Segurtasun Saila

Konpartitu

Europarako, Udaletarako eta Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019. Hauteskundeak, zenbakitan

Euskadiko Europako parlamenturako udal eta batzar nagusietarako hauteskundeak 2019

Euskadiko Udal eta batzar nagusietarako hauteskundeak 2015 eta 2011

Europako parlamenturako hauteskundeak 2014 eta 2009

Biztanle-kopurura (2018-01-01) (1)

Lurralde Historikoa 2019 2015 2011
Araba/Álava 328.868 321.932 317.352
Bizkaia 1.149.628 1.151.905 1.153.724
Gipuzkoa 720.592 715.148 707.263
Euskadi 2.199.088 2.188.985 2.178.539

Hautesle-errolda (CER + CERA + CERE) + erreklamazioak (1) (3 bis)

Lurralde Historikoa 2019 2015 2011
Araba/Álava 260.696 250.171 247.006
Bizkaia 954.176 918.221 924.838
Gipuzkoa 587.278 558.155 557.176
Euskadi 1.802.150 1.726.547 1.729.020

Euskadiko egoiliarren zerrenda (CER)+ erreklamazioak (1) (2) (3) (3 bis)

Lurralde Historikoa 2019 2015 2011
Araba/Álava 250.861 248.756 245.777
Bizkaia 909.377 914.947 921.415
Gipuzkoa 556.062 556.039 554.878
Euskadi 1.716.300 1.719.742 1.722.036

Atzerrian diren egoiliarren hautesle-errolda (CERA)+ erreklamazioak (1) (3 bis) , Europako Parlamenturako hauteskundeetan erabili beharrekoa

Lurralde Historikoa 2019 2014 2009
Araba/Álava 6.917 5.135 3.455
Bizkaia 39.613 32.586 23.301
Gipuzkoa 27.563 22.485 16.455
Euskadi 74.093 60.206 43.211

Euskadin egoiliar gisa erregistratutako atzerritarren errolda (CERE) + erreklamazioak (1) (3 bis), Europako Parlamenturako hauteskundeetan erabili beharrekoa

Lurralde Historikoa 2019 UE (5) 2014 UE (5) 2009 UE (5)
Araba/Álava 1.347 1.048 891
Bizkaia 2.105 2.003 1.861
Gipuzkoa 1.570 1.521 1.612
Euskadi 5.022 4.572 4.364

Euskadin egoiliar gisa erregistratutako atzerritarren errolda (CERE) + erreklamazioak (1) (2), Udal Hauteskundeetan erabili beharrekoa

Lurralde Historikoa  2019 2015 2011
Extra UE (4) UE (5) Extra UE (4) UE (5) Extra UE (4) UE (5)
Araba/Álava 1.571 1.347 122 1.293 238 991
Bizkaia 3.081 2.105 451 2.823 618 2.805
Gipuzkoa 2.083 1.570 177 1.939 241 2.057
Euskadi 6.735 5.022 750 6.055 1.097 5.853

Posta bidezko botoa emateko onartutako eskaerak Euskadin (1)

Lurralde Historikoa  2019 2015 2011
Araba/Álava 9.917 6.146 5.852
Bizkaia 35.693 23.284 28.170
Gipuzkoa 19.582 15.502 13.971
Euskadi 65.192 44.932 47.993

Atzerrian aldi baterako bizi direnen posta bidezko botorako onartutako eskaerak (1)

Lurralde Historikoa  2019 2015 2011
Araba/Álava 42 64 24
Bizkaia 129 157 93
Gipuzkoa 73 137 53
Euskadi 244 358 170

Atzerrian diren egoiliarren posta bidezko onartutako boto-eskaerak (CERA) (1) (8), Europako Parlamenturako hauteskundeetan erabili beharrekoa

Lurralde Historikoa  2019 2014 2009
Araba/Álava 503 380 3.455
Bizkaia 2.288 1.733 23.301
Gipuzkoa 2.266 1.733 16.455
Euskadi 5.057 3.846 43.211

Atzerrian diren egoiliarren posta bidezko onartutako botoa (CERA) Europako Parlamenturako hauteskundeetan (1) (8)

Lurralde Historikoa 2019 2014 2009
Araba/Álava 301 139 449
Bizkaia 1.092 769 2.599
Gipuzkoa 930 652 1.860
Euskadi 2.323 1.560 4.908

Hauteskunde-batzordeak

Lurralde Historikoa  2019 2015 2011
Hauteskunde-batzorde Zentrala 1 1 1
Probintziako edo lurralde historikoko hauteskunde-batzordeak 3 3 3
Eskualdeko hauteskunde-batzordeak 10 10 10
Hauteskunde-batzordeetako kideak 96 96 96

Udal hauteskunde-barrutiak (udalerri-kopurua)

Lurralde Historikoa  2019 2015 2011
Araba/Álava 51 51 51
Bizkaia 112 112 112
Gipuzkoa 88 88 88
Euskadi 251 251 251

Udalazpiko erakundeak

Lurralde Historikoa  2019 2015 2011
Araba/Álava 0 0 0
Bizkaia 4 4 4
Gipuzkoa 2 2 1
Euskadi 6 6 5

Foru-hautesbarrutiak

Lurralde Historikoa  2019 2015 2011
Araba/Álava 3 3 3
Bizkaia 4 4 4
Gipuzkoa 4 4 4
Euskadi 11 11 11

Hautagaitza-kopurua Europako parlamenturako hauteskundeak. Espainiako Estatuak hautesbarruti bakarra (7)

Lurralde Historikoa  2019 2014 2009
Espainia  32 39 35

Hautagaitza-kopurua Udal hauteskundeak (7 bis)

Lurralde Historikoa 2019 2015 2011
Alderdiak Elkarteak Alderdiak Elkarteak Alderdiak Elkarteak
Araba/Álava  203  13 187 27 207 21
Bizkaia  464  32 428 38 524 37
Gipuzkoa  260  34 264 42 367 46
Euskadi  927  79 879 107 1.098 104

Hautagaitza-kopurua Batzar nagusietarako hauteskundeak (7 bis)

Lurralde Historikoa 2019 2015 2011
Alderdiak Elkarteak Alderdiak Elkarteak Alderdiak Elkarteak
Araba/Álava  22  0 23 3 22 0
Bizkaia  37  0 37 4 42 0
Gipuzkoa  24  0 24 4 41 0
Euskadi  83  0 84 11 105 0

Europako parlamenturako hauteskundeetan hautagai-zerrendetan zerrendaburu diren gizon eta emakumeen kopurua. Espainiako Estatuak hautesbarruti bakarra (Euskadiri dagozkion berezitasunekin) (6) (7)

Lurralde Historikoa 2019 2014 2009
Guz. G E Guz. G E Guz. G E
Espainia  32

22
(%68,75)

10
(%31,25)

39 32
(%82,1)
7
(%17,9)
35 29
(%82,9)
6
(%17,1)

Udal hauteskundeetan hautagai-zerrendetan zerrendaburu diren gizon eta emakumeen kopurua (6 bis) (7 bis)

Lurralde Historikoa 2019 2015 2011
Guz. G E Guz. G E Guz. G E
Araba/Álava 216 141 75 214 149 65 228 176 52
Bizkaia 496 311 185 466 321 145 561 386 175
Gipuzkoa 294 199 95 306 203 103 413 300 113
Euskadi 1006 651 355 986 673 313 1.202 862 340

Batzar nagusietarako hauteskundeetan hautagai-zerrendetan zerrendaburu diren gizon eta emakumeen kopurua (6 ter) (7 bis)

Lurralde Historikoa 2019 2015 2011
Guz. G E Guz. G E Guz. G E
Araba/Álava 22 12 10 26 18 8 22 14 8
Bizkaia 37 23 14 42 27 15 49 27 22
Gipuzkoa 24 15  9 28 19 9 41 24 17
Euskadi 83 50 33 96 64 32 112 65 47

Euskadiko udaletako alkateen generoari buruzko txostena (2019, 2015 eta 2011ko Tokiko Hauteskundeak) (1)

  2019-05-26ko tokiko hauteskundeak 2015-05-24ko tokiko hauteskundeak 2011-05-22ko tokiko hauteskundeak
Lurralde Historikoa UDALERRI GUZTIAK ALKATEEN ARTEAN EMAKUME KOP. ALKATEEN ARTEAN GIZON KOP. UDALERRI GUZTIAK ALKATEEN ARTEAN EMAKUME KOP. ALKATEEN ARTEAN GIZON KOP. UDALERRI GUZTIAK ALKATEEN ARTEAN EMAKUME KOP. ALKATEEN ARTEAN GIZON KOP.
Araba/Álava 250 74
(%29,6)
176
(%70,4)
251 64
(%25,5)
187
(%74,5)
251 56
(%22,31)
195
(%77,69)
Bizkaia 51 14
(%27,45)
37
(%72,55)
51 15
(%29,41)
36
(%70,59)
51 7
(%13,73)
44
(%86,27)
Gipuzkoa 87 (2) 28
(%32,18)
59
(%67,82)
88 23
(%26,14)
65
(%73,86)
88 24
(%27,27)
64
(%72,73)
Euskadi 112 32
(%28,57)
80
(%71,43)
112 26
(%23,21)
86
(%76,79)
112 25
(%22,32)
87
(%77,68)

(1) Datu-iturria: hauteskundeak.eus webgunea eta Eudel

(2) Gipuzkoako udalerriak 88 dira baina 87 agertzen dira Leintz-Gatzaga ez dagoelako, hor 2019/05/26ko tokiko hauteskundeetan hautagai-zerrenda bat ere aurkeztu ez baitzen.

Zinegotzi-kopurua

Lurralde Historikoa  2019 2015 2011
Araba/Álava 429 431 431
Bizkaia 1.236 1.234 1.228
Gipuzkoa 986 968 968
Euskadi 2.651 2.633 2.627

Batzarkide-kopurua

Lurralde Historikoa  2019 2015 2011
Araba/Álava 51 51 51
Bizkaia 51 51 51
Gipuzkoa 51 51 51
Euskadi 153 153 153

Hauteslekuak (1)

Lurralde Historikoa  2019 2015 2011
Araba/Álava 100 104 106
Bizkaia 340 341 344
Gipuzkoa 285 282 310
Euskadi 725 727 760

Hauteskunde-mahaiak (1)

Lurralde Historikoa  2019 2015 2011
Araba/Álava 425 412 417
Bizkaia 1.396 1.323 1.474
Gipuzkoa 846 847 875
Euskadi 2.667 2.582 2.766

Hauteskunde-mahaietako kideak (titularrak)

Lurralde Historikoa  2019 2015 2011
Araba/Álava 1.275 1.236  1.251
Bizkaia 4.188 3.969 4.422
Gipuzkoa 2.538 2.541 2.625
Euskadi 8.001 7.746  8.298

NOTAS:

(1) Hautesle Erroldaren Bulegoak emandako datuak.

(2) 2019ko Udal Hauteskundeetarako Hautesle-Errolda, HAOLO, 39.1 eta 3 eta 176 artikuluen arabera.

(3) 2019ko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietarako Hautesle-Errolda.

(3bis) Europako Parlamenturako 2019ko hauteskundeetan erabili beharreko hautesle-errolda (HAOLOren 2.3 eta 210 art.).

(4) 2019ko udal-hauteskundeetan boto-eskubidea duten EBtik kanpoko herrialdeak: Norvegia, Islandia, Bolivia, Kolonbia, Txile, Ekuador, Paraguai, Peru, Trinidad eta Tobago, Koreako Errepublika, Zeelanda Berria eta Cabo Verde.

(5) 2019ko Europako Parlamenturako eta udal hauteskundeetan boto-eskubidea duten EBko herrialdeak: Alemania, Austria, Belgika, Bulgaria, Zipre, Kroazia, Danimarka, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Frantzia, Grezia, Hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxenburgo, Malta, Herbehereak, Polonia, Portugal, Erresuma Batua, Txekiar Errepublika, Eslovakiar Errepublika, Errumania, Suedia.

(6) Europako Parlamenturako hauteskundeetan hautagai-zerrendetan parekidetasuna egon beharra HAOLOren 44 bis artikuluan ezartzen da.

(6 bis) HAOLOren 196 artikuluaren arabera, zerrendaburu dauden zinegotzi guztiak izan daitezke alkate izateko hautagaiak. Indarrean dagoen araudiak, hautagai-zerrendako burua izateko, ez du gizon eta emakumeen artean lehentasunik ezartzen, baina bai ezartzen du hautagai-zerrendetan parekidetasuna egon beharra, HAOLOren 44 bis eta 187.2 artikuluetan jasotzen den bezala.

(6 ter) Batzar Nagusietarako hauteskundeak arautzen dituen 1/1987 Legearen 6 bis artikuluak ezartzen du hauteskunde horietarako hautagai-zerrendetan parekidetasuna egon beharra dagoela.

(7) Estatuko Aldizkari Ofizialeko datuak (BOE 103 zk., 2019-04-30ekoa).

(7 bis) Arabako LHren Aldizkari Ofizialaren (ALHAO 50zk., 2019-04-30ekoa), Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren (BAO 85 zk., 2019-05-07koa) eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren datuen arabera (GAO 80 zk., 2019-04-30ekoa).

(8) AEHE botoa Europako Parlamenturako Hauteskundeetan baino ezin da erabili (HAOLOren 75.1 art.).

Nabarmenduak

Twitter

Azken aldaketako data: