Segurtasun Saila

Konpartitu

Europarako, Udaletarako eta Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019. Hauteskunde-araudia

Hauteskunde-legedia

 • Europako Parlamenturako Hauteskundeak: Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoak eraentzen du. Hain zuzen, haren I. Tituluak (leiho berri batean irekitzen da)Bozketa orokor zuzenen bidezko hauteskundeetarako xedapen orokorrak” eta VI Tituluak (leiho berri batean irekitzen da) “Europako Parlamenturako Hauteskundeetarako xedapen bereziak” (210etik 227ra arteko artikuluak).
 • Udal hauteskundeak: Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoak eraentzen du. Hain zuzen, haren I. Tituluak (leiho berri batean irekitzen da) “Bozketa orokor zuzenen bidezko hauteskundeetarako xedapen orokorrak” eta III Tituluak (leiho berri batean irekitzen da) “Udal Hauteskundeetarako xedapen bereziak” (176tik 200era arteko artikuluak).
 • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusietarako Hauteskundeak: Martxoaren 27ko 1/1987 Legeak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietarako hauteskundeei buruzkoak, eraentzen du.

Garatzeko beste hauteskunde-arau batzuk, Aldizkari Ofizialetan argitaratuak eta 2019ko Europako Parlamenturako Hauteskundeetan, Udal Hauteskundeetan eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan aplikatzekoak direnak

 • Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Justiziako sailburuaren 2019ko apirilaren 24ko Aginduak arautzen ditu zeinaren bidez ematen baitira langileek, dagozkien ordainsariak jasota, 2019ko maiatzaren 26ko Tokiko, Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietarako eta Europako Legebiltzarrerako Hauteskundeetan parte hartzeko arauak (EHAA 82 zk., 2019-05-03koa).
 • Hautesle Erroldaren Bulegoa: Hauteskundeetarako atal, mahai eta lekuen zerrenda.
 • HAC/394/2019 Agindua, apirilaren 3koa, maiatzaren 26ko Europako Parlamenturako eta toki-entitateetarako hauteskundeetarako hauteskunde-jarduerek sortutako gastuetarako dirulaguntzen kopuruak finkatzen dituena (BOE 83 zk., 2019-04-06koa).
 • 2019ko martxoaren 29ko Ebazpena, Kontuen Auzitegiko Lehendakaritzarena, toki-entitateetarako, autonomia-erkidegoetarako eta Europarako maiatzaren 26ko hauteskundeen kontabilitateak fiskalizatzearen inguruko jarraibidea argitaratzen duena (BOE 81 zk., apirilaren 4koa)
 • INT/318/2019 Agindua, martxoaren 19koa, Errege Dekretu honen inprimakien eranskinak aldatzen dituena: apirilaren 16ko 605/1999 Errege Dekretua, hauteskunde-prozesuen erregulazio osagarriari buruzkoa (BOE 69 zk., 2019-03-21ekoa).
 • 2019ko martxoaren 8ko Ebazpena, Kontuen Auzitegiko presidentearena, martxoaren 7ko Osoko Bilkuraren Erabakia argitaratzen duena; erabaki horren bidez, talde politikoei egokitutako kontabilitate plana aldatzen da, 2018ko abenduaren 20an onartutakoa (BOE 68 zk., 2019ko martxoaren 20koa).
 • Hauteskunde-mahaiko kideen dietak: INT/282/2019 Aginduak, martxoaren 7koak, arautzen du Hauteskunde Mahaietako Kide bakoitzarentzako dieta 65 €koa izango dela (BOE 63 zk., 2019-03-14koa).
 • Martxoaren 7ko 1/2019, iritzi politikoen inguruko datu pertsonalen tratamenduari buruzkoa eta, HAOLOren 58 bis artikuluak ezartzen duenaren arabera, alderdi politikoek hauteskunde-propaganda bide elektronikoak edo mezularitza erabiliz bidaltzeari buruzkoa (BOE 60 zk., 2019-03-11koa).
 • PCI/227/2019 Agindua, martxoaren 4koa, Ministro Kontseiluaren 2019ko otsailaren 22ko Erabakia argitaratzen duena, zeinean 2019an deitzen diren hauteskundeetan posta-zerbitzu unibertsalaren emaileari zerbitzu publikoko betebeharrak ezartzen baitzaizkio (BOE, 55. zenbakia, 2019-03-05).
 • Abenduaren 19ko 1458/2018 Errege Dekretua, 2018-01-1eko biztanle-zifrak ofizialtzat jotzen dituenari buruz (BOE 314 zk., abenduaren 29koa).
 • Urtarrilaren 26ko 147/1999 Errege Dekretua, 157/1996 Errege Dekretua aldatzen duena. Horren bidez, hautesle-errolda hilero eguneratzeko ezartzen da eta Espainian bizi diren Europar Batasuneko estatu kideetako herritarrek errolda horretan izena emateko behar diren datuak arautzen dira. (BOE 26 zk., urtarrilaren 30ekoa).
 • ECC/1758/2014 Agindua, irailaren 23koa, uztailaren 20ko EHA/2264/2010 Agindua, aldatzen duena (BOE 238 zk., urriaren 1ekoa). Horren bidez, Udal Hauteskundeetarako Espainian bizilekua dutenen hautesle-errolda osatzeko arauak eta jarraibide teknikoak ematen dira, baldin eta pertsona horiek Espainiarekin akordioa izenpetua duten herrialdeetako nazionalak badira (BOE 208 zk., 2010-08-27koa).
 • INT/529/2014 Agindua, martxoaren 28koa, Errege Dekretu honen eranskinak aldatzen dituena: apirilaren 16ko 605/1999 Errege Dekretua, hauteskunde-prozesuen erregulazio osagarriari buruzkoa (BOE 82 zk., apirilaren 4koa).
 • 2014ko urriaren 27ko ebazpena, Hautesle Erroldaren Bulegokoa, hautesle-erroldako inskripzio-datuak erreklamatzeari buruzkoa (BOE, 269 zk., 2014-11-6koa).
 • Europako Legebiltzarrerako 2019ko hauteskundeak: 206/2019 Errege Dekretua, apirilaren 1ekoa, Europako Parlamenturako diputatuak hautatzeko hauteskundeetarako deia egiten duena (BOE 79 zk., apirilaren 2koa).
 • 2019ko Udal hauteskundeak: 206/2019 Errege Dekretua, apirilaren 1ekoa, toki-hauteskundeak eta Ceuta eta Melillako Biltzarretarako hauteskundeak maiatzaren 26rako deitzen dituena (BOE 79 zk., apirilaren 2koa).
 • 2019ko Arabako Batzar Nagusietarako hauteskundeak:
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 26/2019 Foru Dekretua, maiatzaren 3koa. Onestea Batzar Nagusietarako 2019ko hauteskundeetan hauteskunde batzordeetako kideek, ordezkariek eta laguntzaileek kobratu beharreko haborokinak (ALHAO 52 zk., 2019-05-06koa).
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 286/2019 Erabakia, maiatzaren 3koa. Onestea hauteskunde mahaietako kideen eskuliburua, zeina erabiliko baita Europako Parlamenturako, udaletarako eta Arabako Batzar Nagusietarako datozen hauteskundeetan (ALHAO 52 zk., 2019-05-06koa).
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 20/2019 Foru Dekretua, apirilaren 9koa. Onestea Arabako Batzar Nagusietarako 2019ko hauteskunde prozesuan erabiliko diren baliabide materialen zehaztapena. (ALHAO 44 zk., 2019-04-10ekoa).
  • Foru Gobernu Kontseiluaren 21/2019 Foru Dekretua, apirilaren 9koa. Onestea hauteskunde gastuengatik dirulaguntzen aurrerakinak ematea Arabako Batzar Nagusietarako azken hauteskundeetan ordezkaritza lortu eta Batzar Nagusietarako 2019ko hauteskundeetara aurkezten diren alderdi politikoei. (ALHAO 44 zk., 2019-04-10ekoa).
  • Apirilaren 1eko 142/2019 Foru Dekretua, Arabako Batzar Nagusietarako hauteskundeen deialdiari buruzkoa (ALHAO 40. zk., apirilaren 2koa).
 • 2019ko Bizkaiko Batzar Nagusietarako hauteskundeak:
  • 7434/2019 FORU AGINDUA, uztailaren 2koa, alderdi, federazio, koalizio eta hautesle-elkarteen aldeko dirulaguntzen aurrerakinei buruzkoa, kontuan hartuta Bizkaiko Batzar Nagusietarako 2019ko maiatzaren 26ko hauteskundeetan izan dituzten emaitzak (BOB 132 zk., uztailaren 11koa).
  • 32/2019 Foru Dekretua, apirilaren 2koa, zeinaren bidez arautzen baita 2019ko maiatzaren 26ko Bizkaiko Batzar Nagusietarako hauteskundeak direla-eta hauteskunde-batzordeetako kide eta laguntzaileei eta hauteskundeetan aparteko zerbitzuak ematen dituzten udaletako langileei dagozkien haborokinak ematea (BOB 66 zk., apirilaren 4koa).
  • 31/2019 Foru Dekretua, apirilaren 2koa, zeinaren bidez arautzen baita, 2019ko maiatzaren 26ko Bizkaiko Batzar Nagusietarako hauteskundeetara aurkezten diren alderdiek, federazioek, koalizioek eta hautesle-elkarteek dituzten gastuetarako dirulaguntzak ematea (BOB 66 zk., apirilaren 4koa).
  • 36/2019 Foru Dekretua, apirilaren 1ekoa, Bizkaiko Batzar Nagusietarako hauteskundeak deitzen dituena (BOB 64 zk., apirilaren 2koa).
  • Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren 3852/2019 Foru Agindua, apirilaren 1ekoa; honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan hauteskundeetarako deialdia egiten da, toki-erakunde txikietako auzo-alkateak aukeratzeko (BOB 64 zk., apirilaren 2koa).
  • 28/2019 Foru Dekretua, martxoaren 26koa, zeinaren bidez arautzen baitira 2019ko maiatzaren 26ko Bizkaiko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan erabiliko diren baliabide materialak (BOB 64 zk., apirilaren 2koa).
 • 2019ko Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hauteskundeak:
  • 544/2019 Foru Agindua, apirilaren 26koa, Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hauteskundeetan parte hartuko duten hauteskunde-batzordeetakokide eta laguntzaileentzako ordainsariei buruzkoa (GAO 80 zk., apirilaren 30ekoa).
  • 545/2019 Foru Agindua, apirilaren 26koa, Gipukoako Batzar Nagusietarako hauteskundeetan parte hartuko duten udaletako idazkari eta langileentzako ordainsariei buruzkoa (GAO 80 zk., apirilaren 30ekoa).
  • 543/2019 Foru Agindua, apirilaren 26koa, hauteskunde-mahaietan Gipuzkoako Foru Aldundiak izango dituen ordezkarientzako ordainsariei buruzkoa (GAO 80 zk., apirilaren 30ekoa).
  • 519/2019 Foru Agindua, apirilaren 16koa, Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hauteskundeetara aurkeztuko diren alderdi politiko, federazio eta koalizioei dirulaguntzak emateari buruzkoa (GAO 74 zk., apirilaren 17koa).
  • 1/2019 Foru Dekretua, apirilaren 1ekoa, Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hauteskundeak deitzekoa (GAO 63 zk., apirilaren 2koa).
  • 441/2019 Foru Agindua, apirilaren 1ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan Ereñotzu eta Itziar toki-entitate txikietako auzo-alkateak aukeratzeko hauteskundeak deitzekoa (GAO 63 zk., apirilaren 2koa).

Nabarmenduak

Twitter

Azken aldaketako data: