Segurtasun Saila

Konpartitu

Udaletarako eta Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023. Egutegi orokorra

Egutegiak

HAUTESKUNDEEN AURREKO EKINTZAK

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
2022-01-01ean dagoen zuzenbidezko biztanleriaren kopurua zehaztea, ondorioak 2022-12-31tik aurrera dituela. 2022ko abenduaren 21a 1037/2022 ED
(BOE 305 zk., 2022-12-21ekoa)
Espainian bizi diren atzerritarrek hautesle-erroldan inskribatzeko eskatzea, baldin eta Udal hauteskundeetan bozkatzeko Akordioak dituzten Europar Batasunetik kanpoko herrietako nazionalak badira. 2022ko abenduaren 1etik 2023ko urtarrilaren 15era EHA 2264/2010 AGINDUA
(BOE 208 zk., 2010.08.27koa)
Udalerri bakoitzeko zinegotzitza kopuruak ezartzea
(Ordezkariordetzek kopuru horiek argitaratuko dituzte Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako LHAOetan).
2023ko martxoaren 1etik 6ra. 605/1999 ED
(BOE 92 zk., 1999.04.17koa)  
Batzar Nagusietarako hauteskundeak deitzeko Dekretuan batzarkideen kopurua ezartzea, 2022-01-01ean dagoen zuzenbidezko biztanleria kopuruaren arabera. 2023ko apirilaren 4a 1/1987 Legearen 7.3. art.

HAUTESKUNDE-DEIALDIA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hauteskunde-deialdiei buruzko Dekretuak helaraztea. apirilaren 3a HAOLO, 42.3 art.
1/1987 Legearen 7.1. art.
HAOLO, 218 art.
Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskunde-deialdiak BOEn / LHAOn argitaratzea. apirilaren 4a HAOLO, 42.3 art.
1/1987 Legearen 7.1. art.
218 art.

HAUTESKUNDE-ADMINISTRAZIOA: HAUTESKUNDE-BATZORDEAK

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
PHB/LHHBen eta EHBen hasierako osaera, bokal judizialekin. apirilaren 7a HAOLO, 14.1 art.
Bokal judizialak ordezkatzea apirilaren 7tik 11ra HAOLO, 14.2 art.
LHHBek EHBei Batzar Nagusietarako hauteskundeetako hautesbarrutiak esleituko dizkiete. apirilaren 8tik 12ra 1/1987 Legearen 10. art.
Hautagai-zerrenden ordezkariek batera proposatuko dituzte PHB/LHHBetako eta EHBetako bokal ez-judizialen izendapenak maiatzaren 1etik 11ra HAOLO, 10.1.b eta 11.1.b artikuluak
Hautagai-zerrenden ordezkariak ados jarri ezean, EHBen bokal ez-judizialak PHB/LHHBek izendatuko dituzte, eta PHB/LHHBen bokal ez-judizialak HBZk izendatuko ditu. maiatzaren 1etik 11ra HAOLO, 10.1.b eta 11.1.b artikuluak

HAUTESBARRUTIEN BANAKETA, SEKZIO ETA MAHAIEN ARABERA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
HEBPOk LHAOn sekzioen kopurua, muga, hauteslekuak eta haien barruko mahaiak argitaratzea. apirilaren 10a HAOLO, 24.2 art.
Hautesleek, PHB/LHHBren aurrean egindako zedarriztapenaren aurkako erreklamazioak aurkeztea. apirilaren 11tik 16ra HAOLO, 24.3 art.
PHB/LHHBk zedarriztapenaren aurkako erreklamazioak ebaztea. 5 egun, errekurtsoa jartzen denetik HAOLO, 24.3 art.
Sekzioen, mahaien eta hauteslekuen behin betiko zerrendak udaletan eta INEren webgunean erakustea. maiatzaren 18tik 27ra HAOLO, 24.4 art.

HAUTESKUNDE-ALDIAN ERROLDA ERAKUSTEA ETA ZUZENTZEA, ETA ERROLDA-TXARTELAK

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Udalek eta Kontsulatuek indarrean dauden hauteskunde-zerrendak erakustea apirilaren 10tik 17ra HAOLO, 39.2 art.
Hautesleria HEBPOn aurkeztea: apirilaren 10tik 17ra HAOLO, 39.3 art.
HEBPOk erreklamazio edo inpugnazioen gaineko ebazpena ematea. 3 egun erreklamaziotik HAOLO, 39.6 art.
HEBPOk zuzenketak jendaurrean jartzeko agindu behar du eta erreklamatzaile, Udal eta Kontsulatuei jakinarazi. apirilaren 21a HAOLO, 39.6 art.
HEBPOren ebazpenen aurkako errekurtsoak Administrazioarekiko Auzien Epaitegiko epailearen aurrean. 5 egun, jakinarazpenetik aurrera HAOLO, 40.1 art.
Epailearen epaia hautesleei, udalari, kontsulatuari eta HEBPOri jakinaraztea. 5 egun, errekurtsoa jartzen denetik HAOLO, 40.2 art.

HAUTESKUNDE-MAHAIAK OSATZEKO ZOZKETA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Udalek zozketa egitea hauteskunde-mahaietako kideak aukeratzeko. apirilaren 29tik maiatzaren 3ra HAOLO, 26.2 eta 4 artikuluak
EHBk mahaiko kide izendatutakoei izendapena jakinaraztea eta haien eginkizunei buruzko jarraibide-eskuliburua ematea. 3 egun zozketa egiten denetik aurrera HAOLO, 27.2 art.
Izendatutakoek EHBren aurrean mahaiko kidea ez izateko kausak edo aitzakiak alegatzea. 7 egun, jakinarazpenetik aurrera HAOLO, 27.3 art.
EHBk ebatziko du eta, hala badagokio, lehen ordezkoari ordezkapena jakinaraziko dio. 5 egun, alegazioak aurkezten direnetik aurrera HAOLO, 27.3 art.
Hauteskunde-mahaiko kideak EHBri jakinaraztea ezin dela kargu hori betetzera joan. Beti, maiatzaren 28ko 08:00ak baino lehen. maiatzaren 19tik 28ra HAOLO, 27.4 art.

HAUTAGAI-ZERRENDEN ORDEZKARIAK HAUTESKUNDE-ADMINISTRAZIOAREN AURREAN

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Alderdi, federazio eta koalizioak HBZren aurrean ordezkari orokorra izango dena izendatzea eta probintzia bakoitzean PHB/LHHBren aurrean ordezkaria izateko beste bat. apirilaren 4tik 12ra HAOLO, 186.1 art, 168.1 art. eta  219.1 art.
Ordezkari orokorrak PHB/LHHBren aurrean EHBetako hautesbarruti bakoitzeko hautagai-zerrenden ordezkariak izendatzea. apirilaren 4tik 14ra HAOLO, 186.2 art.
eta 219.3 art.
PHB/LHHBk EHBei beren hautesbarrutietako hautagai-zerrenden ordezkarien izenak jakinaraziko dizkie. 2 egun, ordezkaria izendatzen denetik HAOLO, 186.3 eta  
HAOLO, 219.4 art.
Hautagai-zerrenden ordezkariak aurkeztea EHBren aurrean, haien izendapena onartua izan dadin.

Hautagaitzak aurkeztu aurretik

HAOLO, 186.4 art, 168.4 art. eta  219.4 art.

HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEA ETA ALDARRIKATZEA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hautaezinak aurkeztea/dimititzea eskumena daukan EHBren aurrean. apirilaren 7tik 24ra HAOLO, 219,4 art. eta 220.1 art.
Hauteskunde-koalizioaren osaera dagokion EHBri jakinaraztea. apirilaren 5etik 14ra HAOLO, 44.2 art., 187.1 art. eta  220.1 art.
Hauteskundeetara hautesle-elkarte gisa aurkeztu  nahi diren hautagai-zerrendek sinadurak bildu behar dituzte. apirilaren 4tik 24ra HAOLO, 46.8 eta 187.3 artikuluak 1/1987 Legearen 6. art.
Hautagai-zerrendak aurkeztea dagokion EHBren aurrean. apirilaren 19tik 24ra HAOLO, 45 art., 187.1 art. eta  221.1 art.
Aurkeztu diren hautagai-zerrendak LHAOn argitaratzea. apirilaren 26a HAOLO, 47.1 art. eta 220.5 art.
Dagokion EHBk hautagai-zerrendei emango dizkie aurkitu dituen edo salatuak izan diren irregulartasunen berri. apirilaren 28a HAOLO, 47.2 art.
Hautagai-zerrenden ordezkariek antzeman diren edo salatuak izan diren irregulartasunak zuzentzeko epea daukate. apirilaren 29 eta 30a HAOLO, 47.2 art.
Dagokion EHBk hautagai-zerrendak aldarrikatzea. maiatzaren 1a HAOLO, 47.3 art. eta 220.1 art.
LHAOn aldarrikatutako hautagai-zerrendak argitaratzea. maiatzaren 2a HAOLO, 47.5 eta 220.5 artikuluak
EHBk hautagai-zerrendei formatu elektronikoko boto-paperen ereduak ematea. maiatzaren 2a eta 3a HAOLO, 70.4 art., 189.1 art. eta  220.1 art.
Kanpoan utzitako hautagaiek edo hautagai-zerrendek Administrazioarekiko auzien organoaren aurrean hauteskunde-errekurtsoa aurkeztea. maiatzaren 2a eta 3a HAOLO, 49.1 eta 2 artikuluak
Aurkeztutako errekurtsoaren gaineko ebazpen judiziala. Hurrengo 2 egunetan errekurtsotik HAOLO, 49.3 art.
Babeserako prozedura Konstituzio Auzitegiaren aurrean. 2 egun ebazpen judizialatik HAOLO, 49.4 art.
Konstituzio Auzitegiak babes-eskaeraren gainean ebaztea. 3 egun, errekurtsoa jartzen denetik HAOLO, 49.4 art.

HAUTESKUNDE-KANPAINAURREA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hautagai-zerrendek eta hautagaiek debekatuta daukate karteletan, euskarri komertzialetan edo hedabideetan hauteskunde-propaganda egitea. apirilaren 4tik maiatzaren 11ra HAOLO, 53 art.

HAUTESKUNDE-KANPAINA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Kanpainaren iraupena maiatzaren 12tik 26ra HAOLO, 51 art.
Agintari publikoek debekatuta daukate publizitate-kanpaina instituzionalak egitea, salbu eta interes publikoa babesteko edo zerbitzu publikoek behar bezala jarduteko ezinbestekoak izan litezkeenak. apirilaren 4tik maiatzaren 28ra Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzko 6/2010 Legearen (abenduaren 23koa) 11.2 eta 2.2 artikuluak.
HAOLO, 50 art.
Agintari publikoek debekatuta daukate egindakoei eta lortutako lorpenei erreferentzia egiten dieten edo hautagai-zerrendetako adierazpen edo irudi berberak erabiltzen dituzten ekitaldiak egitea. apirilaren 4tik maiatzaren 28ra HAOLO, 50.2 art.
Agintari publikoek debekatuta daukate obrak eta zerbitzu publikoak inauguratzeko ekitaldiak egitea. Hala ere, zerbitzu eta obra horiek funtzionatzen hasi ahal dira. apirilaren 4tik maiatzaren 28ra HAOLO, 50.3 art.
Hauteskunde-inkesten emaitzak zabaltzeko debekua maiatzaren 23tik 27ra eta maiatzaren 28a (20:00ak arte) HAOLO, 69.7 art.

HAUTESKUNDE - KANPAINAKO PROPAGANDA ETA EKITALDIAK

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hautagai-zerrendetakoek Correosen hauteskunde-propagandarako posta-bidalketak uztea. maiatzaren 3tik 18ra PCM 337/2023 Agindua, posta-zerbitzuak dituen betebeharrei buruzkoa
Udalek EHBri jakinarazi behar diote kartelak jartzeko doako lekuak zeintzuk diren. apirilaren 5etik 11ra HAOLO, 56.1 art.
EHBk hautagai-zerrenden ordezkariei jakinarazi behar die beren kartelak jartzeko lekuak zeintzuk diren. maiatzaren 3a HAOLO, 56.3 art.
Udalek EHBri eta EHBk PHB/LHHBri jakinarazi behar diote  zeintzuk diren hauteskunde-kanpainako ekitaldiak egiteko doako leku publiko eta lokal ofizialak. apirilaren 5etik 14ra HAOLO, 57.1 art.
LHAOn hauteskunde-kanpainako ekitaldiak egiteko doako lokal eta lekuak zeintzuk diren argitaratuko da. apirilaren 7tik 19ra HAOLO, 57.2 art.
Hautagai-zerrenden ordezkariek EHBri lokal eta leku publikoak erabiltzeko eskaera egitea apirilaren 5etik maiatzaren 5era HAOLO, 57.2 art.
EHBk hautagai-zerrendei eskuragarri dauden lokal eta leku publikoak esleitu behar dizkie eta horren berri ordezkariei eman. maiatzaren 5a HAOLO, 57.3 art.

EUSKADIN BIZI DIRENENTZAKO POSTA BIDEZKO BOTOA: (Baldin eta lurralde nazionalean bizi diren Egoiliarren Hautesle Erroldan (EEHE) badaude)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Posta bidezko botoa eskatzea. apirilaren 4tik maiatzaren 18ra HAOLO, 72.a) art.
HEBPOk erroldan inskribatuta egotearen ziurtagiria  eta bozkatzeko hauteskunde-dokumentazioa bidaltzea. maiatzaren 8tik 21era HAOLO, 73.1 eta 2 artikuluak
Hautesleek (posta bidezko botoa) hauteskunde-mahaira bozkatzeko hauteskunde-dokumentazioa bidaltzea.

maiatzaren 8tik 24ra

(maiatzaren 25era arte luzatu da. 2023-05-18ko HBZren erabakia)

HAOLO, 73.3 art.

EUSKADIN BIZI DIREN PERTSONA GAIXO EDO DESGAITUENTZAKO POSTA BIDEZKO BOTOA: (Baldin eta lurralde nazionalean bizi diren Egoiliarren Hautesle Erroldan (EEHE) badaude)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hautesle gaixo edo desgaituak notario bidez baimendutako pertsonak posta bidezko botoa eskatzea. apirilaren 4tik maiatzaren 18ra HAOLO, 72.c) art.
PHBk posta bidezko boto-eskabideak begiratu behar ditu aurretik aipatutakoa betetzen dela egiaztatzeko. apirilaren 7tik maiatzaren 19ra HAOLO, 72.c) art.
PHBk, aurreko egiaztapenak eginda, posta bidezko boto-eskabideak kasuan kasuko HEBPOra itzuliko ditu. maiatzaren 21a baino lehen ----
HEBPOk hautesleak adierazitako helbidera igorriko ditu erroldan inskribatuta egotearen ziurtagiria eta bozkatzeko dokumentazioa. maiatzaren 8tik 21era HAOLO, 73.1 eta 2 artikuluak
Posta bidezko botoa Mahaira bidaltzea.

maiatzaren 8tik 24ra

(maiatzaren 25era arte luzatu da. 2023-05-18ko HBZren erabakia)

HAOLO, 73.3 art.

ALDI BATERAKO ATZERRIAN BIZI DIREN HAUTESLE EGOILIARREN POSTA BIDEZKO BOTOA: (Baldin eta lurralde nazionalean bizi diren Egoiliarren Hautesle Erroldan (EEHE) badaude)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Kontsulatuko Matrikula Erregistroan “ez egoiliar” gisa inskribatzea. apirilaren 4tik 29ra HAOLO, 74. artikulua
1621/2007 ED
Posta bidezko botoa eskatzea. apirilaren 4tik 29ra HAOLO, 74. artikulua
1621/2007 ED
HEBPOk aldi baterako atzerrian bizi diren hautesle-egoiliarrei posta bidez bozkatzeko dokumentazioa bidaltzea. maiatzaren 2tik 8ra (1)  HAOLO, 74. artikulua
1621/2007 ED
Aldi baterako atzerrian bizi diren hautesle-egoiliarrek Mahaira posta bidezko botoa bidaltzea. maiatzaren 2tik 24ra HAOLO, 74. artikulua
1621/2007 ED

ITSASORATUTAKOEN POSTA BIDEZKO BOTOA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Itsasontzitik irrati-telegrafiaz posta bidezko botoa eskatzea. apirilaren 4tik maiatzaren 18ra HAOLO, 74 art.
605/1999 EDren 9.2,3 eta 4 art.
HEBPOk bidaliko du itsasoratutakoak eskatu duen portura, itsasontzira, armadorearengana edo kontsignatarioarengana. maiatzaren 8tik 21ra HAOLO, 74 art.
605/1999 EDren 9.5 art.
Estatuko edozein portutatik itsasoratutakoen posta bidezko botoa Mahaira bidaliko da. maiatzaren 8tik 24ra HAOLO, 74 art.
605/1999 EDren 9.6 art.

ARTEKARIAK ETA AHALDUNAK IZENDATZEA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Hauteskunde-zerrendaren ordezkariak EHBren aurrean artekariak izendatuko ditu. apirilaren 4tik maiatzaren 25era HAOLO, 78.1 art.
EHBk Udaletara 3. eta 4. taloi-orriak bidaliko dituzte. maiatzaren 26a eta 27a HAOLO, 78.2 art.
Mahai eta hauteslekuetako ahaldunak izendatzea. maiatzaren 2tik 28ra HAOLO, 76 art.

HAUTAGAI-ZERRENDEN ADMINISTRATZAILEAK, DIRU-LAGUNTZAK ETA DIRU-LAGUNTZEN AURRERAKINA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Alderdi politikoen, federazioen eta koalizioen ordezkari orokorrek administratzaile orokorrak izendatuko dituzte HBZren aurrean. apirilaren 4tik 13ra HAOLO, 174.1 eta 192.1 art. eta HAOLO, 226.1 art.
Alderdien ordezkari orokorrek hautagai-zerrenden administratzaileak izendatuko dituzte PHB/LHHBren aurrean. Hautagaitzak aurkezteko unean HAOLO, 174.2 art, 192.2 art. eta  226.2 art.
Hautesle-elkarteen sustatzaileek hautagai-zerrenden administratzaileak izendatuko dituzte. Hautagaitzak aurkeztu eta hurrengo 2 egunetan HAOLO, 192.3 art.
Administratzaile orokorrek eta hautagai-zerrenden administratzaileek irekita daukaten kontu korrontearen zenbakia HBZri eta PHB/LHHBri jakinaraziko diete. apirilaren 4tik 26ra HAOLO, 124.1 eta 2 artikuluak
Hauteskundeetako diru-laguntzak eguneratzea. apirilaren 5tik 9ra HAP Agindua
Hauteskundeetako diru-laguntzaren %30 aurreratzeko eskatzea. apirilaren 25tik 27ra HAOLO, 127bis.2 art.
Eskatutako aurrerakina ordaintzea. maiatzaren 3tik 11ra HAOLO, 127bis.4 art.
Udal Hauteskundeak: Hautagai-zerrendaren administratzaileak hauteskunde-kontabilitatea Estatuko Kontuen Epaitegian (TCPE) aurkeztu behar ditu. Batzar Nagusietarako Hauteskundeetan, ordea, HKEEn. irailaren 5tik 30era HAOLO, 133.1 art.
Jarleku bat lortu duten hautagai-zerrendei hauteskundeetako diru-laguntzaren %90 ordaintzea. urriaren 31a baino lehen. HAOLO, 133.4 art.
Arabako Foru Dekretua/ Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Agindua

BOZKETA, BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIAK ALDARRIKATZEA

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege-Oinarria
Bozketa-eguna. maiatzaren 28a HAOLO, 84 art.
EHBk boto-kontaketa orokorra egin behar du. ekainaren 2tik 5era HAOLO, 103.1 eta 107.2 artikuluak
Hautagai-zerrenden ordezkariek eta ahaldunek EHBren aurrean erreklamazioak eta protestak aurkeztu ahal dituzte. ekainaren 4a HAOLO, 108.2 art.
EHBk ebazpena eman behar du eta hura jakinarazi hautagai-zerrenden ordezkari eta ahaldunei. ekainaren 5a HAOLO, 108.3 art.
Hautagai-zerrenden ordezkari eta ahaldunek errekurtsoa aurkeztu ahal dute EHBk emandako ebazpenaren aurka. ekainaren 6a HAOLO, 108.3 art.
EHBk espedientea eta txostena bidali behar dizkio HBZri. ekainaren 7a HAOLO, 108.3 art.
EHBk hautagai-zerrenden ordezkariei jakinaraziko die ebazpena bidali duela eta HBZren aurrean agertzera deituko die. ekainaren 8a HAOLO, 108.3 art.
HBZk hautagai-zerrenden ahaldun eta ordezkariei entzunaldia eman behar die. ekainaren 9 eta 10a HAOLO, 108.3 art.
HBZk aurkeztutako errekurtsoa ebatziko du eta EHBri helaraziko dio, hark hautetsiak aldarrika ditzan. ekainaren 11a HAOLO, 108.3 art.
EHBk hautetsiak aldarrikatzea ekainaren 4tik 12ra. HAOLO, 108.4 art.
HBZk BOEn argitaratuko ditu emaitza orokorrak eta Udal Hauteskundeetako emaitzak hautesbarrutien arabera. uztailaren 7tik aurrera HAOLO, 108.6 art.
 • BOE = Estatuko Aldizkari Ofiziala
 • BAO = Bizkaiko Aldizkari Ofiziala
 • GAO = Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
 • LHAO = Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala
 • ALHAO = Arabako Aldizkari Ofiziala
 • EEHE = Espainian bizi diren Egoiliarren Hautesle-Errolda
 • AEHE = Atzerrian bizi diren Egoiliarren Hautesle-Errolda
 • EAHE = Egoiliar Atzerritarren Hautesle-Errolda (Europar Batasuneko herriak, Norvegia,Ekuador, Paraguai, Txile, Peru, Kolonbia eta Zeelanda Berria)
 • HEBPO = Hautesle Erroldaren Bulegoko Probintzia Ordezkaritza
 • HBZ = Hauteskunde-batzorde zentrala
 • PHB = Probintziako hauteskunde-batzordea
 • LHHB = Lurralde historikoko hauteskunde-batzordea
 • EHB = Eskualdeko hauteskunde-batzordea
 • BN = Batzar Nagusiak
 • 1/1987 LEGEA = Batzar Nagusietarako hauteskundeei    buruzko Legea
 • HAOLO = Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoa
 • HEB = Hautesle Erroldaren Bulegoa
 • EHA AGINDUA = Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua
 • HAP AGINDUA = Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren Agindua.
 • PRE AGINDUA = Presidentetzako Ministerioaren Agindua
 • ED = Errege Dekretua
 • KA = Konstituzio Auzitegia
 • EKE = Estatuko Kontuen Epaitegia
 • AG = Auzitegi Gorena
 • HKEE = Herri-Kontuen Euskal Epaitegia

Azken aldaketako data: