Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala.