Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 138. zk.), 2006ko uztailaren 20a, osteguna

Sumario n.º 138, jueves 20 de julio de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Xedapen Orokorrak

Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Disposiciones Generales

Presidencia del Gobierno

Agintariak eta Langileria

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila

Autoridades y Personal

Industria, Comercio y Turismo

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa

Agencia Vasca de Protección de Datos

Bestelako Xedapenak

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Otras Disposiciones

Justicia, Empleo y Seguridad Social

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Educación, Universidades e Investigación

Iragarpenak

Ogasun eta Herri Administrazio Saila

Anuncios

Hacienda y Administración Pública

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Justicia, Empleo y Seguridad Social

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Garraio eta Herri Lan Saila

Transportes y Obras Públicas

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila

Agricultura, Pesca y Alimentación

Zerga Administrazioko Estatuko Agentzia Euskal Autonomia Erkidegoko Ordezkaritza Berezia

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Delegación Especial del País Vasco