Osasun Saila

Zainketa epidemiologikoko unitatearen memoriak

Zaintza epidemiologikoak biztanleen osasun baldintzei buruzko datu esanguratsuak eta beharrezkoak era sistematiko, etengabe, egoki eta fidagarrian biltzea hartzen du bere gain. Datu hauen azterketak eta interpretazioak erabakiak hartzeko oinarriak ezarri beharko lituzkete, eta halaber zabalkundea emateko erabili.

Memoria horietan, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendariordetzetako Epidemiologia-unitateen jarraipenaren xede diren datu epidemiologiko garrantzitsuenak jaso dira.

Azken aldaketako data: