Hezkuntza Saila

Eszedentziak eta Zerbitzu bereziak

 • Jarraibidea (leiho berri batean irekitzen da), honako eszedentzia hauek eskatzeko gutxieneko epea (argitalpen-data: 2021-03-31)

  Epea: hartu baino 10 egun baliodun lehenago

  • Norberaren interesagatiko borondatezko eszedentzia
  • Seme-alabak zaintzeko borondatezko eszedentzia
  • Senideak zaintzeko borondatezko eszedentzia
  • Seme-alaba adingabea zaintzeko zerbitzuak aldi baterako etetea
 • Ikusi 61.1.b artikulua. 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea Aldatzekoa (EHAA, 1997/11/18)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 62 artikulua. 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea Aldatzekoa (EHAA, 1997/11/18)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 89.4 artikulua. 7/2007 Legea, apirilaren 12koa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutoa (Testu kontsolidatua. BOE, 2007-04-13)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 62 artikulua. 185/2010 DEKRETUA, uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010/07/16)

 • Eskabide orria (leiho berri batean irekitzen da)
 • Aplikatu beharreko arautegia:

  • 6/1989 Legea, uztailren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa (EHAA, 1989/07/28)
  • 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea aldatzekoa. 64. artikulua (EHAA 1997-11-18)
 • Eskabide orria