Departamento de Cultura y Política Lingüística

Artes Plásticas Premios Gure Artea 1998


 
2000
1998

Artistas
Seleccionados
 
Javier Alkain
Adel Alonso
J. Ramón Amondarain
Ibon Aranberri
Julio Hernández
Ander Hormazuri
Esther Ibarrola
Eduardo López
Maider López
Imanol Marrodán
Joxerra Melguizo
Javier Pérez
Josu Rekalde
Juan Carlos Román
Iñigo Royo
Estíbaliz Sádaba
SEAC
Javier Tudela
Azucena Vieites
Begoña Zubero

 

JUAN CARLOS ROMÁN

(BILBAO, 1961)

Uno de los debates que con mayor facilidad se está extendiendo es la función, capacidad y Protagonismo que el artista tiene corno representante social. Competente o no. dicho debate surge de las tesis que abogan por una mitología para el arte, donde la religiosidad y el misticismo definen todavía los parámetros de desenvolvimiento para el artista al final del siglo XX. Así pasamos del sueño del arte a la pesadilla del artista; la cual, recrea su particular monstruo al que no le faltan cabezas, que lógicamente deseo señalar.
La primera cabeza: los modelos trágicos que configura la identidad sobre la que se fija el mito del artista. Su segunda cabeza se compone de la incomprensión que padece el artista, al que trasforma en mártir, profeta e iluminado, todo ello tamizado mediante un proceso de purificación. Su tercera cabeza... califica (proceso de ascensión), el artista lo es por la gracia de dios, es un creador,un ser excepcional con un talento genial. la cuarta cabeza protege, sólo la esencia del artista se encuentra en lo que ha tocado. Es la huella del artista, la unicidad, aquello que la reproducciónviene a disolver. la quinta cabeza sería la duda entre la industria de la cultura y la cultura de la poética. 0 lo que es lo mismo, entre el espectáculo-Guggenheim y un seminario de estética. La sexta cabeza se encarga de la dirección, de la tarea del arte, de lo que tiene y no tiene que hacer el artista. En ella se encuentran desde la formación hasta el mercado del arte. Y la séptima, aunque no la última. está aún por despertar, pero estamos seguros de que nos invitará a que ayudemos al mundo revelando verdades místicas.

 

Artistak gizartearen ordezkari gisa duen eginkizunari, ahalmenari eta protagonismoari dagokionada gaur egun errazen zabaltzen ari den eztabaidetako bat. Gai den ala ez den, artearentzat mitologia bai nahi luketen tesietan du sorburua eztabaida horrek, horien arabera erlijio zentzuak etamistizismoak definitzen baitute oraindik ere artistaren jarduera eremua XX. mende bukaera honetan. Horrela artearen ametsak artistaren amesgaiztoa dakar eta artistak zeinek bere munstroagizentzen du; ez zaizkio, gainera, buruak falta munstro horri, eta ez ditut adierazi gabe utzi nahi, jakina, buru horiek.
Lehendabiziko burua: artistaren mitoak erroak finkatzen dituen nortasuna moldatzen duten eredu trajikoak. Bigarren burua artistak nozitzenduen gaizkiulertua da, hala martiri, profeta eta iluminatu bihurtzen baitu horrek, hori guztia purifikazio prozesu batez arrazturik. Hirugarren buruak kalifikatu egiten du, (goratzea) artistajainkoaren graziaz da halakoa, sortzailea da, izaki guztiz berezia jeinuaren talentua duena. Laugarren burua babesgarri da, artistaren esentzia baizik ez dago hark ukitu dituen gauzetan. Artistaren zantzua da, bakartasuna, errepikazioak ezabatzen duena. Bosgarrena kulturaren industriaren etapoetikaren kulturaren arteko zalantza izango litzateke. Edo, bestela, gauza bera dena, Guggenheim ikuskariaren eta estetikako mintegi baten arteko zalantza. Seigarren burua artean zuzendaritzaz,eginkizunaz arduratzen da, artistak zer egin behar duen eta zer ez duen egin behar. Hartan bezkuntzatik hasi eta artearen merkaturainoko guztiak sartzen dira. Eta zazpigarrena, ez azkena ordea,iratzarri gabe dago oraindik baina ziur gaude egia mistikoak azalduz munduari lagun diezaiogun eskatuko digula.

Charlando con Nauman
 

Charlando con Nauman
Instalación: tiza y neón sobre pared.
150 x 800 cm aprox.
1998

Naumanekin berriketan
lnstalazíoa: klera eta neoia horma gainean.
150 x 800 zm ing.
1998

logo98