Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Urola Kostako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Plan Partziala

Aurkezpena

32/2006 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Urola Kostako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana behin betiko onartzen duena. (EHAA  2006ko martxoak 24).Hutsen Zuzenketa, aurreko Dekretuarena: (EHAA 2006ko  maiatzak 18)

Urola-Kostako Eremu Funtzionaleko  Lurralde Plan Partzialaren 1. Aldaketa. Behin betiko onespena.

14/2009 Dekretua, urtarrilaren 27koa Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionalaren Lurraldearen Zatiko Planaren 1. aldaketa, Trukutxo eta Amue eremuei dagokiena , behin-betiko onartzeko dena. (EHAA 2009ko otsailak 5)