Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Q Letra - Esne gordinaren kalitatea eta trazabilitatea

Araudia

Europa Batasunekoa

Europar Batasuenko 178/2002 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Europako Kontseiluarena, 2002ko urtarrilaren 28koa. Arautegi horren bidez, elikadura arloko legediaren printzipioak eta betekizun orokorrak ezarri dira, Elikagaien Segurtasuneko Europar Agintaritza sortu, eta elikagaien segurtasunari dagozkion prozedurak finkatu. (2006/02/01).

852/2004 (EE) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2004ko apirilaren 29koa, elikagaien higieneari buruzkoa.

Europar Batasuneko 853/2004 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Europako Kontseiluarena, 2004ko apirilaren 29koa. Arautegi horren bidez, animalia jatorria duten elikagaien higiene arau espezifikoak ezarri dira. (2004/06/25).

Europar Batasuneko 854/2004 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Europako Kontseiluarena, 2004ko apirilaren 29koa. Arautegi horren bidez, animalia jatorria duten eta giza kontsumorako diren produktuen kontrol ofizialak berrantolatzeko arau espezifikoak ezarri dira. (2004/06/25).

882/2004 (EE) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2004ko apirilaren 29koa, pentsuen eta elikagaien arloko legeria eta animalien osasunari eta ongizateari buruzko araudia betetzen direla egiaztatzeko egindako kontrol ofizialei buruzkoa.

Estatukoa

989/2022 Errege Dekretua, azaroaren 29koa, esnearen sektoreko agenteak erregistratzeko, esnearen mugimenduak egiteko eta ekoizpen primarioaren eremuan eta lehen deskargara arte kontrolatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituena.

Autonomia Erkidegokoa

60/2012 Dekretua, apirilaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoan gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuen arloko eginkizunak antolatzeari eta banatzeari buruzkoa (EHAA 103. zk, 2012/05/28).

Azken aldaketako data: