Hezkuntza Saila

Lizentziak eta baimenak

 • Jarraibidea (leiho berri batean irekitzen da), honako lizentzia, baimen eta lanaldi-murrizketa hauek eskatzeko gutxieneko epea (argitalpen-data: 2023-01-11)

  Epea: hartu baino 10 egun baliodun lehenago

  • Norberaren ezkontzagatiko edo izatezko bikotea lizentzia osateagatiko lizentzia.
  • Senide baten ezkontzagatiko lizentzia
  • Ohiko etxebizitzaz aldatzeko lizentzia
  • Ikasketa-lizentziak
  • Ikasketa ofizialak egiteko baimena
  • Minbizia edo gaixotasun grabea duten adingabeak zaintzeko baimena
  • Azterketa ofizialetara joateko baimena
  • Norberaren gauzetarako baimena
  • Ordaindu gabeko baimena
  • Hitzarmenagatik lanaldi-murrizketa

Lizentziak

Lizentziak

 • Ikusi 42,1-2. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 42.3 artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 43. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Jarraibidea, 2021eko maiatzaren 5ekoa (leiho berri batean irekitzen da), ahaideen gaixotasun larri eta heriotzagatiko baimenei buruzko EPOEren araudia egokitzeari buruzkoa
 • Ikusi 45. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 46. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 52. artikulua. 185/2010 Dekretua uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Ikusi 31. artikulua. 2004ko abenduaren 19an sinatutako Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako hitzarmen kolektiboa / Artículo 31 del Convenio Colectivo para el personal Laboral docente y educativo dependiente del Departamento de Educación, Universidades e Investigación suscrito el 19 de diciembre de 2004 (EHAA, 2004-06-17 (leiho berri batean irekitzen da))
 • Ikusi 27 artikulua. 2003ko azaroaren 21ean sinatutako Hitzarmen Kolektiboa, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko erlijioko irakasleei dagokiena (EHAA, 2004-02-13 (leiho berri batean irekitzen da))
  • Ikasketa ofizialak edo ikerketa-proiektuak egiteko ordaindu gabeko ikasketa-lizentziak kudeaketa arautzeko zirkularra (leiho berri batean irekitzen da) (Argitaratze-data: 2019-07-11)
  • Eskabide-orria (leiho berri batean irekitzen da)
   Eskaerak aurkezteko epea: baimena hartu aurreko ikasturteko ekainaren 30era arte, (barne)

Baimenak

Baimenak

 • Ikusi 49. artikulua.185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 49.e artikulua. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena (BOE, 2015-10-31 (leiho berri batean irekitzen da))
 • Eskaera:
  • Eskabide orria (leiho berri batean irekitzen da)
  • Eskaera lizentzia hartu baino gutxienez 10 egun baliodun lehenago aurkeztu behar da, eskatutako datan emango dela bermatzeko. Eskaera Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzari bidali behar zaio.
 • Minbizia edo bestelako eritasun larria duten adingabeak zaintzeko mediku-aitorpena; I. Eranskina (leiho berri batean irekitzen da) (Nahitaez bete beharrekoa)
 • Onarpena:
  • Baimena hiru hilean behin emango da, Hezkuntza Sailburuordetzak ezarritako eskola-egutegiaren hiruhileko bakoitzaren hasieran eta amaieran. Beraz, eskola-hiruhileko bakoitza baino lehen aurkeztu beharko da baimena berritzeko eskaera, Sailak finkatutako 10 egun balioduneko gutxieneko epea errespetatuz.
 • Ikusi 61.3 artikulua.185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabide orria (PDF, 505 KB)
 • Ikusi 57. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 61.4 artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordia onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea

 GARRANTZITSUA: LANGILEAREN ATARIAren bidez baimena eskatzeko prozedura. Jarraibideak (leiho berri batean irekitzen da)

 • Ikusi 50. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)

Galderarik ohikoena 

Non aurkeztu behar dut eskabidea?

EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea. Soilik salbuespenez, lantokia non, lurralde horretako ordezkaritzan.

Zer agiri erantsi behar dut Atariaren eskabidean ahaidetasun-maila egiaztatzeko?

Familia-liburua, edo ahaidetasuna justifikatzen duen edozein agiri ofiziala.

Bigarren mailatik gorako senideen kasuan, elkarbizitza erroldatze-ziurtagiria aurkeztu ahal duzu.

¿Eskaearekin batera Atarian zein dokumentazio medikoa erantsi behar dut? 

Txosten mediku eguneratua edo baimena eskatzen den senitartekoaren Menpekotasun Ebazpena

Egoera horretan senitarteko bat baino gehiago badut, eskaera bat baino gehiago aurkez dezaket?

Ez, pertsona bakoitzak behin bakarrik izango du baimen hori, eta ez da ordurik metatuko senitarteko bat baino gehiago egoera horretan badago.

 • Aplikatu beharreko araudia:
  • 2022ko abenduaren 7ko Agindua (leiho berri batean irekitzen da) (EHAA, 2022-12-22 (leiho berri batean irekitzen da))
  • 185/2010 DEKRETUA, uztailaren 6koa, EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Eskabideak Hezigunean prestatutako inprimakiaren bidez aurkeztuko dira, ikasturte bakoitzeko urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra bitartean.
 • Eskabide orria (PDF, 514 KB)
 • Ikusi 53. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 54. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 58. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16 (leiho berri batean irekitzen da))
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu beharko da, honako eskabide (leiho berri batean irekitzen da) hau erantsita
 • Ikusi 59. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea