Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Nork jaso ditzake etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko Next Funtsen laguntzak?

Laguntzen azken onuradunek, hiru programetako edozeinetan, birgaitzearen eragile edo kudeatzaileari laga diezaiokete laguntzen kobrantza, bi alderdiek sinatutako akordio baten bidez. Kasu horretan, birgaitzearen eragileak edo kudeatzaileak laguntzaren zenbateko osoa dagozkion jarduketak ordaintzeko erabili beharko du.

Etxebizitzaren jabeak eta errentariak erabaki ahal izango dute errentariak birgaitze-jarduketak ordain ditzala errentaren ordainketaren truke. Kasu horretan, errentariak jabeen erkidegoari edo jabeari eskatu ahal izango dio laguntza horiek eskatzeko behar den erabakia hartzeko. Kasu horretan, errentaria azken hartzailetzat hartu ahal izango da.

Eraikin-mailako laguntza

 • Pertsona fisikoak, nortasun juridiko pribatua edo publikoa dutenak, familia bakarreko etxebizitza isolatuen edo lerroan taldekatuen jabeak edo gozamendunak, eta etxebizitza kolektiboko bizitegi-tipologiako eraikinen jabeak edo gozamendunak, baita haien etxebizitzenak ere.
 • Administrazio publikoak eta zuzenbide publikoko erakundeak.
 • Jabeen erkidegoak edo erkidego-elkarteak.
 • Jabetza horizontalaren eratze-titulua eman ez duten eraikinen jabeak.
 • Etxebizitzen edo eraikinen jabeen sozietate kooperatiboak.
 • Eraikinen enpresa errentariak edo emakidadunak, baita izaera hori egiaztatzen duten kooperatibak ere.

Etxebizitzetarako laguntza

 • Pertsona fisikoak, nortasun juridiko pribatua edo publikoa dutenak, etxebizitzen jabeak, gozamendunak edo errentariak.
 • Administrazio publikoak eta zuzenbide publikoko erakundeak.
 • Enpresa publikoak, administrazio publikoen partaidetza duten merkataritza-sozietateak.

Eraikinaren liburua idazteko eta birgaitze-proiektuak egiteko laguntza

 • Pertsona fisikoak edo nortasun juridiko pribatua edo publikoa dutenak, bakartutako edo lerroan bildutako familia bakarreko etxebizitzen jabeak edo gozamendunak, eta etxebizitza kolektiboko bizitegi-tipologiako eraikinetakoak.
 • Administrazio publikoak eta zuzenbide publikoko erakundeak.
 • Jabeen erkidegoak edo erkidego-elkarteak.
 • Jabetza horizontalaren eratze-titulua eman ez duten eraikinen jabeak.
 • Etxebizitzen edo eraikinen jabeen kooperatiba-sozietateak.

Azken aldaketako data: