Hezkuntza Saila

Lizentziak eta baimenak

 • Jarraibidea (leiho berri batean irekitzen da), honako lizentzia, baimen eta lanaldi-murrizketa hauek eskatzeko gutxieneko epea (argitalpen-data: 2021-03-31)

  Epea: hartu baino 10 egun baliodun lehenago

  • Norberaren ezkontzagatiko edo izatezko bikotea lizentzia osateagatiko lizentzia.
  • Senide baten ezkontzagatiko lizentzia
  • Ohiko etxebizitzaz aldatzeko lizentzia
  • Ikasketa-lizentziak
  • Ikasketa ofizialak egiteko baimena
  • Azterketa ofizialetara joateko baimena
  • Norberaren gauzetarako baimena
  • Ordaindu gabeko baimena
  • Hitzarmenagatik lanaldi-murrizketa
 • Jarraibidea (leiho berri batean irekitzen da), lanaldia murrizteko baimenen, aldi baterako eteteen eta eszedentzien iraupenari buruzkoa (Eguneratuta: 2021-07-01 - 14:15)

Lizentziak

Lizentziak

 • Ikusi 40. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Ikusi, 3/2019 Instruzioa (leiho berri batean irekitzen da), urriaren 21ekoa, Funtzio Publikoko Sailburuordearena, kontziliazio-baimenak parekatzeri buruzkoa
 • Ikusi, 1/2000 Oharra (leiho berri batean irekitzen da), amatasun, aitatasun eta edoskitzeari buruzkoa
 • Eskabide orria (PDF, 535 KB) (leiho berri batean irekitzen da)
 • Ikusi 41. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabide orria (PDF, 522 KB)
 • Ikusi 42,1-2. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 42.3 artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 43. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Jarraibidea, 2021eko maiatzaren 5ekoa (leiho berri batean irekitzen da), ahaideen gaixotasun larri eta heriotzagatiko baimenei buruzko EPOEren araudia egokitzeari buruzkoa
 • Ikusi 45. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 46. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 52. artikulua. 185/2010 Dekretua uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Ikusi 31. artikulua. 2004ko abenduaren 19an sinatutako Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako hitzarmen kolektiboa / Artículo 31 del Convenio Colectivo para el personal Laboral docente y educativo dependiente del Departamento de Educación, Universidades e Investigación suscrito el 19 de diciembre de 2004 (EHAA, 2004-06-17 (leiho berri batean irekitzen da))
 • Ikusi 27 artikulua. 2003ko azaroaren 21ean sinatutako Hitzarmen Kolektiboa, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko erlijioko irakasleei dagokiena (EHAA, 2004-02-13 (leiho berri batean irekitzen da))
  • Ikasketa ofizialak edo ikerketa-proiektuak egiteko ordaindu gabeko ikasketa-lizentziak kudeaketa arautzeko zirkularra (leiho berri batean irekitzen da) (Argitaratze-data: 2019-07-11)
  • Eskabide-orria (leiho berri batean irekitzen da)
   Eskaerak aurkezteko epea: baimena hartu aurreko ikasturteko ekainaren 30era arte, (barne)

Baimenak

Baimenak

 • Ikusi 49. artikulua.185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 61.3 artikulua.185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabide orria (PDF, 505 KB)
 • Ikusi 57. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 61.4 artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordia onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea

 GARRANTZITSUA: LANGILEAREN ATARIAren bidez baimena eskatzeko prozedura. Jarraibideak (leiho berri batean irekitzen da)

 • Ikusi 50. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)

Galderarik ohikoena 

Non aurkeztu behar dut eskabidea?

EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea. Soilik salbuespenez, lantokia non, lurralde horretako ordezkaritzan.

Zer agiri erantsi behar dut Atariaren eskabidean ahaidetasun-maila egiaztatzeko?

Familia-liburua, edo ahaidetasuna justifikatzen duen edozein agiri ofiziala.

Bigarren mailatik gorako senideen kasuan, elkarbizitza erroldatze-ziurtagiria aurkeztu ahal duzu.

¿Eskaearekin batera Atarian zein dokumentazio medikoa erantsi behar dut? 

Txosten mediku eguneratua edo baimena eskatzen den senitartekoaren Menpekotasun Ebazpena

 • Aplikatu beharreko araudia:
  • 2004ko urtarrilaren 7ko Agindua
  • 185/2010 DEKRETUA, uztailaren 6koa, EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16
 • Eskabide orria (PDF, 514 KB)
 • Ikusi 53. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 54. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 58. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16 (leiho berri batean irekitzen da))
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu beharko da, honako eskabide (leiho berri batean irekitzen da) hau erantsita
 • Ikusi 59. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea