Eusko Jaurlaritza

Zuzentzeko neurriak

Zerbitzu karta  honetan hartutako konpromisoak bete ez direla uste baduzu, erreklamazioa egin ahal izango duzu, kartaren ardura duen unitateari zuzenduta:

Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitalak Zuzendaritza
Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila
Eusko Jaurlaritza
Donostia kalea 1
01008 Vitoria-Gasteiz

Ez-betetzea egiaztatzen bada, Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletarako Zuzendaritzako titularrak interesdunari idatziz jakinaraziko dio zergatik ezin izan zuen konpromisoa bete, eta ez-betetzea konpontzeko zer neurri hartu dituen, edo, hala badagokio, behar diren azalpenak emango dizkio.

Gutun honetan jasotako konpromisoak ez betetzeak ez du ekarriko Administrazioaren ondare-erantzukizunik.

Azken aldaketako data: