laginak hartzeko. Ezin da inongo esne-zentroko arduradun nagusia izan.

Lagin-hartzailea ustiategian: pertsona fisikoa, esne-zentroari lotuta dagoena edo ez,  aipatu Errege-dekretuen 4. artikuluan ezarritako derrigorrezko kontrolak egiteko eta 5. artikuluan ezarritako ustiategian esne gordin-laginak hartzeko arduraduna dena.
 

Azken aldaketako data: