Segurtasun Saila

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024. Webgune interesgarriak

Eusko Legebiltzarra: Ezagutu nola funtzionatzen duen, zer eskuduntza duen eta nork osatzen duen

Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzarra: Euskal hauteskunde-administrazioaren organo gorena da. Batzar horren bilkura-aktak eta erabakiak biltzen dituzten aktak webgunean argitaratzen dira.

EUDEL: EAEko udalen posta-helbidea, telefono-zenbakia edo helbide elektronikoa ezagutzeko.

Udalen webguneak: Bilbo / Donostia / Gasteiz / Irun / Getxo. Web-atari horietan, besteak beste, hauteskunde-egutegia, udaleko hautesle-erroldako zerrendak (botoa eman ahal izateko), posta bidezko botoa emateko epeak, etab.

Hauteskunde-batzorde Zentrala: hauteskunde-administrazioko erakunde gorena da. Ematen dituen jarraibideak nahitaez bete behar dira.

Enbaxadak eta kontsuletxeak: Atzerri Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioa:  Espainiako Estatuen enbaxadetako eta kontsuletxeko bulegoetako kontsuletxe-atalen direktorioa bertan jasota dago. Atzerrian aldi baterako nahiz iraunkorki bizi diren egoiliarrek ezinbestean behar dute informazio hori, posta bidezko botoa non eskatu behar duten jakiteko.