Segurtasun Saila

Konpartitu

Udaletarako eta Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023. Erabakiak eta Instrukzioak

Hauteskunde-batzorde zentralaren (HBZ) erabakiak eta instrukzioak, 2023ko maiatzaren 28ko hauteskundeetan bete beharrekoak, gai hauen ingurukoak:

 • Kanpaina instituzionalak, oharrak eta prentsaurrekoak eta inaugurazio publikoak:
 • Hautagai-zerrendak:
  • 1/2022 Instrukzioa, azaroaren 23koa, hautesle-elkarteek udal-hauteskundeetan aurkeztu behar dituzten abalak sinadura elektronikoaren bidez egiaztatzeko prozedurari buruzkoa.
  • 1999ko martxoaren 15eko Instrukzioa, hautagai-zerrenda aurkezteko eraman behar den dokumentazioari buruzkoa.
  • HBZren 2015/04/22ko Erabakia, Espainian bizi diren Europar Batasuneko herritarrak direnean hautagai-zerrendak prestatzean aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzkoa.
 • Hautesle errolda:
  • 3/2023 Instrukzioa, apirilaren 13koa, Hauteskunde Batzorde Zentralarena, aldarrikatutako hautagai-zerrendetako ordezkariek hautesle-erroldaren kopiak telematikoki eskuratzeari buruzkoa.
  • Martxoaren 24ko 1/2011 Instrukzioa hautesle-erroldan egindako aldaketak direla, hautagai-zerrendetako ordezkariek edo alderdi politikoek aurkeztutako erreklamazio administratiboei buruzkoa.
  • Abenduaren 17ko 4/2009 Instrukzioa, hautesle-erroldaren kopiak hautagai-zerrendei emateari buruzkoa.
  • Apirilaren 12ko 7/2007 Instrukzioa, errolda-ziurtagiri bereziari buruzkoa.
  • 2004ko urtarrilaren 20ko Inkstrukzioa, hautesle-erroldako datuak interneten bidez kontsultatzeari buruzkoa.
 • Hauteskunde-koalizioak:
 • Gogoeta-eguna:
  • Egunkari baten aurkako zehapena, Kataluniako Parlamenturako 2017ko hauteskundeetako hautagai bati egindako elkarrizketa bat argitaratzeagatik eta zabaltzeagatik (HBZren erabakia, 2018-03-14koa).
 • Hauteskundetako emaitzen boto-kontaketa orokorra:
 • Hedabide publikoetan propagandarako doako tarteak:
  • 4/2023 Jarraibidea, apirilaren 26koa, Hauteskunde Batzorde Zentralarena, hauteskunde-propagandarako doako tarteen banaketa
   titulartasun publikoko komunikabideak etaeskumenak autonomia-erkidegoko hauteskunde-batzordeetan eta Probintziakoak, 2023ko maiatzaren 28ko hauteskundeei dagokienez.
  • Independientes Huelva alderdi politikoaren ordezkari nagusiaren errekurtsoa, Andaluziako HBZk Andaluziako telebistaren informazio-estaldura planari buruz hartutako erabakiaren aurka. Hauteskunde-koalizioak alderdi politiko esanguratsutzat hartu ala ez (HBZren erabakia, 2018/11/21ekoa).
  • Apirilaren 12ko 6/2007 Instrukzioa, tarte horiek banatzeari eta PHBen eskumenei buruzkoa.
 • Hauteskunde-gastuak:
  • Sare sozialetako hauteskunde-publizitatearen gastuak inputatzeari eta bide elektronikoetako mikromezenasgo-kanpainen bidezko ekarpenen betekizunei buruzkoa. 2019/05/26ko hauteskundeetan koalizio ezberdinetako alderdi politikoei aplikagarri zaien gastu-muga. (HBZren erabakia, 2018/11/29koa).
  • Martxoaren 22ko 3/2007 Instrukzioa, atalean gastua arautzen duena Udal Hauteskundeak eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeak aldi berean gertatzen direnean.
 • Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna:
  • Apirilaren 12ko 5/2007 Instrukzioa, hautagai-zerrendak osatzean berdintasun hori benetan aplikatzeari buruzkoa
  • Apirilaren 19ko 8/2007 Instrukzioa, berdintasun hori ez betetzearen ondoriozko irregulartasunak zuzentzeari buruzkoa.
 • Artekariak:
  • Martxoaren 22ko 2/2007 Instrukzioa, hautagai-zerrendetako artekariak izendatzeko prozedurari buruzkoa.
 • Hauteskunde-batzordeak:
  • Irailaren 27ko 11/2007 Instrukzioa, Batzordeen erabakien aurkako errekurtsoetarako prozedurari buruzkoa.
 • Hedabide publiko eta pribatuak:
  • Martxoaren 24ko 4/2011 Instrukzioa, hedabide horiek hauteskunde-garaian pluraltasun, berdintasun, proportzionaltasun eta neutraltasun informatiboa errespetatzeko bermeei buruzkoa.
  • Apirilaren 15eko 1/2015 Instrukzioa, hedabide publikoetako informazio-estaldura planetan esanguratsutzat joko diren talde politikoei buruzkoa.
 • Hauteskunde-mahaietako kideak:
  • Apirilaren 13ko 2/2023 Instrukzioa, hauteskunde-mahaiak osatzeko izendatutako pertsonek aurkeztutako aitzakiak elektronikoki aurkezteari eta kudeatzeari buruzkoa.
  • Apirilaren 28ko 6/2011 Instrukzioa, hauteskunde-mahaiko karguak hartzeko eragozpen zein aitzakia justifikatuei
 • Hauteskunde-kanpainaurrea:
  • Martxoaren 24ko 3/2011 Instrukzioa, kanpainaurrean hauteskunde-propagandarako ekitaldiak debekatzeari buruzkoa.
 • Boto baliogabeak:
 • Espainian bizi direnen posta bidezko botoa:

Azken aldaketako data: