Hezkuntza Saila

Ordezkapenetarako izangaiak. Irakasleak ez diren langileak. Araudia

  • Ebazpena, 2004ko miatzaren 21ekoa, "Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako" hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena (EHAA, 2004-06-17)