Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Jarduera Ekonomikoak eta Saltokak Antolatzeko EAEko Lurralde Plan Sektoriala

Lurralde-Plan Sektorialaren Merkataritza-Ekipamenduei Buruzko Interpretazio-Irizpideak, Auzitegi Gorenaren 2015eko Irailaren 3ko Epaiaren Ondorioz

EBAZPENA, 2016ko martxoaren 18koa, Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren zuzendariarena, zeinaren bidez zehazten baita Jarduera Ekonomikoak eta Saltokiak Antolatzeko EAEko Lurralde Plan Sektorialaren zer xedapen indargabetu dituen Auzitegi Gorenaren 2015eko irailaren 3ko epaiak.

EAEko Ekonomia-jardueretarako eta Merkataritza-ekipamenduetarako Lurzoru Publikoa Sortzeko Lurraldearen Arloko Planaren berrikuspena izapidetzen hasteko Gobernu Kontseiluaren Erabakia (PDF, 122 KB).

LPSaren testu aldatuak (PDF, 451 KB):

  • 7. "SALTOKI HANDIEN LURRALDE-ANTOLAMENDUARI BURUZKO PROPOSAMENAK".
  • 8. "LAP-AREN ANTOLAMENDURAKO ARAUAK". III. KAPITULUA. "SALTOKI HANDIEN ARAUTZEA". 14. artikulua- "Azalera handiko saltoki handiera Lurralde-mailako arautzea".