Ogasun eta Finantza Saila

EAE Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legea

2024/01/01 Indarrean dagoen testu eguneratua (PDF, 2 MB)

(OHARTARAZPENA: Testu honek informazio-izaera du. Finkatutako araudia da, aldaketak, loturak eta indargabetzeak jasotzen dituena, bai eta zenbateko eguneratuak ere. Testu kautoak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutakoak dira)

Aurreko tetuak:

Arau-testuak

1/2007 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei Buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena (Hutsen zuzenketak: 2009/8/6 eta 2012/2/21)

Honako hauek aldatu dute:

Prezio Publikoak garatzen dituen araudia

248/1998 DEKRETUA, irailaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta honen erakunde autonomoek tasa eta prezio publikoen kudeaketaren zenbait alderdi arautzen dituena (Hutsen zuzenketa: 313/1998 Dekretua, azaroaren 17koa)

Honako hauek aldatu dute:

397/2013 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zehazten dituena

Honako hauek aldatu dute:

Indargabetzen du:

249/2010 DEKRETUA, irailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta honen erakunde autonomoek prezio publikoen bidez ordaindu ditzaketen zerbitzu eta jardunak zehazten dituena

Honako hauek aldatu dute:

Unibertsitateko zerbitzu akademikoak

Modificado por:

AGINDUA, 2017ko maiatzaren 3koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren Agindua (2016-2017 ikasturtean Euskal Herriko Unibertsitateko goi-mailako hezkuntzako zerbitzu publikoengatik ordaindu beharreko prezioak finkatzen dituena, bai eta horien salbuespen eta murrizketez baliatzeko baldintzak ezarri ere).

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Auzolandegiak

</

HABE

Azken aldaketako data: