Segurtasun Saila

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024. Hauteskundeak, zenbakitan.

Inkestak

Biztanleria (1)

1. taulan, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria osoa ageri da.

1. taula: Euskadiko biztanleria
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 336 686 331 549 323 648
Bizkaia 1 154 306 1 152 651 1 148 775
Gipuzkoa 728 027 723 576 716 834
EAE, guztira 2 219 019 2 207 776 2 189 257

Hautesle-errolda (CER+CERA) (2)

2. taulan behin-betiko hautesle-errolda (AEHE + EHE) ageri da.

2.taula: Hautesle-errolda
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 261 623 258 299 254 762
Bizkaia 945 874 948 350 947 636
Gipuzkoa 587 709 583 594 581 022
EAE, guztira 1 795 206 1 790 243 1 783 420

EAEko egoiliarren hautesle-errolda (CER) (2)

3. taulan behin-betiko EAEko egoiliarren hautesle-errolda (EHE) ageri da.

3. taula: EAEko egoiliarren hautesle-errolda
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 253 094 251 043 248 581
Bizkaia 902 168 907 957 910 603
Gipuzkoa 557 062 555 411 555 077
EAE, guztira 1 712 324 1 714 411 1 714 261

Atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-errolda (CERA) (2)

4. taulan behin-betiko atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-errolda (AEHE) ageri da.

4. taula: Atzerrian bizi diren hautesle-errolda
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 8 529 7 256 6  181
Bizkaia 43 706 40 393 37 033
Gipuzkoa 30 647 28 183 25 945
EAE, guztira 82 882 75 832 69 159

Hautagai-zerrenda, guztira

5. taulan Hautagai-zerrenda aldarrikatuak ageri dira.

5. taula: Hautagai-zerrenda aldarrikatuak
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 11 14 12
Bizkaia 13 15 14
Gipuzkoa 11 14 11
EAE, guztira 35 43 37

Hautagaiak

(Informazio gehiago: “Demokrazia parekidea Euskadin”)

6. taulan aldarrikatutako hautagai-zerrenden kopurua ageri dira.

6. taula: Aldarrikatutako hautagaiak
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
G E G E G E
Araba/Álava 131 144 177 173 150 150
Bizkaia 152 173 184 191 172 178
Gipuzkoa 136 139 175 175 137 138
EAE, guztira 419 456 536 539 459 466

1. posizioan gizonak ala emakumeak dituzten hautagai-zerrenden kopurua

(Informazio gehiago: “Demokrazia parekidea Euskadin”)

7. taulan 1. posizioan gizonak ala emakumeak dituzten aldarrikatutako hautagai-zerrenden kopurua ageri dira.

7. taula: 1. posizioan gizonak ala emakumeak
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
G E G E G E
Araba/Álava 6 5 9 5 7 5
Bizkaia 6 7 6 9 10 4
Gipuzkoa 6 5 7 7 6 5
EAE, guztira 18 17 22 21 23 14

Posta bidez onartu diren eskaerak (CER) (2)

8. taulan posta bidez onartu diren eskaerak ageri dira.

8. taula: Posta bidez onartu diren eskaerak
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 7 564 16 007 6 772
Bizkaia 30 034 76 496 30 261
Gipuzkoa 16 961 31 885 14 662
EAE, guztira 54 559 124 388 51 689

Atzerrian iraunkorki bizi diren egoiliarren boto-eskaera onartuak (CERA) (2) y (3)

9. taulan atzerrian iraunkorki bizi diren egoiliarren boto-eskaera onartuak (AEHE) ageri dira.

9. taula: AEHE boto-eskaerak
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 341 510
Bizkaia 1 324 2 306
Gipuzkoa 1 904 2 367
EAE, guztira 3 569 5 183

Atzerrian aldi baterako bizi diren egoiliarren boto-eskaera onartuak (ERTA) (2)

10. taulan atzerrian aldi baterako bizi diren egoiliarren boto-eskaera onartuak (AAHE) ageri dira.

10. taula: AAHE boto-eskaerak
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 10 34
Bizkaia 77 140
Gipuzkoa 36 109
EAE, guztira 123 283

Braille sisteman bozkatzeko eskaerak

11. taulan Braille sisteman bozkatzeko eskaerak ageri dira.

11. taula: Braille sisteman bozkatzeko eskaerak
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 13 0 1
Bizkaia 34 4 10
Gipuzkoa 19 1 3
EAE, guztira 66 5 14

Udalerriak

12. Euskadiko udalerriak.

12. taula: Euskadiko udalerriak
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 51 51 51
Bizkaia 112 112 112
Gipuzkoa 88 88 88
EAE, guztira 251 251 251

Hauteskunde-lokalak (2)

13. Euskadiko hauteskunde-lokalak.

13. taula: Eskadiko hauteskunde-lokalak
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 103 105 101
Bizkaia 346 370 338
Gipuzkoa 281 289 281
EAE, guztira 730 764 720

Hauteskunde-mahaiak (2)

14. Euskadiko hauteskunde-mahaiak.

14. taula: Euskadiko hauteskunde-mahaiak
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 428 426 413
Bizkaia 1 409 1 400 1 343
Gipuzkoa 858 852 837
EAE, guztira 2 695 2 678 2 593

Hauteskunde-mahaikideak

15. Euskadiko hauteskunde-mahaikideak.

15. taula: Euskadiko hauteskunde-mahaikideak
Lurralde historikoa 2024 2020 2016
Araba/Álava 1 284 1 278 1 239
Bizkaia 4 227 4 200 4 029
Gipuzkoa 2 574 2 556 2 511
EAE, guztira 8 085 8 034 7 779

igo


(1) Iturria: 1085/2023 ED, abenduaren 5ekoa (2023ko abenduaren 23ko BOE, 306. zk)
(2) Iturria: www.ine.es
(3) LHHBek egindako AEHE boto-kontaketaren gaineko akten arabera

Laburdurak:

  • EHE: Espainiako Egoiliarren Hautesle Errolda
  • AEHE: Atzerrian bizi diren Egoiliarren Hautesle Errolda
  • AAHE: Aldi baterako atzerrian bizi den hautesle egoiliarrak
  • LHHB: Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordea
  • EIN: Estatistikako Institutu Nazionala.
  • HEB: Hautesle Erroldaren bulegoa