Segurtasun Saila

Konpartitu

Batzar Nagusietarako Hauteskundeak. Hautaezintasun eta bateraezintasunak

A.- Hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak Jaurlaritzaren eta Eusko Legebiltzarraren sektore publikoan

KARGU- EDO ENPLEGU-MOTA (0)
Eusko Jaurlaritza eta Legebiltzarra
BATZAR NAGUSIETAKO HAUTAGAIA
Hautagarria/
Hautaezina
BATZAR NAGUSIETAKO KIDEA
Bateragarria/
Bateraezina
LEGE-OINARRIA/
JURISPRUDENTZIA/
DOKTRINA
Hautagarria/
Hautaezina
LEGE-OINARRIA/
JURISPRUDENTZIA/
DOKTRINA
Bateragarria/
Bateraezina
1. Lehendakaria Hautagarria Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
7/1981 Legea, Jaurlaritzari buruzkoa, 3. artikulua
2. Sailburua Hautagarria Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
7/1981 Legea, Jaurlaritzari buruzkoa, 32.1 artikulua
3. Sailburuordea eta idazkari nagusia Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
7/1981 Legea, Jaurlaritzari buruzkoa, 32.1 artikulua
4. Zuzendaria, Euskadik kanpoan dituen ordezkariak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
7/1981 Legea, Jaurlaritzari buruzkoa, 32.1 artikulua
5. Zuzendariordea Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
7/1981 Legea, Jaurlaritzari buruzkoa, 32.1 artikulua
6. Lurralde-ordezkaria Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
7/1981 Legea, Jaurlaritzari buruzkoa, 32.1 artikulua
7. Euskadiko Administrazio Orokorreko izendapen askeko karguak edo haien parekoak, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak izendatuak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
7/1981 Legea, Jaurlaritzari buruzkoa, 32.1 artikulua
8. Aholkulariak, aldi baterako langileak edo konfiantzazkoak (2) Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
Funtzio Publikoari buruzko Legea, 3. eta 96. artikuluak
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
Funtzio Publikoari buruzko Legea, 3. eta 96. artikuluak
9. Eusko Jaurlaritzaren mendeko Erakunde Autonomiadunetako (*) zuzendariak, idazkari nagusia eta Bokala Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
10. Euskadiko Sozietate Publikoetako (**) zuzendariak, eta gerentea Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
11. Zuzenbide pribatuko Erakunde Publikoetako (***) zuzendariak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
12. Euskadiko sektore publikoko Fundazioetako  zuzendariak (esaterako, HAZI, Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa, Musikene, Euskadi Kirola Fundazioa, Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa ) Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
13. Euskadiko sektore publikoko Partzuergoetako (****) (berezko nortasun juridikoa dutenak) zuzendariak. Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
14. Kontseilariak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zuzenbide pribatuaren arloko sozietate publikoen edo erakunde instituzionalen administrazio-kontseiluetan . Beti ere, zuzendaritza-erabaki-eta betearazpen funtziorik ez ba dute. Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
(EAEJANren martxoaren 24ko 262/1999 Epaia)
15. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko presidentea, presidenteordea eta bokalak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
16. Euskadiko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoko kideak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
17. Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren zuzendaria Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
18. Ertzaintza (zerbitzu aktiboko egoeran edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe) Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.1 i) artikulua
Euskal Herriko Poliziari buruzko Legea, 82. artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
19. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako ikaslea  Hautagarria Bateragarria Euskal Herriko Poliziari buruzko Legea, 82. artikulua
HAOLO, 6.1 i) artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
20. Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko presidentea eta izendapen askeko karguak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
8/2012 Legea, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearena, 8.2 d) artikulua
21. Lan Harremanen Kontseiluko eta Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Goreneko lehendakaria, idazkari nagusia, bokala eta izendapen askeko karguak Hautagarria Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
4/2012 Legea, Lan Harremanen Kontseiluari buruzkoa, 7.2 d) artikulua
213/1999 Dekretua, Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Gorena arautzekoa, 5.1 b) artikulua
22. Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluko (lehengo Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua) presidentea, idazkari nagusia, bokala eta izendapen askeko karguak. Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua.
23. Herri Kontuen Euskal Epaitegiko lehendakaria eta bokalak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1988 Legea, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari buruzkoa, 16.4 artikulua
24. Batzorde Arbitraleko lehendakaria (EAEANeko lehendakariaren berezko kargua) Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
25. Batzorde Arbitraleko bokalak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
26. Autonomia Erkidegoko Hauteskunde-batzordeko presidentea, bokalak eta idazkaria Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.1 j) artikulua
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
27. Euskadiko administrazio publikoaren, haren erakunde autonomiadunen, erakunde aholku-emaileen  sozietate publikoen, Zuzenbide pribatuko erakunde publikoen, fundazioen eta partzuergo publikoen zerbitzura dauden langileak Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1) 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
28. Legebiltzarreko administrazioaren zerbitzura dauden langileak Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua(1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
Eusko Legebiltzarreko langileen estatutua, 8. artikulua
29. Arartekoa edo Arartekoaren ondokoa Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 a) artikulua(1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
 • (*) Eusko Jaurlaritzaren mendeko Erakunde Autonomiadunak, besteak beste: HABE, IVAP, EUSTAT, Emakunde, Osalan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, Lanbide, Kontsumoko Euskal Institutua eta Lehiaren Euskal Agentzia.
 • (**) Euskadiko Sozietate Publikoak, besteak beste: SPRI, Sprilur, Euskal Trenbideak, Eusko Trenbideak, EJIE, IHOBE, VISESA, Basquetour, Neiker, Parke Teknologikoa,- Osatek, ETB, ETB (irratia), Euskadiko Orkestra, Itelazpi, Alokabide, Hidrokarburoen Sozietatea, Gestión del Capital de Riesgo Sozietatea, Kirol Portua.
 • (***) Zuzenbide pribatuko Erakunde Publikoak, besteak beste: Osakidetza, EITB, URA, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, EVE, Euskal Trenbide Sarea, Euskal Finantza Erakundea, Unibasq, Etxepare Euskal Institutua.
 • (****) Euskadiko sektore publikoko Patzuergoak, besteak beste: Haurreskolak, Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza, Pirinioetako Lan Elkartearen Partzuergoa, Miramar Jauregia Partzuergoa, Bizkaiko Osabide Hezkuntzarako eta Lanerako Prestakuntzarako Partzuergoa, eta Gipuzkoako Osabide Hezkuntzarako eta Lanerako Prestakuntzarako Partzuergoa.

B.- Foru- eta toki-administrazioko sektore publikoko hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak

KARGU- EDO ENPLEGU-MOTA
Foru- eta toki-administrazioa
BATZAR NAGUSIETAKO HAUTAGAIA
Hautagarria/
Hautaezina
BATZAR NAGUSIETAKO KIDEA
Bateragarria/
Bateraezina
LEGE-OINARRIA/
JURISPRUDENTZIA/
DOKTRINA
Hautagarria/
Hautaezina
LEGE-OINARRIA/
JURISPRUDENTZIA/
DOKTRINA
Bateragarria/
Bateraezina
1. Diputatu nagusia edo foru-diputatua Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 b) artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
2. Foru-administrazioko erakunde autonomiadunetako, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako, merkataritza-sozietateetako edo Sozietate Publikoetako (*) presidentea, zuzendari nagusia, gerentea edo izendapen askeko beste edozein kargu  eta Foru-erakunde Autonomiadunetan (**) Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 b) artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
3. Hiru lurralde historikoetako foru-administrazioko zuzendari nagusiak edo haien pareko eginkizunak betetzen dituztenak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 b) artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
4. Foru-administrazioko erakunde autonomiadunetako edo sozietate publikoetako bokala Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 b) artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
5. Lurralde historikoan jarduten duten aurrezki-kutxa probintzialen presidente exekutiboak eta zuzendari nagusiak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 b) artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
6. EAEko udaletako idazkaria edo kontu-hartzailea (3) Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.1 artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
7. Udaleko zein udalaren mendeko erakunde edo establezimenduetako arloetako edo zerbitzuetako zuzendariak, funtzionarioak edo gainerako langileak Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.1 artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
8. Egoera aktiboan dagoen bake-epailea edo fiskala Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
9. Tokiko polizia-agentea, egoera aktiboan, erreserba aktiboko egoeran edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.1 i) artikulua
Euskal Herriko Poliziari buruzko Legea, 82. artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
10. Bake-epaitegiko idazkaria Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua(1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
 • (*) Foru-administrazioko Sozietate Publikoak, besteak beste: Arabako Foru Aldundian, Arabako Lanak, Araba Garapen Agentzia, Arabat-Arabako Bideak eta Arabako Kalkulu Gunea; Bizkaiko Foru Aldundian Lantik, Garbiker, Azpiegitura, Interbiak, Aparkabisa, Beaz eta Gipuzkoako Foru Aldundian Bidegi, Etorlur, Itten eta Izfe-Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea SA..
 • (**) Foru-erakunde Autonomiadunak, besteak beste: Araban, Gizarte Ongizatearen Foru Erakundea eta Gazteriaren Foru Erakundea, Bizkaian Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea eta Gipuzkoan Uliazpi Fundazioa eta Kabia.

C.- Estatuaren sektore publikoko hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak

KARGU- EDO ENPLEGU-MOTA
Estatukoa
BATZAR NAGUSIETAKO HAUTAGAIA
Hautagarria/
Hautaezina
BATZAR NAGUSIETAKO KIDEA
Bateragarria/
Bateraezina
LEGE-OINARRIA/
JURISPRUDENTZIA/
DOKTRINA
Hautagarria/
Hautaezina
LEGE-OINARRIA/
JURISPRUDENTZIA/
DOKTRINA
Bateragarria/
Bateraezina
1. Gobernuko presidentea, ministroak edo estatuko idazkariak, edo administrazio zentraleko izendapen askeko beste edozein kargu Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
2. Zuzenbide publikoko erakundeetako, erakunde autonomoetako, zuzenbide pribatuko erakundeetako,  estatuko sozietate publikoetako, edo estatuaren zuzeneko edo zeharkako partaidetza duten sozietateetako presidente, zuzendari nagusi, idazkari nagusi edo izendapen askeko beste edozein kargu, eta haien parekoak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
3. Atzerriko estatu edo nazioarteko organismo baten aurrean akreditatutako misio-buruak, egoiliar-izaera dutenak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
4. Espainiako Bankuko gobernadorea eta gobernadoreordea Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
5. Kreditu Institutu Ofizialeko eta gainerako kreditu-erakunde ofizialetako presidenteak eta zuzendariak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
6. Segurtasun Nuklearreko Kontseilu Nagusiko presidentea, kontseilariak eta idazkari nagusia Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
7. Konstituzio Auzitegiko presidentea edo magistratua; Estatu Kontseiluko eta Estatuko Kontuen Epaitegiko presidentea edo kontseilaria; edo Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko presidentea Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
8. Hauteskunde-batzorde Zentraleko, probintzietako hauteskunde-batzordeetako eta eskualdeetako hauteskunde-batzordeetako presidenteak, bokalak eta idazkariak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.1 j) artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
9. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko presidente edo bokala, eta egoera aktiboan dagoen epaile magistratua edo fiskala Estatuko fiskal nagusia Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
10. Egoera aktiboan edo erreserba aktiboko egoeran dauden militarrak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.1 i) artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
11. Estatuko segurtasun-indarretako eta -gorputzetako kideak, egoera aktiboan, erreserba aktiboko egoeran edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe. Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.1 i) artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
12. Herriaren Defendatzailea eta haren ondokoak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
13. Gobernuaren ordezkariak eta ordezkariordeak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua(1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
14. Hautesle Erroldaren Bulegoaren probintzietako zuzendaria eta ordezkariak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
15. Gobernuaren ordezkaritzetako eta ordezkaritzaordetzetako idazkari nagusiak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
16. RTVE erakundeko lurralde-ordezkariak eta EAEren mendeko irrati-telebistaren alorreko erakundeetako zuzendariak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
17. Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileen organo periferikoetako presidenteak eta zuzendariak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
18. Lurralde-eskumen mugatua duten erakunde autonomiadunetako presidentea, zuzendaria eta haien pareko karguak Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua(1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
19. Nazio-lurralde osoan eskumena daukaten Gizarte Segurantzako Kudeaketa-Erakundeetako presidenteak eta zuzendari nagusiak. Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
20. RTVE Korporazioko eta hori osatzen duten elkarteetako presidentea. Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
21. Bilboko edo Pasaiako portu-agintaritzetako presidentea edo bokala Hautagarria Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua (1)
5/1990 Legea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, 4.3 b) artikulua (1)
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
Gipuzkoako Batzar Nagusien irizpena, 2009-10-07koa
22. Bilboko edo Pasaiako portuetako obra-batzordeetako zuzendaria Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.3 b) artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
23. Bilboko edo Pasaiako portuetako obra-batzordeetako jarduneko zuzendaria Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.3 b) artikulua
HBZren Erabakia, 1987-05-05ekoa
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
24. Estatuko eta autonomia-erkidegoetako gobernuek transferentzia eta balorazioetako batzorde mistoetarako izendatutako bokalak Hautagarria Bateragarria Hauteskunde-batzorde Zentralaren Erabakia, 1986-05-12koa 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
25. Estatuko merkataritza-ganbera probintzialetako presidenteak Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.1 artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
26. Justizia-administrazioko ofizialak eta agenteak Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.1 h) artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
27. Estatu-esparrutik beherako lurralde-mugapenetan ministerio bakoitzaren maila goreneko eginkizunak dituen pertsona. Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.3 a) artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
28. Irrati eta telebistako erakunde publikoetako administrazio-kontseiluetako kideak Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.1 artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
29. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (CNMC) Zuzendaritza Nagusien titularrak eta kontseilaria. Hautagarria Bateraezina CNMCko sorrerako 3/2013 Legearen 22 eta 25 artikuluak 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
30. Kontseilariak Zuzenbide publikoaren arloko erakundeen administrazio-kontseiluetan, erakunde autonomoetan, zuzenbide pribatuaren arloko erakunde publikoetan edo Estatuaren zuzeneko edo zeharkako partaidetza duten Estatuko sozietate publikoetan.  Beti ere, zuzendaritza-erabaki-eta betearazpen funtziorik ez ba dute. Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 c) artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua.
(EAEJANren martxoaren 24ko 262/1999 Epaia)

D.- Hauteskunde-karguekin eta arlo penalarekin lotutako hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak

HAUTETSI-MOTA eta ARLO PENALA BATZAR NAGUSIETAKO HAUTAGAIA
Hautagarria/
Hautaezina
BATZAR NAGUSIETAKO KIDEA
Bateragarria/
Bateraezina
LEGE-OINARRIA/
JURISPRUDENTZIA/
DOKTRINA
Hautagarria/
Hautaezina
LEGE-OINARRIA/
JURISPRUDENTZIA/
DOKTRINA
Bateragarria/
Bateraezina
1. Europako Legebiltzarreko parlamentaria Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
2. Kongresuko diputatua Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
3. Senataria Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
4. Eusko Legebiltzarreko kidea Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
5. Autonomia-erkidegoko senataria Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
6. Beste autonomia-erkidego bateko legebiltzarreko kidea Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
7. Alkatea, alkateordea, zinegotzia Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
8. Tokiko erakunde txikietako auzo-alkatea edo auzo-batzordeko bokala Hautagarria Bateragarria 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 artikulua 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
9. Askatasunaz gabetzeko zigorrera epai irmo bidez kondenatuak, zigorrak iraun bitartean Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.2 a) artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
10. Asaldatze- edo terrorismo-delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, sententzian ezartzen badira hautatua izateko desgaikuntza-zigorra, desgaikuntza absolutua edo berezia, edo enplegu edo kargualdi publikoaren etetea. Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.2 b) artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
11. Administrazio publikoaren aurkako delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, sententzian ezartzen badira hautatua izateko desgaikuntza-zigorra, desgaikuntza absolutua edo berezia, edo enplegu edo kargualdi publikoaren etetea (esaterako, ustelkeria delituengatik kondenatuak). Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.2 b) artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua
12. Estatuko erakundeen aurkako delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, sententzian ezartzen badira hautatua izateko desgaikuntza-zigorra, desgaikuntza absolutua edo berezia, edo enplegu edo kargualdi publikoaren etetea. Hautaezina Bateraezina 1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.1 a) artikulua
HAOLO, 6.2 b) artikulua
1/1987 Legea, batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, 5.2 artikulua

OHARRAK:

 • (0).-    Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Kargu Publikoak, martxoaren 26ko 51/2019 Dekretuak onartzen duen kargu publikoen katalogoaren arabera (EHAA, 68 zk., apirilaren 8koa).
 • (1).- Euskal hauteskunde autonomikoei buruzko 5/1990 Legeak indargabetu zuen Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko 28/1983 Legearen  5 a) eta b) artikuluari buruz 1/1987 Legearen 5.1 c) artikuluak egiten duen aipamena ez da modu estatikoan ulertu behar, modu dinamikoan baizik, 5/1990 Legearen 4. artikuluari dagokionez, EAEJANren martxoaren 24ko 262/1999 Epaiak adierazten duen bezala.
 • (2).- Aholkulari-kargua behin-behineko langiletzat hartzen da eta ez izendapen askekotzat, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 3 c) eta 96. artikuluen arabera eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 12. artikuluaren arabera.
 • (3).- Udaletako idazkariek, hautagaiak izatean, ezin dute eskualdeko hauteskunde-batzordeetako ordezkari gisa jardun [(HAOLO, 11.4 artikulua) (HBZren Erabakia, 1977/05/09koa)].

LABURDURAK

 • Azpiegitura: Obra Publiko, Azpiegitura eta ekipamenduetako Foru Sozietatea
 • Bidegi: Gipuzkoako bide-azpiegituraren ustiapenerako Foru Sozietatea
 • AE: Autonomia-erkidegoa
 • EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa.
 • AKG: Arabako Foru Aldundiko Informatika
 • EGK: Ekonomia eta Gizarte Kontseilua
 • CNMC: Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala
 • LHK: Lan Harremanetarako Kontseilua
 • EKGK: Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua
 • FA: Foru-aldundia
 • EITB: Euskal Irrati eta Telebista
 • EJIE: Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
 • Emakunde: Emakumearen Euskal Erakundea
 • Etorlur: Nekazaritza eta Industria Lurzoruaren Kudeaketarako Foru Sozietatea
 • EUSTAT: Euskal Estatistika Erakundea
 • EVE: Energiaren Euskal Erakundea
 • ZIZNF: Zahartzeari buruzko Ikerketa Zentro Nazionala Fundazioa
 • Garbiker: Ingurumenaren Kudeaketarako Foru Enpresa
 • HABE: Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea
 • HAZI: Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako Eusko Jaurlaritzaren Korporazioa
 • IHOBE: Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa
 • INEM: Enpleguaren Institutu Nazionala
 • Interbiak: Bizkaiko bide-ardatzak kudeatzeko Sozietate Forala
 • IVAP: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea
 • IZFE: Gipuzkoako Foru Aldundiko Informatika
 • BN: Batzar Nagusiak
 • Kabia: Gipuzkoako Foru Aldundiko Organismo Autonomoa, gizarte zerbitzuak kudeatu, eman eta gauzatzeko.
 • Lantik: Bizkaiko Foru Aldundiko Informatika
 • HAOLO: Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoa
 • Osalan: Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea
 • ELB: Eusko Legebiltzarra
 • RTVE: Espainiako irrati-telebista
 • SPRI: Industriaren Sustapenerako Sozietatea
 • STC: Konstituzio Auzitegiaren Sententzia
 • EAEAN: Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
 • TB: Telebista
 • HKEE: Visesa: Herri Kontuen Euskal Epaitegia Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EA

Azken aldaketako data: