Hezkuntza Saila

Oporraldiaren ordainketa

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuarekin bat etorriz, ikasturte batean 165 egunetan edo gehiagotan lan egin duten bitarteko funtzionarioek uztail eta abuztuko lansariak jasoko dituzte, eta hala badagokio, baita iraileko zatia ere.

Eskubide horiek, 165 egun baino gutxiago lan egin duten langileei ere aintzatesten zaizkie, bete dituzten zerbitzuen proportzioan, kidegoa, maila eta jarduna kontuan hartuz.

Eskaera erregistro elektroniko bitartez aurkeztu beharko da

Eskaera erregistro elektroniko bitartez aurkeztu beharko da

Abuztuko nominaren deskontuaren adibideak

 • Lanaldi-murrizketa / Lanaldi-aldaketa

  2022ko irailaren 1ean legezko zaintzagatik lanaldiaren erdia murriztea eskatu eta 2023ko ekainaren 30ean amaitzen duen pertsona.

  Uztailean % 100ean kobratuko du lanaldi osoan egoteagatik eta lan hilabetea izateagatik; beraz, lantokiaren zuzendaritzak hala eskatuz gero, lanera joan beharko du.

  Abuztua oporrak hartzeko hilabetea da. Urte osoan lanaldi osoan lan egin ez duenez, ez ditu sortu lanaldi osoko oporrak. 10 hilabete sortu ditu lanaldi murriztuan eta hilabete bat lanaldi osoan.

  Pertsona horren nomina 2.500 eurokoa bada, honako zenbateko hauek jasoko ditu:

  2.500 €/ 334 lanegun: 7,48 €lanaldi osoan lan egindako egun bakoitzeko eta 3,74 €lanaldi erdian lan egindako egun bakoitzeko. 303 egunetan lan egin du lanaldi erdian eta 31 egunetan lanaldi osoan. 303 x 3,74 €+ 31 x 7,48 €= 1.365,10 € (1.133,22 €+ 231,88 €)

 • Eszedentzia

  Amatasun- eta edoskitze-baimena hartu ondoren, adingabea zaintzeko eszedentzia hartzen duen pertsona batek 2023ko otsailaren 1etik aurrera hartuko du, eta 2023ko ekainaren 30ean amaituko da. Uztailean osorik kobratuko du % 100ean, lanaldi osoan dagoelako eta lan hilabetea delako; beraz, zentroko zuzendaritzak hala eskatuz gero, lanera joan beharko du.

  Abuztua oporrak hartzeko hilabetea da. Eszedentzian 5 hilabete egoteagatik ikasturte osoan lan egin ez duenez, ez ditu sortu lanaldi osoko oporrak. Eszedentzian egon ez den denboran bakarrik sortu ditu oporrak, hau da, 6 hilabetetan.

  Pertsona horren nomina 2.500 eurokoa bada, honako zenbateko hauek jasoko ditu:

  2.500 €/ 334 lanegun: 7,48 €lanaldi osoan lan egindako egun bakoitzeko. 181 egunez lan egin du lanaldi osoan. 7,48 x 181 = 1.353,88€ sortu ditu oporretarako. Beraz, aplikatu beharreko deskontua 1.146,12 eurokoa izango da.