Hezkuntza Saila

Eszedentziak eta Zerbitzu bereziak

  • Ikusi 62 artikulua. 185/2010 DEKRETUA, uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010/07/16)

  • Eskabide orria (leiho berri batean irekitzen da)
  • Aplikatu beharreko arautegia:

    • 6/1989 Legea, uztailren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa (EHAA, 1989/07/28)
    • 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea aldatzekoa. 64. artikulua (EHAA 1997-11-18)
  • Eskabide orria