Hezkuntza Saila

Lizentziak eta baimenak

 • Jarraibidea (leiho berri batean irekitzen da), honako lizentzia, baimen eta lanaldi-murrizketa hauek eskatzeko gutxieneko eta gehienezko epea (argitalpen-data: 2023-03-23)

  Epea: hartu baino 10 egun baliodun lehenago eta hilabete bateko aurrerapenarekin gehienez

Prozedura judizialak

 • 2023ko urriaren 26ko EAOn 195/2023 prozedura laburtuan interesa duten pertsonak epatzeko iragarkia (leiho berri batean irekitzen da) argitaratu da. (argitaratze-data: 2023-10-26)

Prozedura horretan errekurritu dena: Jarraibidea, 2023ko martxoaren 23koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena, lizentzia, baimen, eszedentzia eta lanaldi-murrizketa jakin batzuk eskatzeko gutxieneko eta gehienezko epeei buruzkoa.


Lizentziak

Lizentziak

 • Ikusi 40. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Ikusi, 3/2019 Instruzioa (leiho berri batean irekitzen da), urriaren 21ekoa, Funtzio Publikoko Sailburuordearena, kontziliazio-baimenak parekatzeri buruzkoa
 • Ikusi, 1/2000 Oharra (leiho berri batean irekitzen da), amatasun, aitatasun eta edoskitzeari buruzkoa
 • Eskaera: EIZU bitartez aurkeztuko dira eskaerak eskaera orria atxikituta dagokion beharrezko dokumentazioarekin
 • Eskabide orria (leiho berri batean irekitzen da)
 • Ikusi 41. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskaera: EIZU bitartez aurkeztuko dira eskaerak eskaera orria atxikituta dagokion beharrezko dokumentazioarekin
 • Eskabide orria (leiho berri batean irekitzen da)
 • Ikusi 42,1-2. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 42.3 artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikus ekainaren 28ko 5/2023 Errege Lege Dekretuaren 128. artikulua. Horren bidez, Ukrainako Gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko zenbait neurri hartu eta luzatzen dira, La Palma uhartea berreraikitzen laguntzeko eta beste kalteberatasun-egoera batzuei laguntzeko; merkataritza-sozietateen egiturazko aldaketei eta gurasoen eta zaintzaileen familia-bizitza eta bizitza profesionala uztartzeari buruzko Europar Batasunaren zuzentarauen transposizioa egiteko; eta Europar Batasuneko Zuzenbidea betearazteko eta betetzeko. (BOE, 2023-06-29 (leiho berri batean irekitzen da) )
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 45. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Eskabidea: zentroko zuzendaritzari zuzendu beharko zaio eskabidea
 • Ikusi 46. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 52. artikulua. 185/2010 Dekretua uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Ikusi 31. artikulua. 2004ko abenduaren 19an sinatutako Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako hitzarmen kolektiboa (EHAA, 2004-06-17 (leiho berri batean irekitzen da))
 • Ikusi 27 artikulua. 2003ko azaroaren 21ean sinatutako Hitzarmen Kolektiboa, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko erlijioko irakasleei dagokiena (EHAA, 2004-02-13 (leiho berri batean irekitzen da))
 • Ikasketa ofizialak edo ikerketa-proiektuak egiteko ordaindu gabeko ikasketa-lizentziak kudeaketa arautzeko zirkularra (leiho berri batean irekitzen da) (argitaratze-data: 2019-07-11)
 • Eskabide-orria (leiho berri batean irekitzen da) bete beharko da eta Tramitagune (leiho berri batean irekitzen da) bitartez aurkeztu
 • Eskaerak aurkezteko epea: baimena hartu aurreko ikasturteko ekainaren 30era arte, (barne)

Baimenak

Baimenak

 • Ikusi 44. artikulua185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena. (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabide orria (leiho berri batean irekitzen da) bete beharko da eta Tramitagune (leiho berri batean irekitzen da) bitartez aurkeztu
 • Ikusi 49. artikulua.185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea

Baimen hau emateko, eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu beharko da eskabide-eredu ofizialarekin batera, eta Lakuako Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzari bidali beharko zaio, gutxienez baimena hartu baino 10 egun baliodun lehenago.

Karrerako funtzionario guztiek eta ikasturte osoko iraupena duen lanpostu huts bat betetzen ari duten bitarteko langileek eskatu ahal izango dute baimena. Salbuespen gisa, bitarteko langileei baimen hau eman ahal izango zaie, baldin eta beren kontratazioa bermatuta badute eskatutako hiruhilekoa amaitu arte.

Eskaeraren izapidetzea eta ebazpena arintzeko, ahal dela baliabide telematikoak erabili beharko dira eskabideak aurkezteko.

 • Onarpena:

  Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzak dokumentazioa aztertu ondoren, eskaera baietsi edo ukatu egingo da, ebazpen arrazoituaren bidez, espedientean agertzen diren inguruabar guztiak kontuan hartuta. Baiestekoa bada, gehienez ere hiruhileko baterako emango da, Hezkuntza Sailburuordetzak adierazitako irakasleen eskola-hiruhilekoekin bat etorriz. Salbuespen gisa, uneko eskola-hiruhilekoa amaitzeko 15 egun baino gutxiago geratzen badira, hiruhileko horretarako eta hurrengorako baimena eman ahal izango da.

 • Ikusi 61.3 artikulua.185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabide orria (leiho berri batean irekitzen da) bete beharko da eta Tramitagune (leiho berri batean irekitzen da) bitartez aurkeztu
 • Ikusi 57. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 61.4 artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordia onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea

 GARRANTZITSUA: LANGILEAREN ATARIAren bidez baimena eskatzeko prozedura. Jarraibideak (leiho berri batean irekitzen da)

 • Ikusi 50. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16)
 • Zentroentzako gida, zentroko langileen artean baimen hau onartuta duten pertsonak ikusteko:

Galderarik ohikoena 

Non aurkeztu behar dut eskabidea?

EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea. Soilik salbuespenez, lantokia non, lurralde horretako ordezkaritzan.

Zer agiri erantsi behar dut Atariaren eskabidean ahaidetasun-maila egiaztatzeko?

Familia-liburua, edo ahaidetasuna justifikatzen duen edozein agiri ofiziala.

Bigarren mailatik gorako senideen kasuan, elkarbizitza erroldatze-ziurtagiria aurkeztu ahal duzu.

¿Eskaearekin batera Atarian zein dokumentazio medikoa erantsi behar dut? 

Txosten mediku eguneratua edo baimena eskatzen den senitartekoaren Menpekotasun Ebazpena

Egoera horretan senitarteko bat baino gehiago badut, eskaera bat baino gehiago aurkez dezaket?

Ez, pertsona bakoitzak behin bakarrik izango du baimen hori, eta ez da ordurik metatuko senitarteko bat baino gehiago egoera horretan badago.

 • Ikusi 53. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 54. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA 2010-07-16
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea
 • Ikusi 58. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16 (leiho berri batean irekitzen da))
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu beharko da, honako eskabide (leiho berri batean irekitzen da) hau erantsita
 • Ikusi 59. artikulua. 185/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko dena (EHAA, 2010-07-16)
 • Eskabidea: EIZUko Langilearen atariaren bidez aurkeztu behardo da eskabidea

Ikus ekainaren 28ko 5/2023 Errege Lege Dekretuaren 128. artikulua. Horren bidez, Ukrainako Gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko zenbait neurri hartu eta luzatzen dira, La Palma uhartea berreraikitzen laguntzeko eta beste kalteberatasun-egoera batzuei laguntzeko; merkataritza-sozietateen egiturazko aldaketei eta gurasoen eta zaintzaileen familia-bizitza eta bizitza profesionala uztartzeari buruzko Europar Batasunaren zuzentarauen transposizioa egiteko; eta Europar Batasuneko Zuzenbidea betearazteko eta betetzeko. (BOE, 2023-06-29 (leiho berri batean irekitzen da))

Eskaera: eskaera gutxienez hamabost egun (baliodun) lehenago egin behar da. Gaur egun, EIZUn baimena erabilgarri izateko lanean ari gara, eta datozen asteetan eskuragarri egongo dela aurreikusten da. Bitartean, baimena Tramitagune Hezkuntzaren bidez eskatu ahal izango da, eskaerari familia-liburua erantsiz.

Baimena hartzea: ez ordaindutako guraso-baimena da, semea, alaba edo etxean hartutako adingabea zaintzeko (adingabeak zortzi urte bete arte), eta gehienez ere 8 asteko iraupena izango du. Honako berezitasun hauekin:

 • Hartzeko 8 asteak 8 urteko aldirako dira guztira, eta ez dira urtekoak.
 • Aste horiek jarraian edo zatika hartu ahal izango dira. Baimena zatika hartzen bada, aste osoko gutxieneko aldietan hartu beharko da.
 • Baimena langileak ordura arte egiten duen lanaldi motan baliatuko da.