Segurtasun Saila

Konpartitu

Europako Parlamenturako 2019ko hauteskundeetan. Hautaezintasun eta bateraezintasunak

A.- Hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak Eusko Jaurlaritzan eta Legebiltzarrean

KARGU- EDO ENPLEGU-MOTA(0)Eusko Jaurlaritza eta
Legebiltzarra
EUROPAKO PARLAMENTURAKO HAUTAGAIA
Hautagarria / Hautaezina
EUROPAKO PARLAMENTURAKO KIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA/ HBZ DOKTRINA(**)
Hautagarria / Hautaezina
LEGE-OINARRIA/ HBZ DOKTRINA(**)
Bateragarria / Bateraezina
1.- Lehendakaria Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2  artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
Eusko Jaurlaritzaren Legearen 32.1 artikulua
2.- Sailburua Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
Eusko Jaurlaritzaren Legearen 32.1 artikulua
3.- Sailburuordea, idazkari nagusia Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
Eusko Jaurlaritzaren Legearen 32.1 artikulua
4.- Zuzendaria Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
Eusko Jaurlaritzaren Legearen 32.1 artikulua
5.- Zuzendariordea Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
Eusko Jaurlaritzaren Legearen 32.1 artikulua
6.- Lurralde Ordezkaria, Jaurlaritzaren Kontseiluak izendatutakoa Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
Eusko Jaurlaritzaren Legearen 32.1 artikulua
7.- Sail bateko Lurralde Zerbitzuko burua edo ordezkaria, Sailaren  Aginduz izendatutakoa. Hautagarria Bateragarria (1) HAOLOren(*) 210 bis 2 artikulua
HBZren Erabakia, 1989- -05-08koa
HAOLOren(*) 212 artikulua
8.- Aholkularia Hautagarria(2) Bateragarria (1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 212 artikulua
9.- Eusko Jaurlaritzaren Bruselako edo beste tokiren bateko Ordezkaritzaren zuzendaria Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak
HBZren Erabakia, 1999-04-27koa
HAOLOren(*) 211.1 artikulua
10.-EAEko Administrazioko izendapen libreko karguak edo Jaurlaritzaren Kontseiluak izendatutako aurreko horien baliokideak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
11.- Euskadiko sektore publikoko Erakunde autonomoetako presidentea, zuzendaritza-langileak, Idazkari Nagusia eta kidea (adib.:  HABE, IVAP, EUSTAT, Emakunde, Osalan, Arkautiko akademia, Lanbide, Kontsumoko Euskal Institutua, Lehiaren Euskal Agintaritza). Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
12.- Datuen Babeserako Euskal Agentziako zuzendariak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
13.- Euskadiko sektore publikoko sozietate publikoetako  zuzendariak eta gerenteak (adib.: SPRI,  EVE, Sprilur, VISESA, Eusko Trenbideak, EJIE, EITB, IHOBE, Eusko-trenbideak, Basquetour, Neiker, Parke teknologikoak, Osatek, EiTB, Euskadiko Orkestra, Itelazpi, Alokabide, Euskadiko Hidrokarburoen Sozietatea, Sociedad Gestión de Capital Riesgo, Euskadiko Kirol Portua) Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
14.- Euskadiko sektore publikoko zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako zuzendariak (adib.: Osakidetza, URA Agentzia, Garapenerako Lankidetzako Euskal Agentzia, EVE, Euskal Trenbide Sarea, Finantzen Euskal Institutua, Unibasque, Etxepare Euskal Institutua). Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
15.- Bilboko edo Pasaiako Portu Agintaritzaren presidentea eta zuzendaria, Jaurlaritzaren Kontseiluak izendatutakoak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
16. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko presidentea, presidenteordea eta batzordekideak, Jaurlaritzaren Kontseiluak izendatutakoak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
17.- Ertzaintza (zerbitzu aktiboan edo bigarren jarduerarako egoeran edo destinorik gabe) Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.1 eta 6.1.i) artikuluak
Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen 82. art.
HAOLOren(*) 211.1 artikulua
18.- Arkautiko Akademiako ikasleak Hautagarria Bateragarria (1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.1 eta 6.1.i) artikuluak
Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen 82. art.
HAOLOren(*) 212 artikulua
19.- Lan Harremanen Kontseiluko presidente, idazkari nagusi eta batzordekidea Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 1 eta 154. artikuluak HAOLOren 211.2.e) art.
19bis.- Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluko eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko presidentea, idazkari nagusia eta batzordekidea Hautagarria Bateragarria (1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212 artikulua
Lan Harremanen Kontseiluari buruzko 4/2012 Legearen 7.2.b) art.
20.- Herri Kontuen Euskal Epaitegiko presidentea, batzordekidea eta epaitegi horretako izendapen libreko karguak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legearen 16.4 art.
21.- Batzorde Arbitraleko presidentea (EAEANko(***) presidentearen berezko kargua) eta batzordekideak, Jaurlaritzaren Kontseiluak izendatutakoak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
Batzorde Arbitralaren 13/1994 Legearen 6. eta 7. artikuluak
22.- Foru-aldundiek izendatutako Batzorde Arbitraleko batzordekideak Hautagarria Bateragarria (1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
Batzorde Arbitralaren 13/1994 Legearen 7. art.
23.- Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde-batzordearen presidentea, batzordekideak eta idazkaria Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.1 eta 6.1.j) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
24.- Euskadiko sektore publikoko fundazioetako zuzendariak (adib.: HAZI, Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa, Musikene, Euskal Kirola Fundazioa, Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitarioko Euskal Fundazioa). Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
25.- Euskadiko sektore publikoko Partzuergoetako (berezko nortasun juridikoa dutenak)  zuzendariak (A). Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
26.- Estatutuaren edo legearen aginduz Eusko Legebiltzarrak hautatu behar dituen EAEko erakundeetako kideak: EITBko kontseilariak, RTVEko Lurralde Ordezkaritzako kontseilariak, Unibertsitateko Kontseilu Sozialeko kideak, Emakundeko kideak eta abar Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
27.- Eusko Legebiltzarrak hautatutako Arartekoa eta haren ondokoa Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak
Arartekoaren 3/1985 Legearen 2. art.
HAOLOren(*) 211.1. artikulua
Arartekoaren 3/1985 Legearen 6.1.a) art.
28.- EAEko Administrazio Publikoaren, bere erakunde autonomoen edo sozietate publikoen zerbitzura dauden langileak Hautagarria Bateragarria (1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
29.- Eusko Legebiltzarraren zerbitzupeko langileak Hautagarria Bateragarria (1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
30.- Legebiltzarkideak Hautagarria Bateraezina(3) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211.2 d) artikulua
31.- Eusko Legebiltzarrak izendatutako senatuko kidea Hautagarria Bateraezina(3) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak
Euskal Autonomia Erkidegoko senatariak izendatzeko 4/1981 Legearen 2.2 art.
HAOLOren(*) 211.2 c) artikulua
Euskal Autonomia Erkidegoko senatariak izendatzeko 4/1981 Legearen 2.3 art.
32.- Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko presidentea, Lehendakariak izendatutakoa Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak
Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari buruzko 8/2012 Legearen 6.1. art.
HAOLOren(*) 211.1. artikulua
Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari buruzko 8/2012 Legearen 8.2.b) art.
33.- Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko batzordekideak eta idazkari nagusia Hautagarria Bateragarria (1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.2 artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari buruzko 8/2012 Legearen 8.2.b) art.
 • (A) Euskadiko sektore publikoko partzuergoak: (adib.: Haurreskolak, Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza, Pirinioetako Lan Elkartearen Partzuergoa, Miramar Jauregia Partzuergoa, Bizkaiko Hezkuntzarako eta Lanerako Prestakuntzarako Partzuergoa, eta Gipuzkoako Hezkuntzarako eta Lanerako Prestakuntzarako Partzuergoa).
 • (0) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Kargu Publikoak, martxoaren 26ko 51/2019 Dekretuak onartzen duen kargu publikoen katalogoaren arabera (EHAA, 68 zk., apirilaren 8koa)
 • (1) Europako Parlamentuko diputatuen agintaldiari dagokionez, dedikazio esklusiboko erregimenekoa izango da (HAOLOren 212.1 art.). Horrez gain, Europako Parlamentuko kideek ezingo dute estatuko, autonomia-erkidegoetako edo tokiko sektore publikoetako aurrekontuen kontura inolako ordainsaririk jaso (HAOLOren 212. 2 art.).
 • (2) Euskal Autonomia Erkidegoko Funtzio Publikoko Legeko aholkulariaren kargua behin-behinekotzat edo konfiantzazkotzat jotzen da, eta ez izendapen libreko kargutzat.
 • (3) Bateraezintasuna, halakoetan, lortutako parlamentario izaeraren alde ebatziko da (HAOLOren 211.3 art.).
 • (*) HAOLO= Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoa.
 • (**) Hauteskunde-batzorde Zentrala.
 • (***) EAEAN= Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia.

B.- Administrazioko hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak Foru eta Toki Administrazioan

KARGU- EDO ENPLEGU-MOTA
Foru eta Toki Administrazioa
EUROPAKO PARLAMENTURAKO HAUTAGAIA
Hautagarria / Hautaezina
EUROPAKO PARLAMENTURAKO KIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA/ HBZ DOKTRINA(**)
Hautagarria / Hautaezina
LEGE-OINARRIA/ HBZ DOKTRINA(**)
Bateragarria / Bateraezina
1.- Bizkaiko eta Arabako diputatu nagusia eta foru-diputatua Hautagarria Bateragarria(1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko  1987/3. Foru Arauaren 25. eta -36. artikuluak.
Arabako Lurralde Historikoaren Erakunde-antolaketari buruzko 1983ko martxoaren 7ko Foru Arauaren 28. artikulua
Arabako Foru Aldundiaren foru kargu publikoen jarduna arautzen duena, 10/2018 Foru Arauaren 26.3 artikulua.
1bis.- Gipuzkoako diputatu nagusia eta foru-diputatua Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauaren 24.3.b) eta 37. artikuluak
2.- Arabako eta Bizkaiko lurralde historikoetako Foru Administrazioko zuzendari nagusia edo horren antzeko eginkizuna daukana Hautagarria Bateragarria(1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko  1987/3. Foru Arauaren 43.3. artikulua
Arabako Foru Aldundiaren foru kargu publikoen jarduna arautzen duena, 10/2018 Foru Arauaren 26.3 artikulua.
2bis.- Gipuzkoako lurralde historikoko Foru Administrazioko zuzendari nagusia edo horren antzeko eginkizuna daukana Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauaren 47. artikulua
3.- Foru Administrazioko erakunde autonomoetako edo sozietateetako kidea. Hautagarria Bateragarria HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Arabako Foru Aldundiaren foru kargu publikoen jarduna arautzen duena, 10/2018 Foru Arauaren 26.3 artikulua.
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko  1987/3. Foru Arauaren 42 eta 43 artikuluak.
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauaren 45 eta 47. artikuluak
4.- Zuzenbide pribatuko ente publikoetako, merkataritza-sozietate publikoetako (2), eta Foru Administrazioko eta Foru Organismo Autonomoetako Administrazio Kontseiluen presidenteak, zuzendariak edo izendapen askeko beste edozein kargu. Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211.2.b) eta 155.2.e) artikuluak
5.- Lurralde historikoetako batzar nagusietako kidea Hautagarria Bateragarria(1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
6.- Alkatea, alkateordea eta zinegotzia Hautagarria Bateragarria(1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
7.- Tokiko erakunde txikietako auzokide batzordeko auzo-alkatea edo batzordekidea Hautagarria Bateragarria(1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
8.- Udaletako idazkaria Hautagarria Bateragarria(1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
9.- Udaletako kontu-hartzailea Hautagarria Bateragarria(1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
10.- Toki-administrazioak gehiengo partaidetza duen erakunde publikoetako eta enpresa publikoetako administrazio-kontseiluetako presidenteak, kontseiluko kideak, zuzendari nagusiak, kudeatzaileak eta gerenteak Hautagarria Bateraezina HAOLOren 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren 211.2.b) eta 155.2.e) artikuluak
11.- Toki-administrazioetako erakunde autonomoetako presidentea, zuzendari nagusia, gerentea edo izendapen libreko beste edozein kargu Hautagarria Bateragarria(1) HAOLOren(*)210 bis 2. eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
12.-Bake Epaitegietan jardunean dagoen epailea, fiskala, idazkaria Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2. eta 154.1 eta 6.1.h) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
13.- Tokiko polizia aktiboan edo erreserba aktiboan edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2., eta 154.1 eta 6.1.i) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
14.- Arabako Kuadrilla baten mendeko Ur Partzuergoko presidentea eta kidea Hautagarria Bateragarria(1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
15.- Fundazio publikoko aurrezki-kutxetako administrazio-kontseiluetako presidenteak, kontseiluko kideak, zuzendari nagusiak, kudeatzaileak eta gerenteak Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211. 2.b) eta 155.2.e). artikuluak
 • (1) Europako Parlamentuko diputatuen agintaldiari dagokionez, dedikazio esklusiboko erregimenekoa izango da (HAOLOren 212.1 art.). Horrez gain, Europako Parlamentuko kideek ezingo dute estatuko, autonomia-erkidegoetako edo tokiko sektore publikoetako aurrekontuen kontura inolako ordainsaririk jaso (HAOLOren 212. 2 art.)..
 • (2) Foru sozietate publikoak /merkataritza-sozietate foralak (adib.: Bizkaiko Foru Aldundian: Lantik, Garbiker, Interbiak Azpiegitura, Beaz, Aparkavisa, Basalan, Euskalduna, Zugaztel, Seed Capital / Gipuzkoako Foru Aldundian: Bidegi, Etorlur, Izfe s.s., Itten / Arabako Foru Aldundia: Araba Garapen Agentziak, Arabako Lanak, Arabat-Arabako Bideak, Arabako kalkuku Zentroa).
 • (*) HAOLO= Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoa.
 • (**) HBZ = Hauteskunde-batzorde Zentrala.

C.- Estatuko edo beste Autonomia-Erkidego batzuetako Sektore Publikoko hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak

KARGU- EDO ENPLEGU-MOTA
Estatukoa edo beste Autonomia Erkidego batzuetakoa
EUROPAKO PARLAMENTURAKO HAUTAGAIA
Hautagarria / Hautaezina
EUROPAKO PARLAMENTURAKO KIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA/ HBZ DOKTRINA(**)Hautagarria / Hautaezina LEGE-OINARRIA/ HBZ DOKTRINA(**)Bateragarria / Bateraezina
1.- Gobernuko presidentea, presidenteordea eta ministroa Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis. 2 eta 154.1 artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
Europako Kontseiluak 2002ko ekainaren 25ean eta irailaren 23an hartutako Erabakiaren 6.1 art.
2.- Ministerioetako idazkariordeak, idazkariak, zuzendari nagusiak eta horien parekoak; bereziki, Gobernuko Presidentziako Kabineteko departamentuetako zuzendariak, eta ministerioen eta estatuko idazkarien kabineteetako zuzendariak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis. 2 eta 154.1 y 6.1.f) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
3.- Estatuko erakunde publikoetako, monopolioetako, estatuak gehiengo partaidetza duen -zuzenekoa zein zeharkakoa izan- enpresetako eta  fundazio publikoko aurrezki-kutxetako administrazio-kontseiluetako presidentea, kontseiluko kidea, kudeatzailea, zuzendari nagusia, gerentea edo horien pareko karguak Hauagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis. 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211.2.b) eta 155.2.e) artikuluak
4.-Atzerriko estatu edo nazioarteko organismo baten aurrean egoiliar izaera duten misio-buru kreditatuak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.1 eta 6.1.g) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
5.- Espainiako Bankuko gobernadorea eta gobernadoreordea Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.1 eta 6.1.o) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
6.- Kreditu Institutu Ofizialeko eta bestelako kreditu-erakunde ofizialetako presidenteak eta zuzendariak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.1 eta 6.1.o) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
7.- Segurtasun Nuklearreko Kontseilu Nagusiko presidentea, kontseiluko kideak eta idazkari nagusia Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.1 eta 6.1.p) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
8.- Konstituzio Auzitegiko presidentea edo magistratua, Estatu Kontseiluko eta Espainiako Kontuen Auzitegiko presidentea edo kontseilari iraunkorrak eta Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko presidentea Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.1 eta 6.1.b) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
9.- Hauteskunde-batzorde Zentraleko, lurralde historikoko eta eskualdeetako hauteskunde-batzordeetako presidente, batzordekide eta idazkariak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*)210.bis.2 eta 154.1 eta 6.1.j)artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
10. Jardunean dagoen Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko batzordekidea, Auzitegi Goreneko presidentea, epaile magistratua edo Estatuko fiskal nagusia. Estatuko fiskal nagusia Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.1 eta 6.1.b), c) eta h) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
11.- Jardunean edo erreserba aktiboan dagoen militarra Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.1 eta 6.1.i) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
12.- Estatuko Segurtasun Indarretako kideak, aktiboan edo erreserba aktiboan edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.1 eta 6.1.i) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
13.- Arartekoa eta bere ondokoak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.1 eta 6.1.d) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
14.- Gobernuko ordezkari eta ordezkariordeak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.1 eta 6.1.k) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
15.- Hautesle Erroldaren Bulegoko zuzendaria, Hautesle Erroldaren Bulegoaren probintzietako-ordezkariak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.1 eta 6.1.ñ) eta 6.3.f) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
16.- Gobernuko Ordezkaritza eta Ordezkariordetzetako idazkari nagusiak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.1 eta 6.3.e) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
17.- RTVE Korporazioko eta hura osatzen duten sozietateetako presidentea Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154.1 eta 6.1.l) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
18.- Gizarte Segurantzako Erakunde Kudeatzaileetako eta bere organo periferikoetako presidenteak eta zuzendariak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis. 2, 154.1, 6.1.n) eta 6.3.d) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
19.- Estatuko lurralde guztian eskumena duten edo lurralde-eskumen mugatua duten erakunde autonomoetako presidentea, zuzendaria eta pareko karguak, eta haietako gobernu-ordezkariak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2, 154.1, 6.1.m) eta 6.3.b) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
20.- RTVE Korporazioaren lurralde-ordezkariak eta autonomia-erkidegoetako mende dauden RTVko erakundeen zuzendariak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2, 154.1 eta 6.3.c) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
21.- Portu Agintaritza bateko Administrazio Kontseiluko kidea Estatuaren ordezkaritzan Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154 artikuluak HAOLOren(*) 211.2.b) eta 155.2.e) artikuluak
22.- Bilbao Ría 2000 sozietatearen administrazio-kontseiluko kidea Sustapen Ministerioaren ordezkaritzan Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211.2.b) eta 155.2.e) artikuluak
23.- Justizia Administrazioko ofizialak eta agenteak Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 212. artikulua
24.- Estatukoa baino maila baxuagoko lurralde mugaketetan Ministerio bakoitzean maila altueneko funtzioa daukatenak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2, 154.1 eta 6.3.a) artikuluak HAOLOren(*) 211.1 artikulua
25.- Lehiaren Batzorde Nazionalaren presidentea Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211.2.b) eta 155.2.a) artikuluak
26.- RTVEko Korporazioaren Administrazio Kontseiluko kideak Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*)210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211.2.b) eta 155.2.eb) artikuluak
27.- Gobernuko Presidentziako Kabineteko edo ministerio orotako kideak eta Estatu Idazkarietako kideak Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*)210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211. 2.b) eta 155.2.c) artikuluak
28.- Portu Agintaritzetako, Konfederazio Hidrografikoetako,
ordainpeko autobideetako kontzesioa duten sozietateetako, estatuaren monopolioetako, estatuak gehiengo partaidetza duen -zuzena zein zeharkakoa- enpresetako eta fundazio publikoko aurrezki-kutxetako gobernu-ordezkariak
Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211.2.b) eta 155.2.d) artikuluak
29.-Diputatuen Kongresuko kideak Hautagarria Bateraezina(1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211. 2.b) eta 155.2.c) artikuluak
30.- Senatuko kideak Hautagarria Bateraezina(1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta154. artikuluak HAOLOren(*) 211. 2.b) eta 155.2.c) artikuluak
31.- Gainerako autonomia-erkidegoetako batzar legegileetako kideak Hautagarria Bateraezina(1) HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211.2.b) eta 155.2.d) artikuluak
32.-Autonomia-erkidegoetako gobernu-kontseiluetako kideak eta kontseilu horietako izendapen libreko karguak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.2 HAOLOren(*) 211.1. artikulua
33.- Estatutuaren edo legearen aginduz kasuan kasuko batzar legegileak hautatu behar dituen erakunde autonomoetako kideak Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210.bis.2 eta 154.2 HAOLOren(*) 211.1. artikulua
 • (1) Bateraezintasuna, halakoetan, lortutako parlamentario izaeraren alde ebatziko da (HAOLOren 211.3 art.).
 • (*) HAOLO= Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoa..
 • (**) HBZ = Hauteskunde-batzorde Zentrala.
 • (***) Europako Parlamenturako diputatuak hautatzeari buruzko egintza, 6/787/IAEE (EEE, EURATOM) Erabakiari atxikia..

D.- Hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak Europar Batasunean

KARGU- EDO ENPLEGU-MOTA
Europar Batasuna
EUROPAKO PARLAMENTURAKO HAUTAGAIA
Hautagarria / Hautaezina
EUROPAKO PARLAMENTURAKO KIDEABateragarria / Bateraezina LEGE-OINARRIA/ HBZ DOKTRINA(**)Hautagarria / Hautaezina LEGE-OINARRIA/ HBZ DOKTRINA(**)Bateragarria / Bateraezina
1.- Estatu kideetako gobernuko kidea Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Europako Kontseiluak 2002ko ekainaren 25ean eta irailaren 23an hartutako Erabakiaren 6.1 art.(***)
2.- Europako Erkidegoen Batzordeko kidea Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Europako Kontseiluak 2002ko ekainaren 25ean eta irailaren 23an hartutako Erabakiaren 6.1 art.(***)
3.- Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiko eta Lehen Auzialdiko Auzitegiko epailea, abokatu nagusi edo idazkaria Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Europako Kontseiluak 2002ko ekainaren 25ean eta irailaren 23an hartutako Erabakiaren 6.1 art.(***)
4.- Europako Banku Zentraleko Batzorde Betearazleko kidea Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Europako Kontseiluak 2002ko ekainaren 25ean eta irailaren 23an hartutako Erabakiaren 6.1 art.(***)
5.- Europako Erkidegoen herriaren defendatzailea Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Europako Kontseiluak 2002ko ekainaren 25ean eta irailaren 23an hartutako Erabakiaren 6.1 art.(***)
6.- Ikatzaren eta Altzairuaren Europako Erkidegoaren Kontsulta Batzordeko kidea Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Europako Kontseiluak 2002ko ekainaren 25ean eta irailaren 23an hartutako Erabakiaren 6.1 art.(***)
7.- Europako Ekonomia Erkidegoko eta Energia Atomikoaren Europako Erkidegoko Ekonomia eta Gizarte Lantaldeko kidea Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Europako Kontseiluak 2002ko ekainaren 25ean eta irailaren 23an hartutako Erabakiaren 6.1 art.(***)
8.- Europako Batzordea eta Energia Atomikoaren Europako Erkidegoa eratzeko itunen arabera edo haiek aplikatze aldera, erkidegoaren funtsak administratzeko eta administrazio-kudeaketaren eginkizun bat etengabe eta zuzenean gauzatzeko sortutako batzordeetako edo erakundeetako kidea Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Europako Kontseiluak 2002ko ekainaren 25ean eta irailaren 23an hartutako Erabakiaren 6.1 art.(***)
9.- Inbertsioen Europako Bankuko Zuzendaritza Batzordearen Administrazio Kontseiluko kidea edo enplegatua Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Europako Kontseiluak 2002ko ekainaren 25ean eta irailaren 23an hartutako Erabakiaren 6.1 art.(***)
10.- Jardunean dagoen Europako Erkidegoetako erakundeen edo dagozkien organo edo organismoetako funtzionarioa edo agentea, edo Europako Banku Zentralekoa Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak Europako Kontseiluak 2002ko ekainaren 25ean eta irailaren 23an hartutako Erabakiaren 6.1 art.(***)
11.- Europako Erkidegoetako hauteskunde-arauetan xedatutakoaren arabera, bateragarriak ez diren karguetan daudenak Hautagarria Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
12.- Atzerriko estatu batek emandako eta ordaindutako eginkizunak betetzen edo karguak dituztenak, baldin eta eginkizun horiek betetzeak edo karguak edukitzeak jatorrizko estatu kidean hautaezina izateko arrazoia bada Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2 eta 154. artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
 • (*) HAOLO= Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoa.
 • (**) HBZ = Hauteskunde-batzorde Zentrala.
 • (***) Europako Parlamenturako diputatuak hautatzeari buruzko egintza, 6/787/IAEE (EEE, EURATOM) Erabakiari atxikia.

E.- Hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak arlo penalean

KARGU- EDO ENPLEGU-MOTA
Arlo Penala
EUROPAKO PARLAMENTURAKO HAUTAGAIA
Hautagarria / Hautaezina
EUROPAKO PARLAMENTURAKO KIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA/ HBZ DOKTRINA(**)Hautagarria / Hautaezina LEGE-OINARRIA/ HBZ DOKTRINA(**)Bateragarria / Bateraezina
1.- Askatasuna kentzen dien zigorra daukatenak, epai irmo baten bidez emana, zigorrak irauten duen bitartean Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2, 154.1 eta 6.2.a) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
2.- Errebolta edo terrorismo delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, sententzia horretan kargu publikoetarako ezin izango direla hautatuak izan ezartzen denean edo horietarako ezgaitasun osoa edo berezia edota enplegu edo kargu publikoa kentzea ezartzen denean Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2, 154.1 eta 6.2.b) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
3.- Administrazio Publikoaren aurkako delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, sententzia horretan kargu publikoetarako ezin izango direla hautatuak izan ezartzen denean edo horietarako ezgaitasun osoa edo berezia edota enplegu edo kargu publikoa kentzea ezartzen denean (esaterako, ustelkeriagatik) Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2, 154.1 eta 6.2.b) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
4.- Estatuko erakundeen aurkako delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, sententzia horretan kargu publikoetarako ezin izango direla hautatuak izan ezartzen denean edo horietarako ezgaitasun osoa edo berezia edota enplegu edo kargu publikoa kentzea ezartzen denean Hautaezina Bateraezina HAOLOren(*) 210 bis 2, 154.1 eta 6.2.b) artikuluak HAOLOren(*) 211.1. artikulua
 • (*) HAOLO= Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoa.
 • (**) HBZ = Hauteskunde-batzorde Zentrala.

Azken aldaketako data: