Departamento de Cultura y Política Lingüística

Artes Plásticas Premios Gure Artea 1998


 
2000
1998

Artistas
Seleccionados
 
Javier Alkain
Adel Alonso
J. Ramón Amondarain
Ibon Aranberri
Julio Hernández
Ander Hormazuri
Esther Ibarrola
Eduardo López
Maider López
Imanol Marrodán
Joxerra Melguizo
Javier Pérez
Josu Rekalde
Juan Carlos Román
Iñigo Royo
Estíbaliz Sádaba
SEAC
Javier Tudela
Azucena Vieites
Begoña Zubero

 

ESTÍBALIZ SÁDABA

(BILBAO, 1963)

BUENOS MODALES, BUENAS POSTURAS

(...) La imagen pornográfica y la imagen de moda se nos muestran, en definitiva, como dos caras de una misma moneda; una de ellas es, sin embargo, la única socialmente aceptada, e incluso convertida en modelo estético de comportamiento. Mientras, la otra es reprobada éticamente, y de ello se deduce también cierta condenación estética de sus formas y maneras.
"Buenos modales, buenas posturas" hace también referencia al doble comportamiento que en nuestro entorno social (como puede comprobarse, por ejemplo, en la llamada prensa femenina) se pide de la mujer: "virtuosa" enpúblico, "puta" en privado.

 

JOKAMOLDE EGOKIAK, POSTURA EGOKIAK

(...) lrudi pornografikoa eta modako irudia txanpon beraren bi aldeak balira bezala azaltzen zaizkigu azken finean; irudi horietako bat da, ordea, gizartean onartzen den bakarra ez ezik, jokamoldearen eredu estetiko bihurtua ere. Bestea berriz etikoki gaitzetsia da, eta hortik datorkio bere forma eta jokamoldeentzako ere halako gaitzespen estetiko bat ere izatea.
"Jokamolde egokiak, postura egokiak"honetan gure gizarte ingurunean (emakumezkoentzako prentsa deitu horretan argi ikus daitekeen bezala) emakumeari eskatzen zaionjokaera bikoitza ere aipatzen da: jendaurrean "bertutetsua" izateko eskatzen baitzaio aldebatetik, eta "puta" izateko, bestetik, bizitza pribatuan.

Buenos modales,buenos posturas
 

Buenos modales,buenos posturas
Técnica mixta, dibujos, instalación.
150 x 150 cm
1997

Jokamolde ona,jarrera ona.
Teknika mistoa, marrazkiak, instalazioa.
150 x 150 zm
1997

logo98