Osasun Saila

Ospitaleratze arrunten kontaktuak T13. 2020

13. taula. Diagnostiko nagusien maiztasuna, garrantzi erlatiboa (%), 100.000 biztanleko tasa gordina (TG) batez besteko adina (Ad) eta batez besteko ospitaleen egonaldia (Eg). Akutuen ospitale publikoetan eta pribatuetan. Sexuaren arabera. Diagnostikoak ISHMT-sailkapen arabera multzotu ditugu.

*** Zutabeen ordenari buruzko abisua : Zutabeak ordenatzeko, goiburuan sakatu behar da. Beste zutabe batean sakatuz gero, aldi berean SHIFT tekla sakatuta, aurreko zutabearen ordena errespetatzen da. ***

Bilaketa OR

  • Bilaketa-terminoren bat duten lerroak erakusten ditu.

Bilaketa AND

  • Bilaketa-terminoen multzo zehatza duten lerroak erakusten ditu.

Bilaketa OR