Segurtasun Saila

Konpartitu

Hauteskunde Legedia. Lege Testuak Eusko Legebiltzarra. 6/2000 Legea

6/2000 LEGEA, 5/1990 LEGEA ALDARAZTEN DUENA

ZIOEN ADIERAZPENA

Lege honen helburua da beharrezko aniztasun politikoa eta gutxiengoan dauden alderdien legezko ordezkaritza defendatzea, alderdi horiek kaltetuak suertatzen baitira maiz hauteskunde-sistemen gehiegizko zurruntasuna dela kausa. Demokrazia aurreratu batek gizarte zibil indartsu eta egituratua eskatzen du, non organizazio eta gizatalde batzuek eta besteek aukera izan behar duten bai sakondu beharreko askatasun-erregimenean sakontzen esku hartzeko eta bai herritarren eta erakundeen arteko loturak estutzen laguntzeko.

Nornahik dakienez, elkarrengandik urrundurik daude gaur egun gizartea eta politika. Parte-hartze benetakoa, zuzena edo jarraitua ahula da, eta egoera horren aurrean bultzatu eta indartu egin behar dira gizarteak bizitza publikoan parte hartzeko bideak, erakunde-esparruak barne, horiek herritarren aniztasunari irekiak behar baitute izan.

Artikulu bakarra.

Ekainaren 15eko 5/1990 Legeko egungo 11.1 artikulua honela geldituko da:

«Legebiltzar-tokien banakuntzan sartu ahal izateko, dagokion hauteskunde-barrutian izandako baliozko boto guztien 100etik 3koa gutxienez atera beharko da».

AZKEN XEDAPENA

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Azken aldaketako data: