Osasun Saila

Jarduerak

Kontsultak

Farmakojagoletza Unitatearen zereginetako bat, batez ere telefonoz jasotzen diren kontsultei erantzutea da. Kontsulta hauek sailka daitezke lau multzo nagusitan: kontrako erreakzioak, farmakoterapeutikoak, informazio orokorra eta bestelakoak. Egun berean ematen zaie erantzuna, eta geroago idatzizko informazio osagarri bat bidaltzen da, aipamem bibliografikoak barne hartzen dituena.

Kontsulta bat egin nahi baduzu, sakatu: farmacovigilancia@osakidetza.eus

Azterlanak

Medikamentuen ondorio kaltegarrien detekzio automatikoa txosten medikoetan, hizkuntza naturala prozesatzeko teknologiak erabiliz.

Euskal Autonomia Erkidegoko Zaintza Farmakologikoko Unitatea parte hatzen ari da “Medikamentuen ondorio kaltegarrien detekzio automatikoa txosten medikoetan, hizkuntza naturala prozesatzeko teknologiak erabiliz” izeneko ikerketa-proiektuan, zeina Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren finantziazioa baitauka (PI2015036). Zaintza Farmakologikoko Unitateaz gain, Galdakao-Usansoloko Ospitaleko Farmazia Zerbitzua, Basurtoko Unibertsitate Ospitaleko Zerbitzua eta IXA ere partaide dira proiektu horretan (IXA ikerketa talde bat da, Euskal Herriko Unibertsitateko zenbait departamentutako irakasleek osatua).

Elikaduraren eta kolon-ondesteko minbizia izateko arriskuaren arteko lotura.

Euskal Autonomia Erkidegoko Zaintza Farmakologikoko Unitatea parte hatzen ari da “Elikaduraren eta kolon-ondesteko minbizia izateko arriskuaren arteko lotura” izeneko ikerketa-proiektuan, zeina Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak finantzatua baita (PI2011111153). Bertan, Zaintza Farmakologikoko Unitateaz gain, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko, Basurtoko Unibertsitate Ospitaleko eta Galdakao-Usansoloko Ospitaleko Digestio eta Anatomia Patologikoko zerbitzuak, eta Euskal Herriko Unibertsitateko Farmatzia eta Elikagiaen Zientzietako Departamentua ere parte hartzen ari dira.

Farmakojagoletzako ikastaroa

Helburuak

 • Informazioa jasotzeko egiturako profesional sanitarioak informatzea Farmakojagoletzako Sistema Espainiarreko medikamentuek eragindako kontrako erreakzioen susmoei buruz eta egitura horrekin kolaboratzeko erantzukizunaz.
 • Txartel horiaren bidez jakinarazteko programaren funtzionamendua, eta dauzkan abantailak eta eragozpenak, ezagutzea.
 • Ospitale Farmaziako Zerbitzuetatik, kontrako gertaeren monitorizazio esperientziak ezagutzea.
 • Medikamentua eta kontrako erreakzioaren loturaren susmoak egiaztatzeko teknika epidemiologiko baliagarrienak ezagutzea.
 • Medikamentuei loturiko sindrome kliniko adierazgarrienak azaltzea.
 • Kontrako erreakzioen susmoen jakinarazpena bultzatzea eta sustatzea.

On-line ikastaroak.

Ikastaroa bertatik bertara 23 ediziotan egin ondoren, on line bilakatu zen Osakidetzaren etengabeko prestakuntzaren programaren barruan. 2015ean ikastaro horren lehenengo edizioa egin zen, eta espero da hurrengo urteetan jarraituko dela eskaintzen urtero bata bestearen atzetik. Etengabeko Prestakuntza Zerbitzuak egingo du edizio berrien publizitatea.

Aurreinskripzioa

Aurreinskripzioa egiteko orria

(datuak bete eta FAXez bidali (94 400 7103) Farmakojagoletza Unitatera

 • Izena:
 • Abizenak:
 • D.N.I.:
 • Helbidea:
 • Tfnoa.:
 • Herria:
 • Posta Kodea:
 • Lantokia ( helbide osoa):
 • Tfnoa.:
 • Lanbidea:

Argitalpenak

Carvajal A, Ortega S, Del Olmo L, Vidal X, Aguirre C, Ruiz B, Conforti A, Leone R, López-Vázquez P, Figueiras A, Ibáñez L. Selective serotonin reuptake inhibitors and gastrointestinal bleeding: a case-control study. PLoS One 2011; 6(5) e19819. Factor de Impacto JCR: 4,411
Ubeira FM, Anadon AM, Salgado A, Carvajal A, Ortega S, Aguirre C, Goikoetxea MJL, Ibañez L, Figueiras A. Synergism between prior anisakis simplex infections and intake of NSAIDs on the risk of upper gastrointestinal bleeding: a case-control study. PLoS Negl Trop Dis 2011;5(6) e1214. Factor de Impacto JCR: 4,752
Estany-Gestal A, Salgado-Barreira A, Sánchez-Diz P, Figueiras A, EMPHOGEN Project. Influence of CYP2C9 genetic variants on gastrointestinal bleeding associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs: a systematic critical review. Pharmacogenet Genomics 2011; 21: 357-64. Factor de Impacto JCR: 3,865
Lertxundi U, Gutierrez FC, Palacios H, Domingo-Echaburu S, Garcia M, Aguirre C. Severe hypoglycemia associated with levofloxacin in an elderly diabetic inpatient. Eur Geriatr Med 2012; 3: 181-3. Factor de Impacto JCR: 0,629
Lertxundi U, Hernandez R, Medrano J, Domingo-Echaburu S, García M, Aguirre C. Antipsychotics and seizures: Higher risk with atypicals?. Seizure 2012; 22 (2):141-3. Factor de Impacto JCR: 2,004
Lertxundi U, Domingo-Echaburu S, Soraluce A, García M, Ruiz-Osante B, Aguirre C. Domperidone in Parkinson’s disease: A perilous arrhythmogenic or the gold standard?. Curr Drug Saf 2013; 8 (1):63-5. Factor de Impacto SJR: 0,54
Salgueiro E, Jimeno FJ, Aguirre C, García M, Ordóñez L, Manso G. [Direct reporting by patients of adverse drug reactions in Spain.]. Farm Hosp 2013; 37 (1): 65-71.
Romero Duran X, Ruiz Ojeda J, Sanchez Menoyo JL, Aguirre Gomez C. Glaucoma agudo secundario a topiramato: a propósito de 2 casos. Med Clin (Barc) 2013: 140 (5); 235. Factor de Impacto JCR: 1,399
García M, Ruiz B, Aguirre C, Etxegarai E, Lertxundi U. Eosinophilia associated with bupropion. Int J Clin Pharm 2013; DOI 10.1007/s11096-013-9803. Factor de Impacto JCR (2013): 1,250
Proy-Vega B, Cano-Cuenca N, Aguirre C, Solis-García del Pozo I, Jordan J. Requiem for tetrazepam. Rev Neurol 2013; 57 (1): 1- 2. Factor de Impacto JCR: 1,179
Aguirre C, García M, Etxebarria A. Respuesta a Idaptan (trimetazidina): la panacea. Aten Primaria 2013; http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2013.04.011. Factor de Impacto JCR (2012): 0,957
Garcia M, Aguirre U, Martinez A, Ruiz B, Lertxundi U, Aguirre C. Acute adverse reactions to iopromide vs iomeprol. a retrospective analysis of spontaneous reporting from a radiology department. Br J Radiol 2013: 86: 20130511; doi: 10.1259/bir.20130511. Factor de Impacto JCR: 1,533
Proxy-Vega B, Aguirre C, de Groot P, Solis-Garcia del Pozo J, Jordan J.On the clinical evidence leading to tetrazepam withdrawal. Expert Opin Drug Saf 2014; 13(6): 705-712. Factor de Impacto JCR: 2,735
Lertxundi U, Hernadez R, Albeniz JM, Echaburu SD, Ruiz B, Garcia MG, Aguirre C. Possible interaction between letrozole and long-acting injectable zuclopenthixol. Nord J Psychiatry 2014; May 16:1-2. DOI 10.3109/08039488.2014.915341. Factor de Impacto: 0,99.
Jimeno FJ, Salgueiro-Vazquez E, Ordoñez L, Aguirre C, Carvajal A, Manso G. Reporting problems related to medication in Spain. The yonotifico (I report) Project, an option for citizens. Int J Clin Pharmacol Ther 2014 ;52(12):1112-4. doi: 10.5414/CP202200. Factor de impacto JCR: 1,223.
Lertxundi U, Isla A, Solinís MA,Domingo-Echaburu S, García M, Aguirre C, García-Moncó JC. Adverse Reactions to Antipsychotics in Parkinson Disease: An Analysis of the Spanish Pharmacovigilance Database. Clin Neuropharm 2015;38: 69–84. Factor de impacto JCR: 2,009.
Aguirre C, García M. Pharmacovigilance in Geropsychiatry. In Lertxundi U, Medrano J, Hernandez R eds. Pshychopharmacological Issues in Geriatrics. Bentham e Books ISBN: 978-1-68108-035-2. 2015: 111-132.
Palacios-Zabalza I, Bustos-Martinez M, Peral-Aguirregoitia J, Martinez-Bengoechea MJ, Aguirre C. Probable interaction between acenocoumarol and levofloxacin: a case series. J Clin Pharm Ther 2015; 40(6):693-5. doi: 10.1111/jcpt.12324. Factor de impacto JCR 1,668
Figueiras A, Estany-Gestal A, Aguirre C, Ruiz B, Vidal X, Carvajal A, Salado I, Salgado-Barreira A, Rodella L, Moretti U, Ibáñez L; EMPHOGEN group. CYP2C9 variants as a risk modifier of NSAID-related gastrointestinal bleeding: a case-control study. Pharmacogenet
Genomics 2016 ;26(2):66-73. doi: 10.1097/FPC.0000000000000186. Factor de impacto JCR 3,489.
García M, Aranburu MA, Palacios-Zabalza I, Lertxundi U, Aguirre C. Dipeptidyl peptidase-IV inhibitors induced bullous pemphigoid: a case report and analysis of cases reported in the European pharmacovigilance database. J Clin Pharm Ther, 2016, 41, 368–370. Factor de impacto JCR 1,668.
Aguirre C, García M. Evaluación de la causalidad en las comunicaciones de reacciones adversas a medicamentos. Algoritmo del Sistema Español de Farmacovigilancia. Med Clin (Barc), (aceptado para publicación). 

Azken aldaketako data: 2017/05/25