Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

Q Letra - Behi, ardi eta ahuntz esnearen kalitatea eta trazabilitatea

Araudia

Europa Batasunekoa

Europar Batasuenko 178/2002 Arautegia Europako Parlamentuarena eta Europako Kontseiluarena, 2002ko urtarrilaren 28koa. Arautegi horren bidez, elikadura arloko legediaren printzipioak eta betekizun orokorrak ezarri dira, Elikagaien Segurtasuneko Europar Agintaritza sortu, eta elikagaien segurtasunari dagozkion prozedurak finkatu. (2006/02/01)

Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios

Europar Batasuneko 853/2004 Arautegia Europako Parlamentuarena eta Europako Kontseiluarena, 2004ko apirilaren 29koa. Arautegi horren bidez, animalia jatorria duten elikagaien higiene arau espezifikoak ezarri dira. (2004/06/25)

Europar Batasuneko 854/2004 Arautegia Europako Parlamentuarena eta Europako Kontseiluarena, 2004ko apirilaren 29koa. Arautegi horren bidez, animalia jatorria duten eta giza kontsumorako diren produktuen kontrol ofizialak berrantolatzeko arau espezifikoak ezarri dira. (2004/06/25)

Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales

Estatukoa

217/2004 Errege Dekretua, 2004ko otsailaren 6koa. Dekretu horren bidez arautu da esnegintzan esku hartzen duten eragileen, establezimenduen eta edukiontzien identifikazioa eta erregistroa, bai eta esne mugimenduen erregistroa ere. (BOE 2004/02/19)

Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la normativa básica de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo

Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el que se establece la normativa básica de control que deben cumplir los agentes del sector de leche cruda de oveja y cabra.

Autonomia erkidegokoa

60/2012 Dekretua, apirilaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoan gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuen arloko eginkizunak antolatzeari eta banatzeari buruzkoa (EHAA 103. zk, 2012/05/28)

31/2007 Dekretua, otsailaren 20koa, behi-esne gordinaren trazabilitateari eta elikadura-segurtasunari buruzkoa (EHAA 51. zk, 2007/03/13)

Azken aldaketako data:  2016/03/15