Hezkuntza Saila

Ekonomia-erregimena

OHARRA. Langileen Erregistroan ageri diren seme-alaben datuak, PFEZren atxikipenaren ehunekoa zehazteko

Nomina kudeatzen duen EIZU sistemak zerga-araudian ezarritako atxikipen-ehunekoak aplikatzen ditu, Langileen Erregistroan agertzen diren seme-alaben datuen arabera; beraz, sisteman erregistratutako datuak zuzenak izan behar dira.

 • Norentzat da abisua?

  • Abisu hau aplikatzen ari zaien atxikipen fiskalaren ehunekoa zuzena ez duten pertsonei baino ez zaie zuzentzen. Kasu hauetan, ehunekoa ez da zuzena, seme-alabak ez daudelako sisteman behar bezala alta emanda; beraz, alta eman behar zaie.
  • Nominan aplikatzen ari zaizun atxikipen fiskala zuzena bada, seme-alaba kopuruaren arabera, ez duzu ezer egin behar
 • Nola egiazta ditzaket Langileen Erregistroan agertzen diren nire seme-alabei buruzko datuak?

Informazio hori EIZUren Atarian eskura dezakezu, enplegatutako datuetan/datu pertsonaletan. Horretarako, adinaren datuak berrikusi behar dira, bai eta PFEZerako konputagarria den ala ez adierazten duen datua ere. Xehetasun horiek eskumako ikonoan klik eginez bistaratzen dira.

 • Nola erregistra edo zuzen ditzaket nire seme-alabei buruzko datuak Langileen Erregistroan?

  • Zure seme-alaben datuak erregistratzeko edo zuzentzeko eska dezakezu – PFEZ atxikitzeko konta dezazuen –. Horretarako, espediente bat ireki behar duzu, datu pertsonalak emateko/aldatzeko prozeduraren bidez. EIZUren atarian dago eskuragarri espediente hori. Erregistroan agertzen ez den seme edo alaba bati alta eman nahi badiozu, familia-liburuaren kopia eskaneatua erantsi beharko diozu espedienteari.
  • Atxikipen fiskalerako zenbatzea nahi baduzu, "Bai" aukeratu behar duzu PFEZ zutabean.
 • Noiz aplikatzen dira aldaketak?

Atxikipen-ehunekoaren aldaketak hurrengo hileko nominan aplikatuko dira.

 • Zalantzarik badaukat, non kontsulta dezaket?

 • Gida

Seme-alabei buruzko datuak aldatzeko prozedurari buruzko azalpena (leiho berri batean irekitzen da)

Datu pertsonalak aldatzeko, hala nola helbidea, banku-kontua, seme-alaben kopurua edo PFEZren atxikipenaren %, EIZU aplikazioaren bidez egin ahal izango da, klabe pertsonalak erabiliz, hurrengo bidea jarraituz:

* Nire gestioak - Eskaerak aurkeztea - Langileen administrazioa - Datu pertsonak emat/aldat

EIZU atariaren barruan, 'Informazio orokorra' atalean, aplikazioa erabiltzeko gidak eta eskuliburuak kontsulta daitezke.

PFEZren nominako atxikipenaren % aldatzen bada, kontuan hartu behar da % hori inoiz ez dela izango ekitaldiari dagozkion PFEZren taulak aplikatzetik ateratzen dena baino txikiagoa. Aplikatu beharreko % kalkulatzeko, urte naturalaren barruan jasotako eta espero diren diru-sarrerak hartzen dira kontuan, une honetako kontratu-egoeraren arabera.

Nominen eta 10Tren kontsulta HEZIGUNEA (leiho berri batean irekitzen da) webgunearen bidez egin daiteke nominen atalean edo EIZU atariaren bidez ordainsarien atalean.

 • Hirurtekoa. Ez da beharrezkoa eskabidea aurkeztea. Automatikoki aplikatzen da, eta 3. urtea betetzearen hurrengo hilabeteko nominan du eragina.
 • Seiurtekoa. Ez da beharrezkoa eskabidea aurkeztea. Seiurtekoa kalkulatzeko, irakasle bezala aritutako aldiak bakarrik hartzen dira kontuan.
 • Antzinatasuna kalkulatzeko, beste administrazio batzuetan lan egindako aldiak kontuan hartzeko, ikastetxeari dagokion Hezkuntza Sailaren Lurralde Ordezkaritzan, emandako zerbitzuen ziurtagiriarekin batera aurkeztu beharko da eskaera.
 • Ikusi 66. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16 (leiho berri batean irekitzen da))
 • Eskabide orria bete (leiho berri batean irekitzen da)beharko da eta Hezkuntzako Tramitagunearen bitartez (leiho berri batean irekitzen da) aurkeztuko da.
 • Ohiko etxebizitzagatiko nomina-aurrerakinen kasuan, eskaera-inprimakiarekin batera aurkeztu beharko den zinpeko aitorpena (leiho berri batean irekitzen da).
 • Epea: Nominak aurreratzeko eskaerak aurkezteko, gehienez ere, bi hilabeteko epea izango da, eskaera eragin duen gertakizunaren egunetik aurrera