Segurtasun Saila

Konpartitu

2019ko Udal Hauteskundeak. Bateraezintasunak

A.- Bateraezintasun garrantzitsuenak Eusko Jaurlaritzan, erakunde autonomoetan,erakunde aholku-emaileetan, sozietate publikoetan, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan, fundazio eta partzuergo publikoetan

ERAKUNDE HORIETAKO HAUTAGAIAREN
KARGU-MOTA (0)
Hautetsia: ZINEGOTZIA ETA ALKATEA
Bateragarria
Hautetsia: ZINEGOTZIA ETA ALKATEA
Bateraezina
LEGE-OINARRIA DOKTRINA/
JURISPRUDENTZIA
1. Lehendakaria - Bateraezina alkate- eta zinegotzi-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
7/1981 Legea, Jaurlaritzari buruzkoa, 3. artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 16.2 artikuluak
-
2. Lehendakariordea eta sailburua Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2)
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1a) eta 16.2 artikuluak
-
3. Sailburuordea eta idazkari nagusia Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1b) eta 16.2 artikuluak
-
4. Zuzendaria, Euskadik kanpoan dituen ordezkariak  Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1b) eta 16.2 artikuluak
-
5. Eusko Jaurlaritzak edo 1/2014 Legearen, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duenaren, 2. artikuluan adierazitako kargu publikodunetako batek zuzendaritza-
edo administrazio-kargu bat betetzeko izendatutako pertsonak, halako karguak kapitalaren zatirik handiena pribatua duten erakundeetan badaude,
edo kargua dagoen erakundearen kontrola hainbat administrazio publikori edo haien sektore publikoei badagokie (esaterako, Izenpe SA)
 Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1d) eta 16.2 artikuluak
-
6. Euskadiren zerbitzura dagoen beste edozein pertsona, baldin eta dagokion organoaren sorrera-arauan
edo izendapenean 1/2014 Legearen, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duenaren, 2.1 artikuluan aipatutako kargu publikodunetako baten batekin parekatuta badago.
 Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1f) eta 16.2 artikuluak
-
7. Eusko Jaurlaritzako zuzendariordea Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2. eta 16.2 artikuluak
-
8. Eusko Jaurlaritzako lurralde-ordezkaria Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2. eta 16.2 artikuluak
-
9. Eusko Jaurlaritzako zuzendariaren mailako edo hortik gorako mailako aholkulariak, aldi baterako langileak edo konfiantzazko karguak  Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.2 eta 16.2 artikuluak
-
10. Eusko Jaurlaritzako zuzendariaren mailatik beherako mailako aholkulariak, aldi baterako langileak edo konfiantzazko karguak Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.2 eta 16.2 artikuluak
-
11. Euskadiko sektore publikoko Erakunde Autonomiadunetako(*) lehendakaria, idazkari nagusia eta Bokala Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1c) eta 16.2 artikuluak
-
12. Euskadiko sektore publikoko Erakunde Autonomiadunetako zuzendariak (*).  Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1c) eta 16.2 artikuluak
-
13. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko presidentea, presidenteordea eta bokalak  Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
7/1981 Legea, Jaurlaritzari buruzkoa, 32.1 artikulua
-
14. Euskadiko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren titularra  Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1e) eta 16.2 artikuluak
-
15. Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren zuzendaria  Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1e) eta 16.2 artikuluak
-
16. Lan Harremanen Kontseiluko eta Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko presidenteak eta idazkari nagusiak  Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1e) eta 16.2 artikuluak
-
17. Kooperatiben Goren Kontseiluko eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluko (lehengo Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua) presidenteak, eta idazkari nagusia Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1c) eta 16.2 artikuluak
-
18. Euskadiko sektore publikoko Sozietate Publikoetako(**) zuzendariak eta gerenteak Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1e) eta 16.2 artikuluak
-
19. Euskadiko sektore publikoko zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako zuzendariak (esaterako, Osakidetza, EITB, URA, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, EVE, Euskal Trenbide Sarea, Euskal Finantza Erakundea, Unibasq eta Etxepare Euskal Institutua)  Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1c) eta 16.2 artikuluak
-
20. Euskadiko sektore publikoko fundazioetako zuzendariak (esaterako, HAZI, Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa, Musikene, Euskal Kirola Fundazioa, Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitarioko Euskal Fundazioa)  Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1c) eta 16.2 artikuluak
-
21. Euskadiko sektore publikoko Partzuergoetako(***). zuzendariak   Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin. HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1c) eta 16.2 artikuluak
-
22. Euskal administrazio publikoaren, erakunde autonomiadunen, aholkularitza-organismoen, sozietate publikoen eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen, fundazioen eta partzuergoen zerbitzura egoera aktiboan dauden langileak. Bateragarria - HAOLO, 178. artikulua
32/1983 Legea, funtzio publikoaren bateraezintasunei buruzkoa, 6. eta 7. artikuluak
-
23. Ertzaintza (zerbitzu aktiboko edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe) - Bateraezina HAOLO, 178.1. artikulua -
24. Ertzaintza, eszedentzia-egoeran Bateragarria - HAOLO, 178.1. artikulua -
25. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako ikaslea Bateragarria - HAOLO, 178.1. artikulua -
 • (*) Euskadiko sektore publikoko Erakunde Autonomiadunak, besteak beste: HABE, IVAP, EUSTAT, Emakunde, Osalan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, Lanbide, Kontsumoko Euskal Institutua eta Lehiaren Euskal Agentzia.
 • (**) Euskadiko sektore publikoko Sozietate Publikoak, besteak beste:, SPRI, Sprilur, Euskal Trenbideak, Euskotrenbideak, EJIE, IHOBE, VISESA, Basquetour, Neiker, Teknologia Parkea, Osatek, ETB, EITB(irratia), Euskadiko Orkestra, Itelazpi, Alokabide, Hidrokarburoen Sozietatea, Gestión de Capital de Riesgo Sozietatea, Euskadiko Kirol Portua.
 • (***) Euskadiko sektore publikoko Patzuergoak, besteak beste: Haurreskolak, Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza, Pirinioetako Lan Elkartearen Partzuergoa, Miramar Jauregia Partzuergoa, Bizkaiko Osabide Hezkuntzarako eta Lanerako Prestakuntzarako Partzuergoa, eta Gipuzkoako Osabide Hezkuntzarako eta Lanerako Prestakuntzarako Partzuergoa.

B.- Bateraezintasun garrantzitsuenak Eusko Legebiltzarrean eta Canbera horrek izendatutako beste erakunde batzuetan

ERAKUNDE HORIETAKO HAUTAGAIAREN KARGU-MOTA Hautetsia: ZINEGOTZIA ETA ALKATEA
Bateragarria
Hautetsia: ZINEGOTZIA ETA ALKATEA
Bateraezina
LEGE-OINARRIA DOKTRINA/
JURISPRUDENTZIA
1. Legebiltzarreko lehendakaria Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
2. EAEko Hauteskunde-batzordeko presidentea, presidenteordea, bokalak eta idazkaria - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
3. Herri Kontuen Euskal Epaitegiko presidentea, bokalak eta idazkari nagusia  Bateragarria:
-    zinegotzi-karguarekin,
-    50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1e) eta 16.2 artikuluak
-
4. Batzorde Arbitraleko presidentea (EAEANeko lehendakariaren berezko kargua) - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
5. Batzorde Arbitraleko bokalak Bateragarria (*) - HAOLO, 178.1 artikulua
13/1994 Legea, Ebazpen Batzordea arautzen duena, 2. eta 8.2 artikuluak
-
6. Eusko Legebiltzarraren zerbitzura dagoen beste edozein pertsona, baldin eta dagokion organoaren sorrera-arauan edo izendapenean 1/2014 Legearen, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duenaren, 2.1 artikuluan aipatutako kargu publikodunetako baten batekin parekatuta badago. Bateragarria:
- zinegotzi-karguarekin,
- 50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako alkate-karguarekin (2).
Bateraezina 50.000 biztanleko edo biztanle gehiagoko udalerrietako alkate-karguarekin HAOLO, 178.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzen duena (1), 2.1f) eta 16.2 artikuluak
-
7. Legebiltzarreko administrazioaren zerbitzura dauden langileak Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua
Eusko Legebiltzarreko langileen estatutua, 8. artikulua
-
8. Arartekoa edo Arartekoaren ondokoa - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua
3/1985 Legea, Ararteko Erakundea sortu eta arautzekoa, 6. artikulua.
-
 • (*)Zinegotzi- edo alkate-karguak ez dira ebazpen-batzordearen aurrean jarduteko legezkotatutako erakundeetakoak (13/1994 Legea, Ebazpen Batzordea arautzen duena, 2. eta 8.2 artikuluak)..

C.- Bateraezintasun garrantzitsuenak Lurralde Historikoetako Foru Administrazioan

ERAKUNDE HORIETAKO HAUTAGAIAREN KARGU-MOTA Hautetsia: ZINEGOTZIA ETA ALKATEA
Bateragarria
Hautetsia: ZINEGOTZIA ETA ALKATEA
Bateraezina
LEGE-OINARRIA DOKTRINA/
JURISPRUDENTZIA
1. Arabako diputatu nagusia - Bateraezina Arabako 1983ko martxoaren 7ko Foru Arauaren 28. Artikulua (3). Arabako Foru Aldundiaren foru kargu publikoen jarduna arautzen duena, 10/2018 Foru Arauaren 26.3 artikulua(4). -
2. Bizkaiko eta Gipuzkoako diputatu nagusia - Bateraezina Bizkaiko 3/1987 Foru Arauaren 25. Artikulua (5).
Gipuzkoako 6/2005 Foru Arauaren 24. artikulua (6).
-
3. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-diputatua Bateragarria (A) - Arabako Foru Aldundiaren foru kargu publikoen jarduna arautzen duena, 10/2018 Foru Arauaren 26.3 artikulua (4).
Bizkaiko 3/1987 Foru Arauaren 36. artikulua(5). Gipuzkoako 6/2005 Foru Arauaren 37. Artikulua (6).
-
4. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetako foru-aldundietako zuzendari nagusia Bateragarria (B) - Arabako Foru Aldundiaren foru kargu publikoen jarduna arautzen duena, 10/2018 Foru Arauaren 9.1 eta 26.3 artikuluak(4).
Bizkaiko 3/1987 Foru Arauaren 43. artikulua (5).
Gipuzkoako 6/2005 Foru Arauaren 47. artikulua (6).
-
5. Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundietako Sozietate Publikoetako(*) zuzendari nagusia eta gerentea. Bizkaiko Foru Aldundian  Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundietako Erakunde Autonomiadunetako(**) Bizkaiko Foru Aldundian Bateragarria (B) - Bizkaiko 3/1987 Foru Arauaren 43. artikulua (5).
Gipuzkoako 6/2005 Foru Arauaren 47. artikulua (6)
-
6. Arabako foru-sozietate publikoetako (esaterako, Arabako Lanak, Araba Garapen Agentzia, Arabat-Arabako Bideak eta Arabako Kalkulu Gunea)  eta foru-erakunde autonomiadunetako (esaterako, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea eta Gazteriaren Foru Erakundea) zuzendari nagusia eta zuzendari gerentea Bateragarria   Arabako Foru Aldundiaren foru kargu publikoen jarduna arautzen duena, 10/2018 Foru Arauaren 9.1 eta 26.3 artikuluak (4). -
7. Presidentea, kontseilaria eta ahalduna, Arabako Foru Aldundiko Sozietate Publikoetan(***) eta Arabako Foru-Erakunde Autonomiadunetan(****) Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua
Arabako Foru Aldundiaren foru kargu publikoen jarduna arautzen duena, 10/2018 Foru Arauaren 9.1 eta 26.3 artikuluak (4).
Bizkaiko 3/1987 Foru Arauaren 43. artikulua (5).
Gipuzkoako 6/2005 Foru Arauaren 47. artikulua (6).
-
8. Foru-aldundien zerbitzura dauden langileak Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
9. Aholkulariak, aldi baterako langileak edo konfiantzazkoak (7). Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua
Funtzio Publikoari buruzko Legea, 3. eta 96. Artikuluak.
Arabako 10/2018 Foru Arauaren 4.7 xedapen gehigarria
-
 • (A) Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu kargua alkate karguarekin bateraezina da (6/2005 Foru Arauaren 24.3 c eta 37 art.)
 • (B) Gipuzkoako Foru Aldundiko edo Merkataritza-sozietate foraletako eta Foru sozietate publikoetako idazkari nagusiaren kargua alkate karguarekin bateraezina da (6/2005 Foru Arauaren 24.3 c) eta 47 art.)
 • (*)  Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundietako Sozietate Publikoak, besteak beste: Bizkaiko Foru Aldundian  Lantik, Garbiker, Azpiegitura, Interbiak, Aparkabisa, Beaz eta Gipuzkoako Foru Aldundian Bidegi, Etorlur, Itten, Izfe-Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea S.A.
 • (**) Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundietako Erakunde Autonomiadunak, besteak beste: Bizkaiko Foru Aldundian  Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea eta Gipuzkoako Foru Aldundian, Uliazpi Fundazioa eta Kabia.
 • (***) Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Sozietate Publikoak, besteak beste: Arabako Foru Aldundian, Arabako Lanak, Araba Garapen Agentzia, Arabat-Arabako Bideak eta Arabako Kalkulu Gunea, Bizkaiko Foru Aldundian, Lantik, Garbiker, Azpiegitura, Interbiak, Aparkabisa, Beaz eta Gipuzkoako Foru Aldundian Bidegi, Etorlur, Itten eta Izfe-Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea.
 • (****) Foru-Erakunde Autonomiadunak, besteak beste : Arabako Foru Aldundian, Gizarte Ongizatearen Foru Erakundea eta Gazteriaren Foru Erakundea,  Bizkaiko Foru Aldundian Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea eta Gipuzkoako Foru Aldundian, Uliazpi Fundazioa eta Kabia.

D.- Bateraezintasun garrantzitsuenak Euskadiko Udal Administrazioan

ERAKUNDE HORIETAKO HAUTAGAIAREN KARGU-MOTA Hautetsia: ZINEGOTZIA ETA ALKATEA
Bateragarria
Hautetsia: ZINEGOTZIA ETA ALKATEA
Bateraezina
LEGE-OINARRIA DOKTRINA/
JURISPRUDENTZIA
1. Udal-idazkaria - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) eta 178.4 artikuluak Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2007-01-18koa
2. Udaleko kontu-hartzailea - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) eta 178.4 artikuluak -
3. Udalaren zordunak, zuzenekoak edo subsidiarioak, premiamenduko agindu judiziala egin zaienak. - Bateraezina HAOLO, 178.1 b) artikulua -
4. Udalaren mendeko sozietate publiko zein organismo edo erakunde autonomiadunetako presidentea, kontseilaria, eta ahalduna Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua -
5. Udalaren edo udal-taldearen aholkulariak - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2010-04-08koa
6. Udaleko zein udalaren mendeko erakunde edo establezimenduetako arloetako edo zerbitzuetako zuzendariak - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) artikulua -
7. Udalerrian lan egiten duten aurrezki-kutxa probintzialen eta tokiko aurrezki-kutxen bulegoetako zuzendariak Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1987-04-24koa
8. Udalerrian lan egiten duten aurrezki-kutxa probintzialen eta tokiko aurrezki-kutxen zuzendari nagusiak eta haien parekoak - Bateraezina HAOLOren 178.2 c) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1987-04-24koa
9. Udaleko eta haren mendeko erakunde edo establezimenduetako egoera aktiboan dauden funtzionarioak edo aldi baterakoak - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2018-01-11koa
STS, 1993-04-23koa
10. Egoera aktiboan dagoen bake-epailea - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1992-02-10ekoa
11. Egoera aktiboan dagoen bake-epaitegiko fiskala - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1989-02-22koa
12. 7.000 biztanletik gorako udalerrietako bake-epaitegiko idazkaria - Bateraezina Botere Judizialaren Lege Organikoa, 474. artikulua
HAOLO, 178.4 artikulua
Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1995-12-12koa
13. 7.000 biztanletik beherako udalerrietako bake-epaitegiko idazkaria Bateragarria - Botere Judizialaren Lege Organikoa, 474. artikulua
HAOLO, 178.4 artikulua
Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1996-03-25ekoa
14. Tokiko polizia-agentea, egoera aktiboan, erreserba aktiboko egoeran edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe - Bateraezina HAOLO, 178.1 eta 4 artikuluak Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakiak, 1996-09-27koa  
15. Tokiko polizia-agentea, eszedentzia-egoeran Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
16. Toki Poliziako Akademiako ikaslea Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
17. Abokatu edo prokuradoreak, aldeen ordezkari direnak udalaren aurkako prozedura judizial edo administratiboetan - Bateraezina HAOLO, 178.2 a) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2010-09-09koa
18. Abokatu edo prokuradoreak, ordenamendu juridikoa urratzen duten udalaren erabakien aurka egin dutenak administrazioarekiko auzibidean (udalaren akordioen aurka bozkatzeagatik),  Bateragarria - HAOLO, 178.2 a) artikulua
Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen Legea, 63.1 b) artikulua
Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2010-09-09koa
19. Udalerriaren lurralde-eremuan eginkizunak dituen INEMeko eskualdeko zuzendaria - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1995-06-22koa
20. Udalean kontratutako pertsona, udaleko plantillan sartzen dela, edo udalak finantzatutako obra-kontratua daukan pertsona - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) artikulua -
21. Alkatetza-kabineteko buruaren lanpostua duten aldi baterako funtzionarioak - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2005-11-10ekoa
22. Udal batean zinegotzia izanik, beste batean zerbitzu aktiboko funtzionarioa den pertsona Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2005-09-15ekoa
23. Udaleko egoera aktiboan dauden lanekoak edo aldi baterakoak, baita udalaren mendeko erakunde eta establezimenduetakoak ere - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) eta 178.4 artikuluak Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakiak, 2010-01-28koa eta 2005-11-10ekoa
STS, 1993-04-23koa
24. Udalak kontratatutako langileak, udaleko plantillan sartu gabe, edo udalaz kanpoko finantzazio bidez obra-kontratua dutenak, udalaren kontratista izan gabe. Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2005-06-02koa
25. Udalarekin kontratuak dauzkan kontratista edo azpikontratista, kontratuen finantzazio osoa edo zati bat udalaren edo haren mendeko establezimenduen kontura bada - Bateraezina HAOLO, 178.2 c) artikulua STS, 1989-07-24koa
26. Udalarekin udal-zergak kudeatzeko hitzarmena duen enpresa pribatu bateko langileak Bateragarria - HAOLO, 178.2 c) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1987-04-03koa (d] atala)
27. Udaleko batzorde kudeatzaile bateko kideak Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2009-10-15ekoa  
28. Udalean kontratatuta dauden langileak, autonomia-erkidegoko diru-laguntza baten kontura, haien lanpostua udaleko plantillan sartu gabe Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2003-07-10ekoa  
29. Udalak kontratatutako langileak, plantilla organikoan sartu gabe, Europako Gizarte Funtsaren diru-laguntza batekin lotutako kontratu bidez, INEMi eskaini zaiona, eta INEM aurre-hautaketa egiteaz arduratzen dela - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2003-07-10ekoa
30. Zerbitzu publikoa emateko udal-taberna baten errentamendua daukan pertsona, udalak tabernaren ustiapena finantzatzen ez badu Bateragarria - HAOLO, 178.2 d) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2002-02-27koa
31. Udalari zerbitzua ematen dion enpresa batean lan-erregimeneko kontratua daukan pertsona Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2001-09-19koa
32. Autonomia-erkidego batek edo udalak finantzatutako enplegu-sustapenerako programa batean parte hartzen duen pertsona, pertsona hori udalaren plantillan sartzen ez bada Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2000-06-22koa
33. Udalbatzaren zerbitzura kultura-arloko kudeatzailearen lanpostua daukan pertsona - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2003-06-20koa
34. Kultura-elkarte bateko zuzendaritzako kidea, udalarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatuta daukana, kirol-arloko programak kudeatzeko. - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2003-06-20koa
35. Udaleko osasun-zentroan zelari moduan lan egiten duen pertsona - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2008-01-24koa
36. Udalak etxebizitza babestu bat esleitu dion pertsona, etxebizitzaren sustatzailea etxebizitza arloko udal-enpresa bat izanik Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2009-11-12koa
37. Landa-eremuetako postetxetako Correos-eko funtzionarioak Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1987-04-03koa
38. Osasungintzako tokiko buruak Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1999-06-29koa
39. Udal-instalazioetako hornidura elektrikoaren kontratista den konpainia bateko administratzailea - Bateraezina HAOLO, 178.2 d) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2007-10-25ekoa
40. Udalerri batean hirigintzako zenbait lan edo zeregin dituen abokatu edo arkitektoa Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1997-06-02koa
41. Udal bateko zinegotzia izanda, Udal horrek kontratatzea Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren eta Udalaren arteko hitzarmen baten bidez sortutako Helduen Eskolako irakasle izateko. - Bateraezina HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1991-04-04koa
42. Udalarekin ondare-ondasunak kontratatutako pertsonak, udalak edo haren mendeko establezimenduek finantzatu gabe Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua -
43. Udalak deitutako lehiaketa-oposizio bidezko hautatze-probetan parte hartzen ari den zinegotzia Bateragarria - HAOLO, 178.2 artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2010-03-04koa
44. Tokiko edo probintziako aurrezki-kutxetan legezko ordezkaritzako eskumenak edo gobernu-eskumenak dituen pertsona, dagozkion jarduera-eremuetan Bateragarria - HAOLO, 178.2 c) artikulua -
45. Autonomia-erkidego batek enplegu-tailer batean kontratatutako pertsona, pertsona hori udaleko plantillan sartu gabe. Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2005-06-02koa
46. Udalean iraupen laburreko obrak egiten dituen pertsona, baldin eta obra horiek Korporaziokoak ez diren funtsen bidez finantzen badira eta pertsona hori Udalerako kontratista bihurtzen ez bada. Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2005-11-10ekoa
47. Udaleko eskola-tailerretan aldi baterako kontratatutako pertsonak, udal-zerbitzua izan gabe Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2011-09-15ekoa
STS, 2002-04-26koa
48. Udala parte den mankomunitate batekin aldi baterako lan-harremana duen pertsona Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1991-01-11koa
49. Udalerrian bertan egoitza duen erregistro zibileko idazkaria Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2002-02-27koa
50. FEVEko presidentea - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2004-05-12koa
51. Enplegu-tailerreko monitore-lanerako kontratatutako pertsona, INEMen finantziazio bidez, udalaren plantillan sartu gabe Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2001-02-12koa
52. Europar Batasuneko funtsak tarteko, udalaren kontratu baten bidez obra bat exekutatzen duen sozietate mugatu bateko administratzailea edo bazkidea, betiere udal horrek obra finantzatzen ez badu Bateragarria - HAOLO, 178.2 d) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1999-06-29koa
53. Udalaren ur-zerbitzuaren enpresa emakidadun pribatu batean lanpostua izatea Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1998-10-08koa
54. Udalerriko osasun-zentroko lehen mailako arretako taldeko medikua Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1991-11-14koa
55. Autonomia-erkidegoko lehen mailako arretako medikua, udalerrian kontsulta duena Bateragarria - HAOLO, 178.2 b) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2003-03-12koa
56. Udalak noizean behin kontratatzen duen sozietate batean %33ko partaidetza daukan pertsona Bateragarria - HAOLO, 178.2 d) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2010-04-08koa
57. Udalari hornitzen dion enpresa baten akzioen gutxiengoa duen pertsona, irabazpideko erregimena dela-eta Bateragarria - HAOLO, 178.2 d) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2001-06-08koa
58. Udalari hornitzen dion eta udalerriko gasolindegi bakarra den sozietate mugatu bateko bazkidea Bateragarria - HAOLO, 178.2 d) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1999-09-27koa
59. Udalari materialak hornitzen dizkion sozietate zibil bateko (ondasun-erkidegoa) bazkidea, %50eko partaidetza izanik. - Bateraezina HAOLO, 178.2 d) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2001-12-03koa
60. Udalak %35eko partaidetza duen enpresa bateko langilea, enpresa horrek udalaren emakida izanda, zenbait instalazio turistiko ustiatzeko - Bateraezina HAOLO, 178.2 d) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2003-04-09koa
61. Udalarekin kontratatzen ez duen, udalari hornitzen ez dion eta udalarekin inolako harremanik ez duen sozietate bateko administratzaile bakarra Bateragarria - HAOLO, 178.2 d) artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2003-01-30ekoa
62. Udalean Hirigintza zinegotzia izanda, dedikazio partzialean eta ez esklusiboan, udalerri horretan arkitekto- edo aparejadore–jardueran aritzea. Bateragarria (*) - HAOLO, 178.2 artikulua
TAOL, 76. artikulua
-
63. Udalerri batean arkitekto gisa jardutea eta, aldi berean, udalerri horretako udaleko hirigintza-zinegotzia izatea, erabateko arduraldia izanik Bateragarria (**) - HAOLO, 178.2 artikulua
TAOL, 75. eta 76. artikuluak
ROF-RJEL, 21. eta 96. artikuluak
-
64. Udal-funtsen zordunak, ebazpen administratibo bidezko premiamendu-agindua egin zaienak Bateragarria - HAOLO, 178.2 artikulua HBZren Erabakia, 2014-02-27koa
65. Udal-funtsen zordunak, epai judizial bidezko premiamendu-agindua egin zaienak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua HBZren Erabakia, 2000-04-10ekoa
66. Zinegotzia eta auzo-alkatea, toki-erakunde txikia dagokion  udalerrikoak edo udalerri hori ez den beste udalerri batekoak. Bateragarria - HAOLO, 178.1 eta 46.6 artikuluak HBZren Erabakia, 2015-03-25ekoa
 • (*) Zinegotziak abstenitu egin beharko du, arkitekto gisa proiektua egin duen obretarako lizentzia-eskaerei buruzko bozketetan.
 • (**) Erabateko arduraldia duen zinegotziak uko egin beharko dio diruzko bi ordainsarietako bati, eta horrez gain, abstenitu egin beharko du arkitekto gisa proiektua egin duen obretarako lizentzia-eskaerei buruzko bozketetan.

E.- Estatuko eta beste autonomia-erkidego batzuetako sektore publikoko bateraezintasun garrantzitsuenak

ERAKUNDE HORIETAKO HAUTAGAIAREN KARGU-MOTA Hautetsia:   ZINEGOTZIA ETA ALKATEA
Bateragarria
Hautetsia:   ZINEGOTZIA ETA ALKATEA
Bateraezina
LEGE-OINARRIA DOKTRINA/
JURISPRUDENTZIA
1. Ministerioetako sailetako idazkariordeak, idazkari nagusiak eta horien parekoak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
2. Gobernuko Presidentetzako Kabineteko zuzendariak, eta ministerioetako eta idazkari nagusien kabineteetako zuzendariak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
3. Atzerriko estatu edo nazioarteko organismo baten aurrean akreditatutako misio-buruak, egoiliar-izaera dutenak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
4. Espainiako Bankuko gobernadorea eta gobernadoreordea - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
5. Kreditu Institutu Ofizialeko eta gainerako kreditu-erakunde ofizialetako presidenteak eta zuzendariak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
6. Segurtasun Nuklearreko Kontseilu Nagusiko presidentea, kontseilariak eta idazkari nagusia - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
7. Konstituzio Auzitegiko presidentea edo magistratua, Auzitegi Goreneko presidentea edo magistratua; Estatu Kontseiluko eta Estatuko Kontuen Epaitegiko presidentea edo kontseilaria; edo Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko presidentea. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko presidentea eta bokalak. - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
8. Hauteskunde-batzorde Zentraleko, probintzietako hauteskunde-batzordeetako eta eskualdeetako hauteskunde-batzordeetako presidenteak, bokalak eta idazkariak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
9. Egoera aktiboan edo erreserba aktiboko egoeran dauden militarrak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakiak, 2003-01-30 eta 1995-06-09
10. Estatuko segurtasun-indarretako eta -gorputzetako kideak, egoera aktiboan, erreserba aktiboko egoeran edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe. - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
11. Herriaren Defendatzailea eta haren ondokoak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
12. Gobernuaren ordezkariak eta ordezkariordeak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
13. Hautesle Errolda Bulegoaren probintzietako ordezkariak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
14. Gobernuaren ordezkaritzetako eta ordezkaritzaordetzetako idazkari nagusiak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
15. RTVEko lurralde-ordezkariak eta EAEren mendeko irrati-telebistaren alorreko erakundeetako zuzendariak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
16. Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileen organo periferikoetako presidenteak eta zuzendariak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
17. Mugarik gabeko lurralde-eskumena duten erakunde autonomoen presidenteak, zuzendariak eta kargu parekatuak (esaterako, Ebro ibaiaren Konfederazio Hidrografikoaren presidentea). - Bateraezina, Konfederazio horrek eskumena duen lurralde-eremuko udalerrietan HAOLO, 178.1 artikulua -
18. Bilboko edo Pasaiako portu-agintaritzetako jarduneko zuzendaria - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
19. Bilboko edo Pasaiako portu-agintaritzetako presidentea edo bokala Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
20. Estatuko eta autonomia-erkidegoetako gobernuek transferentzia eta balorazioetako batzorde mistoetarako izendatutako bokalak Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
21. Estatuko merkataritza-ganbera probintzialetako presidenteak Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
22. Justizia-administrazioko ofizialak eta agenteak Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
23. Estatu-esparrutik beherako lurralde-mugapenetan ministerio bakoitzaren maila goreneko eginkizunak dituen pertsona. - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
24. Estatuko fiskal nagusia - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
25. Estatuko autonomia-erkidegoetako administrazioetako lurralde-ordezkariak eta zerbitzuburuak Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
26. Estatuko autonomia-erkidegoetako administrazioetako goi-karguak, 17. puntuan aipatutakoak izan ezik Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
27. Enplegu Institutu Nazionaleko zuzendari probintziala edo tokiko zuzendaria - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1995-07-19koa
28. Egoera aktiboan dauden magistratuak, epaileak eta fiskalak - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
29. Hautesle-Erroldaren Bulegoko zuzendaria - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
30. Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileetako presidenteak eta zuzendari nagusiak, herrialdearen lurralde osoan eskumena dutenak    - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
31. Irrati eta telebistako erakunde publikoetako administrazio-kontseiluetako kideak Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
32. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (CNMC) Zuzendaritza Nagusien titularrak eta kontseilaria. - Bateraezina CNMCko sorrerako 3/2013 Legearen 22 eta 25 artikuluak Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1997-01-29koa
33. Autonomia-erkidego bateko gobernuko zuzendari nagusia - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
34. Auzitegi-medikuak Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1999-06-29koa
35. Autonomia-erkidegoko osasun-zerbitzuko zuzendari nagusia Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -

F.- Hauteskunde-karguekin eta arlo penalarekin lotutako bateraezintasun garrantzitsuenak

HAUTESKUNDE-KARGUEN MOTAK, ETA ARLO PENALA Hautetsia: ZINEGOTZIA ETA ALKATEA
Bateragarria
Hautetsia: ZINEGOTZIA ETA ALKATEA
Bateraezina
LEGE-OINARRIA DOKTRINA/JURISPRUDENTZIA
1. Europako Legebiltzarreko parlamentaria Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
2. Kongresuko diputatua Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
3. Senataria Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
4. Eusko Legebiltzarreko kidea Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
5. Autonomia-erkidegoko senataria Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
6. Beste autonomia-erkidego bateko legebiltzarreko kidea Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
7. EAEko lurralde historikoetako batzar nagusietako kidea Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua -
8. Tokiko erakunde txikietako auzo-alkatea edo auzo-batzordeko bokala Bateragarria - HAOLO, 178.1 artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakiak, 1997-06-02koa eta 2007-01-18koa
9. Askatasunaz gabetzeko zigorrera epai irmo bidez kondenatuak, zigorrak iraun bitartean - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1997-06-02koa
10. Asaldatze- edo terrorismo-delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, sententzian ezartzen badira hautatua izateko desgaikuntza-zigorra, desgaikuntza absolutua edo berezia, edo enplegu edo kargualdi publikoaren etetea - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
11. Administrazio publikoaren aurkako delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, sententzian ezartzen badira hautatua izateko desgaikuntza-zigorra, desgaikuntza absolutua edo berezia, edo enplegu edo kargualdi publikoaren etetea (esaterako, ustelkeria delituengatik kondenatuak) - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
12. Estatuko erakundeen aurkako delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, sententzian ezartzen badira hautatua izateko desgaikuntza-zigorra, desgaikuntza absolutua edo berezia, edo enplegu edo kargualdi publikoaren etetea. - Bateraezina HAOLO, 178.1 artikulua -
13. Epai irmo bidez enplegu edo kargu publikorako desgaikuntza-zigorrera kondenatutako pertsonak - Bateraezina HAOLO, 178.1 eta 177.2 artikuluak Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2001-12-03koa
14. Jaso behar ez zituen kalte-ordainak itzultzera kondenatutako pertsona, ebazpen judizialak agindutako premiamendu bidez kobratzen ari direnean - Bateraezina HAOLO, 178.1 eta 177.2 artikuluak Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 2000-04-10ekoa
15. Udal-zerga jakin batzuekiko zorpeko-egoeran dagoen pertsona  Bateragarria - HAOLO, 178.1 eta 177.2 artikuluak Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1998-02-23koa

OHARRAK:

 • (0) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Kargu Publikoak, martxoaren 26ko 51/2019 Dekretuak onartzen duen kargu publikoen katalogoaren arabera (EHAA, 68 zk., apirilaren 8koa).
 • (1) 1/2014 Legea, ekainaren 26koa, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak arautzen dituena (BOE 193, abuztuaren 9koa).
 • (2) Bateragarria 50.000 biztanletik beherako udalerrietako alkate-karguarekin, salbu eta udalean arduraldi esklusiboa edo ordu kopuru jakin bateko arduraldi finkoa badute, indarrean dagoen araudiak dioenaren arabera (1/2014 Legea, ekainaren 26koa, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak arautzen dituena, 16.2 artikuluen arabera).
 • (3) Arabako Lurralde Historikoaren erakunde-antolaketari buruzko 1983ko martxoaren 7ko Foru Araua.
 • (4) Arabako Foru Aldundiaren foru kargu publikoen jarduna arautzen duena, 10/2018 Foru Araua.
 • (5) Bizkaiko Kondaira Lurraldeko foru-erakundeen hautapen, antolaketa, erregimen eta funtzionamenduari buruzko 3/1987 Foru Araua.
 • (6) Gipuzkoako Lurralde Historikoaren erakunde-antolaketa, gobernu eta administrazioari buruzko 6/2005 Foru Araua.
 • (7) Aholkulari kargua aldi baterako langiletzat hartzen da, eta ez izendapen askekotzat, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 3.c) eta 96. artikuluen arabera.

LABURDURAK

 • Azpiegitura: Obra Publiko, Azpiegitura eta ekipamenduetako Foru Sozietatea
 • Bidegi: Gipuzkoako bide azpiegituraren ustiapenerako Foru Sozietatea
 • AE: Autonomia-erkidegoa
 • EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa.
 • AKG: Arabako Foru Aldundiko Informatika
 • EGK: Ekonomia eta Gizarte Kontseilua
 • CNMC: Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala
 • LHK: Lan Harremanetarako Kontseilua
 • EITB: Euskal Irrati eta Telebista
 • EJIE: Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
 • Emakunde: Emakumearen Euskal Erakundea
 • Etorlur: Nekazaritza eta Industria Lurzoruaren Kudeaketarako Foru Sozietatea
 • EUSTAT: Euskal Estatistika Erakundea
 • EVE: Energiaren Euskal Erakundea
 • FEVE: Espainiako Trenbideen Enpresa Publikoa
 • ZIZNF: Zahartzeari buruzko Ikerketa Zentro Nazionala Fundazioa
 • Garbiker: Ingurumenaren Kudeaketarako Foru Enpresa
 • HABE: Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea
 • HAZI: Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako Eusko Jaurlaritzaren Korporazioa
 • IHOBE: Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa
 • INEM: Enpleguaren Institutu Nazionala
 • Interbiak: Bizkaiko bide-ardatzak kudeatzeko Sozietate Forala
 • IVAP: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea
 • IZFE: Gipuzkoako Foru Aldundiko Informatika
 • BN: Batzar Nagusiak
 • Kabia: Gipuzkoako Foru Aldundiko Organismo Autonomoa, gizarte zerbitzuak kudeatu, eman eta gauzatzeko.
 • Lantik: Bizkaiko Foru Aldundiko Informatika
 • TAOL: Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen Legea
 • HAOLO: Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoa
 • Osalan: Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea
 • ELB: Eusko Legebiltzarra
 • ROF-RJEL: Tokiko erakundeen antolakuntza, jarduera eta araubidearen erregelamendua
 • RTVE: Espainiako irrati-telebista
 • SPRI: Industriaren Sustapenerako Sozietatea
 • STS: Auzitegi Gorenaren sententzia
 • EAEAN: Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
 • TB: Telebista
 • HKEE: Herri Kontuen Euskal Epaitegia
 • Visesa: Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EA

Azken aldaketako data: