Osasun Saila

Gaixotasun kutsakorren zainketa

Adierazi beharreko gaixotasunak

Osasun Publikoaren eginkizunetako bat Euskal Autonomia Erkidegoan gaixotasun kutsakorren kontrolaz arduratzea da. Nahiz eta bizi baldintzen hobekuntzak eta euskal sistema sanitarioan lortu den garapen mailak gaixotasun infekzioso askoren inpaktua murriztu duten, hauek oraindik ere osasun arazo larria izaten jarraitzen dute.

Zenbait gaixotasun ia garaiturik badaude ere, esate baterako, tuberkulosia, urtetik urtera gutxiagotuz doana, edo elgorria, desagertzeko bidean dagoena, beste gaixotasun batzuk, emergenteak deritzenak, noizbehinka indartsu agertzen dira eta horien aurrean ezinbestekoa da zainketa epidemiologiko egoki bat mantentzea. Zainketa Epidemiologikoko Sistemaren helburua informazio azkarra eta fidagarria hornitzea da, EAEko agerraldi eta gaixotasun kutsagarrien kontrol eta prebentziora bideraturiko ekintzak ahalbidetuko dituena.

      EAE 2017 EAE 2017 EAE 2017 EAE 2017
      Casos Tasas X 105 IE 1 (1) IE 2 (2)
Elikagaien bidez trasmititzen diren gaixotasunak
Botulismoa 0 -- -- --
Sukar tifo-paratifikoa 3 0,14 0,5 0,5
Listeriosia* 32 1,47 0,86 --
Shigelosis 43 1,98 1,02 0,74
E. Coli berotoxigenikoak erag. Inf. 19 0,87 0,79 --
Hepatitis birikoak
A Hepatitisia 203 9,33 9,23 8,12
B Hepatitisia 20 0,92 2,00 0,91
C Hepatitisia 13 0,60 6,5 3,25
Arnas- bidez trasmititzen diren gaixotasunak
Gripea 32.034 1.472,27 0,93 1,1
Legionelosia 108 4,96 1,46 1,38
Meningitis tuberkulosa 4 0,18 0,80 0,80
Tuberkulosia 231 10,6 0,85 0,71
Sexu bidezko infekzioak
Infek. Gonokozikoa 94 4,32 0,62 0,77
Sífilisa 140 6,43 1,33 1,36
Immunizazioaz prebenitu daitezkeenak
H.influenzaek erag. Gaix. inbaditzailea* 17 0,78 2,43 --
Gaixotasun meningokozikoa 18 0,83 0,86 0,86
Gaix.. Neumokoziko inbaditzailea* 292 13,42 1,34 --
Parotiditisa 930 42,74 3,58 3,58
Kukutxeztula 1.215 55,84 1,99 2,38
Barizela 5.320 244,51 0,73 0,73
Gaixotasun inportatuak
Chikungunya* 7 0,32 1,40 --
Dengea* 4 0,18 0,44
Paludismo 50 2,30 1,00 1,00
Zika* 3 0,14 0,13 --
Zoonosiak
Bruzelosia 0 -- -- --
Q Sukarra* 81 3,72 1,05 --
Hidatidosis 1 0,05 -- --
Leishmaniasia* 2 0,09 0,67 --
Leptospirosia* 18 0,83 9,00 --
Triquinosis 1 0,05 -- --
Tularemia* 0 -- -- --

* Adierazi beharreko gaixotasun berriak

I.E.1 (1 Indize epidemikoa) aipaturiko denboraldian gaixotasun baterako aurkezturiko kasuen eta aurreko urteko (2016) denboraldi berean gaixotasun horretarako aurkezturiko kasuen arteko arrazoia da.

I.E.2 (2 Indize epidemikoa) aipaturiko denboraldian gaixotasun baterako aurkezturiko kasuen eta aurreko bost urteen denboraldi (2002-16) berean gaixotasun horretarako aurkezturiko kasuen arteko arrazoia da.

      EAE 2016 EAE 2016 EAE 2016 EAE 2016
      Casos Tasas X 105 IE 1 (1) IE 2 (2)
Elikagaien bidez trasmititzen diren gaixotasunak
Botulismoa 1 0,05 -- --
Sukar tifo-paratifikoa 6 0,28 0,86 0,75
Listeriosia* 40 1,70 -- --
Shigelosis 42 1,93 0,72 0,72
E. Coli berotoxigenikoak erag. Inf. 24 1,11 -- --
Hepatitis birikoak
A Hepatitisia 22 1,01 1,16 0,71
B Hepatitisia 10 0,46 0,67 0,45
C Hepatitisia 2 0,09 0,67 0,25
Arnas- bidez trasmititzen diren gaixotasunak
Gripea 34.538 1.590,23 0,90 1,42
Legionelosia 74 3,41 0,73 0,94
Meningitis tuberkulosa 5 0,23 0,56 1,00
Tuberkulosia 275 12,66 1,06 0,83
Sexu bidezko infekzioak
Infek. Gonokozikoa 152 7,00 1,25 1,25
Sífilisa 105 4,83 1,02 1,02
Immunizazioaz prebenitu daitezkeenak
H.influenzaek erag. Gaix. inbaditzailea* 7 0,32 -- --
Gaixotasun meningokozikoa 21 0,97 0,88 0,88
Gaix.. Neumokoziko inbaditzailea* 218 10,04 -- --
Parotiditisa 260 11,97 2,10 0,30
Kukutxeztula 610 28,09 0,31 1,72
Barizela 7.246 333,63 1,17 1,08
Gaixotasun inportatuak
Chikungunya* 5 0,23 -- --
Dengea* 9 0,41 -- --
Paludismo 50 2,30 1,16 1,16
Zika* 24 1,11 -- --
Zoonosiak
Bruzelosia 2 0,09 -- 2,00
Q Sukarra* 77 3,55 -- --
Leishmaniasia* 3 0,14 -- --
Leptospirosia* 2 0,09 -- --
Tularemia* 1 0,05 -- --

* Adierazi beharreko gaixotasun berriak

I.E.1 (1 Indize epidemikoa) aipaturiko denboraldian gaixotasun baterako aurkezturiko kasuen eta aurreko urteko (2016) denboraldi berean gaixotasun horretarako aurkezturiko kasuen arteko arrazoia da.

I.E.2 (2 Indize epidemikoa) aipaturiko denboraldian gaixotasun baterako aurkezturiko kasuen eta aurreko bost urteen denboraldi (2001-15) berean gaixotasun horretarako aurkezturiko kasuen arteko arrazoia da.

Azken aldaketako data: