Osasun Saila

Programak, planak eta beste ekimenak

Prebentzioaren funtsezko printzipioak honetan oinarritzen dira: sakonki barneratuta dauden sinesmen okerren zuzenketan, gaitasun prosozialeen finkapenean, substantziei eta beraien ondorioei buruzko oinarrizko informazio ematen eta irakaskuntza interaktiboan.

Atal honetan, Jaurlaritzak bultzatutako programa mota hauen adibide batzuk jartzen dira.