Osasun Saila

Farmazia lehiaketa

Urteko lehen sei hilabeteetan, Osasun Sailak, ofizioz eta urtero, Euskadiko farmazia-bulego berrien egokitasuna eta sorrera deklaratzeko prozedura hasten du.

Horretarako, aldez aurretik, biztanleria farmazia-eremuen arabera banatzen da, biztanleria-banaketaren datu ofizialetan oinarrituta, osasun-eskualden arabera. Datu horiek sail honetako Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak ematen ditu (Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-eremuak zehazten dituen Osasuneko sailburuaren 2018ko apirilaren 20ko Aginduaren 4. artikuluko 2. puntua).

Egoki bada farmazia-bulego bat edo batzuk irekitzea, behin agindu bidez prozeduraren edo prozeduren hasiera EHAAn argitaratu dela, merezimendu-lehiaketan parte hartu nahi dutenek hilabeteko epea izango dute eskabidea egiteko eta lehiaketarako alegatzen dituzten merezimenduak justifikatzeko.

Balorazio Batzorde bat eratuko da, eskatzaileek aurkezten dituzten merezimenduak aztertu eta puntuatzeko. Batzordearen erabakiz, behin-behineko zerrendak argitaratzen dira, eta, ondoren, behin betikoak, lortutako puntuazioekin.

Prozedura amaitzeko, puntu gehien lortu dituen hautagaiak zabalduko du farmazia-bulegoa, eta hautagai horrek uko egiten badu, puntuazioaren arabera hurrengo denak, eta horrela, hurrenez hurren.

Araudia

Sail honetako Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak emandako biztanleriari buruzko datu ofizialak aztertuta, ondorioztatzen da bidezkoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan bi farmazia-bulego berri instalatzea: bata Berangoko udalerrian eta bigarrena Urdulizko udalerrian, biak Sopelako farmazia-eskualdean (2.C.UR.02).

Horregatik guztiagatik, Berangoko aginduaren bidez (leiho berri batean irekitzen da) eta Urdulizko aginduaren bidez (leiho berri batean irekitzen da), bi farmazia-bulego berri sortzeko deialdia egiten da, farmazia-bulegoak sortu, lekuz aldatu, itxi eta jardunean jartzeko prozedurak arautzen dituen ekainaren 27ko 338/1995 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz (otsailaren 3ko 24/2004 Dekretuak aldatu zuen dekretu hori).

Leioako farmazia-eskualdekoa, Leioako udalerrian kokatu beharko da, Leioako 3. barrutiko 1., 2. eta 3. sekzioak izan ezik, horiek Getxoko farmazia-eskualdeko 2.4.06 osasun-eskualdekoak baitira (2.A.UR.03).

Beasaingo farmazia-eskualdeko farmazia-bulegoaren kasuan, Beasaingo udalerrian kokatu beharko da.

Lehiaketarako eskabideak aurkezteko epea HILABETEKOA izango da, 2023ko ekainaren 27tik uztailaren 26ra.

Eskabideak eta horiekin batera doazen agiriak bitarteko elektronikoen bidez bakarrik aurkeztu beharko dira.

Eskabide-inprimakira sartzeko, sakatu dagokion botoia:

Tramitazio elektronikoa - BERANGO Tramitazio elektronikoa - URDULIZ

2023ko farmazia lehiaketa
FARMAZIA-ESKUALDEA SOPELA SOPELA
Oharra: web honetan argitaratzen diren datu pertsonalen helburua da 2023ko Farmazia Lehiaketan interesa dutenei informazioa ematea. Debekatuta dago edozein motatako euskarri eta tratamendura jaistea. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa.
UDALERRIA Berango Urduliz

Sortzeko prozeduraren hasieraren iragarkia

EHAA (leiho berri batean irekitzen da) EHAA (leiho berri batean irekitzen da)
Tramitazio elektronikoa

Tramitazio elektronikoa Bernago

Tramitazio elektronikoa Urduliz

Merezimenduak Baloratzeko Batzordea izendatzeko aguindua EHAA 217/2023 (leiho berri batean irekitzen da)
Onartutako/ baztertuko eskabideen zerrenda
Behin-behineko puntuazioen zerrenda
Behin-betiko puntuazioen zerrenda
 Irekitzeko Baimena

2022ko farmazia lehiaketa

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak urtero egiten ditu EHAAren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan ireki daitezkeen farmazia-bulegoen inguruko deialdia. Deialdirik egin behar ez dutenean ere, horren berri eman behar dute.

Farmazia eskualde bakoitzeko biztanleen eta farmazia bulegoen arteko proportzioa eta farmaziok eskualdea osatzen duten udalerrien artean nola banatu aztertu eta gero, 2022an farmazia-bulego berri gehiago zabaltzeko baimenik ez dela emango iragartzen da.

Onarriak:

 • 338/1995 dekretua, ekainaren 27koa farmazia bulegoak sortzea, lekuz aldatzea, ixtea eta ihardunean jartzea arautzen dituena.
 • Eta otsailaren 3ko 24/2004 dekretuak aldatu duena.
2022ko farmazia lehiaketa
     
 
Farmazia bulego berri gehiago zabaltzeko baimenik ez dela iragarkia EHAA (leiho berri batean irekitzen da)  

2021eko farmazia lehiaketa

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak urtero egiten ditu EHAAren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan ireki daitezkeen farmazia-bulegoen inguruko deialdia. Deialdirik egin behar ez dutenean ere, horren berri eman behar dute.

Farmazia eskualde bakoitzeko biztanleen eta farmazia bulegoen arteko proportzioa eta farmaziok eskualdea osatzen duten udalerrien artean nola banatu aztertu eta gero, 2021ean farmazia-bulego berri gehiago zabaltzeko baimenik ez dela emango iragartzen da.

Onarriak:

 • 338/1995 dekretua, ekainaren 27koa farmazia bulegoak sortzea, lekuz aldatzea, ixtea eta ihardunean jartzea arautzen dituena.
 • Eta otsailaren 3ko 24/2004 dekretuak aldatu duena.
2021eko farmazia lehiaketa
     
 
Farmazia bulego berri gehiago zabaltzeko baimenik ez dela iragarkia  EHAA   

2020ko farmazia lehiaketa (II)

Behin 2019ko biztanleen udal-errolda berrikusi ondorengo datuak aztertu direla, 2019ko ekainaren 17ko Aginduaren bidez deklaratu da egoki dela Vitoria-Gasteizko farmazia-eremuan farmazia-bulego berri bat irekitzea 2019. urterako. 

Hala ere, prozedura hori ezin izan zen hasi, une hartan ezin izan zelako zehaztu zein izan zitekeen farmazia-bulego berriaren kokapena. Izan ere, farmazia-bulego berriaren kokapena zehazteko, lehenik amaitu egin behar zen 2019ko ekainaren 14ko AGINDUAren bidez hasitako prozedura, farmazia-eremu berean 2018. urteari zegokion farmazia-bulegoa sortzeko.

Alde horretatik, esan behar da ekainaren 27ko 338/1995 Dekretuak (leiho berri batean irekitzen da),farmazia-bulegoak sortu, lekuz aldatu, itxi eta jardunean jartzeko prozedurak arautzen dituenak, bere 1.3 artikuluan behartu egiten duela berariaz adieraztera non koka daitekeen farmazia-bulegoa.

Bada, 2019ko ekainaren 14ko Aginduaren bidez hasitako prozedura amaitu ondoren, badakigu zein osasun-eremutan instalatu ahal izango den Gasteizko farmazia-eremuan deitzen den farmazia-bulego berria.

Laburbilduz, 2019ko ekainaren 17ko Aginduaren bidez adierazi zen bidezkoa zela Vitoria-Gasteizko farmazia-eremuan farmazia-bulego berri bat sortzeko prozedurari hasiera ematea”; agindu hori EHAAn argitaratu zen, AGINDUA, 2020ko azaroaren 2koa (leiho berri batean irekitzen da). Beraz, bidezkoa da Vitoria-Gasteizko farmazia-eremuan farmazia-bulego berri bat sortzeko deialdia egitea.

Tramitazio elektronikoa

2020ko farmazia lehiaketa (II)
FARMAZIA-ESKUALDEA VITORIA-GASTEIZ
Oharra: Web honetan argitaratzen diren datu pertsonalek helburu bat dute: 2020ko Farmazia Lehiaketan interesatuta daudenei informazioa ematea. Debekatuta dago bai euskarri informatikora jaistea, baita era bateko zein besteko tratamendua egitea. (Ikus abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoa).
UDALERRIA Vitoria-Gasteiz
AGINDUA, 2020ko azaroaren 2koa (leiho berri batean irekitzen da)

Prozeduraren hasieraren iragarkia

EHAA 04936/2020 zbk (leiho berri batean irekitzen da)

Eskabide-orria  (ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA: azaroaren 18tik abenduaren 17ra arte, biak barne)

Merezimenduak Baloratzeko Batzordea izendatzeko aguindua EHAA 04936/2020 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
Onartutako/ baztertuko eskabideen zerrenda
Behin-behineko puntuazioen zerrenda EHAA 01558/2021 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
Behin-betiko puntuazioen zerrenda EHAA 03275/2021 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
Farmazia sortzeko ebazpena EHAA 01117/2022 zbk (leiho berri batean irekitzen da)

Sail honetako Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak emandako biztanleriari buruzko datu ofizialak aztertuta, ondorioztatzen da bidezkoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan bi farmazia-bulego berri instalatzea: bat Leioako farmazia-eskualdean (2.B1.UR.01) eta bestea Beasaingo farmazia-eskualdean (3.C.GA.04).

Horregatik guztiagatik, Leioako Aginduaren eta Beasaingo Aginduaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez, bi farmazia-bulego berri sortzeko deialdia egiten da, farmazia-bulegoak sortu, lekuz aldatu, itxi eta jardunean jartzeko prozedurak arautzen dituen ekainaren 27ko 338/1995 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz (otsailaren 3ko 24/2004 Dekretuak aldatu zuen dekretu hori).

Leioako farmazia-eskualdekoa, Leioako udalerrian kokatu beharko da, Leioako 3. barrutiko 1., 2. eta 3. sekzioak izan ezik, horiek Getxoko farmazia-eskualdeko 2.4.06 osasun-eskualdekoak baitira (2.A.UR.03).

Beasaingo farmazia-eskualdeko farmazia-bulegoaren kasuan, Beasaingo udalerrian kokatu beharko da.

Lehiaketarako eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, 2020ko ekainaren 30(e)tik 2020ko uztailaren 29 ra.

Eskabideak eta horiekin batera doazen agiriak bitarteko elektronikoen bidez bakarrik aurkeztu beharko dira.

Eskabide-inprimakian sartzeko, sakatu dagokion botoia:

Tramitazio elektronikoa - LEIOA Tramitazio elektronikoa - BEASAIN

2020ko farmazia lehiaketa
FARMAZIA-ESKUALDEA LEIOA BEASAIN
Oharra: web honetan argitaratzen diren datu pertsonalen helburua da 2020ko Farmazia Lehiaketan interesa dutenei informazioa ematea. Debekatuta dago edozein motatako euskarri eta tratamendura jaistea. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa.
UDALERRIA Leioa Beasain

Sortzeko prozeduraren hasieraren iragarkia

EHAA 02540/2020 zbk (leiho berri batean irekitzen da)

 Prozeduraren hasieraren iragarkiaren HUTSEN ZUZENKETA EHAA 00771/2021 zbk (leiho berri batean irekitzen da)

EHAA 02539/2020 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
Tramitazio elektronikoa

Tramitazio elektronikoa Leioa

Tramitazio elektronikoa Beasain

Merezimenduak Baloratzeko Batzordea izendatzeko aguindua EHAA 05568/2021 zbk (leiho berri batean irekitzen da) EHAA 05568/2021 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
Onartutako/ baztertuko eskabideen zerrenda
Behin-behineko puntuazioen zerrenda EHAA 01558/2021 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
Behin-betiko puntuazioen zerrenda EHAA 03275/2021 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
 Irekitzeko Baimena EHAA 03060/2022 ZBK (PDF, 131 KB) (leiho berri batean irekitzen da) EHAA 06253/2022 zbk  (PDF, 230 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

2019ko farmazia lehiaketa

Behin 2019ko biztanleen udal-erroldaren azterketaren datuak ikusi direla, 2019ko ekainaren 17ko Aginduaren bidez, deklaratu da egoki dela Vitoria-Gasteizko farmazia-eskualdean farmazia-bulego berri bat irekitzea 2019. urterako. Hala ere, prozedura horri ezingo zaio ekin, une honetan ezin delako zehaztu non kokatuko den farmazia-bulego berria; izan ere, hori beste prozedura bat amaitzearen mende dago, hau da, 2018an farmazia-eskualde berean farmazia-bulego bat sortzeari buruz 2019ko ekainaren 14an emandako Aginduaren bidez hasitako prozedura bukatzearen mende, zeina ezin izan baitzen hasi arrazoi berberagatik. Horren haritik, esan behar da ekainaren 27ko 338/1995 Dekretuaren 1.3 artikuluak behartu egiten duela berariaz adieraztera non koka daitekeen farmazia-bulegoa (338/1995 Dekretua, farmazia-bulegoak sortu, lekuz aldatu, itxi eta jardunean jartzeko prozedurak arautzen dituena).

Azken batean, EHAAn argitaratu da 2019ko ekainaren 14ko Agindua, Vitoria-Gasteizko farmazia-eskualdean farmazia-bulego bat sortzeko prozeduraren hasiera iragartzen duena; farmazia-bulego hori irekitzearen egokitasuna Osasuneko sailburuaren 2018ko maiatzaren 22 Aginduaren (leiho berri batean irekitzen da) bidez iragarri zen (EHAA, zk: 2018/ 02991).

Oharra: web honetan argitaratzen diren datu pertsonalak 2019ko Farmazien Lehiaketan interesatuta daudenei informazioa emateko dira. Debekatuta dago horiek jaistea, edozein delarik ere euskarria eta tratamendua. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa.

Tramitazio elektronikoa

2019ko farmazia lehiaketa
FARMAZIA-ESKUALDEA VITORIA-GASTEIZ
Oharra: Aldatu beharEHAA 04329/2020 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
UDALERRIA Vitoria-Gasteiz
Sortzeko prozeduraren hasieraren iragarkia
Tramitazio elektronikoa
Prozeduraren hasieraren iragarkia EHAA 03209/2019 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
Eskabide-orria
Merezimenduak Baloratzeko Batzordea izendatzeko aguindua EHAA 04322/2019 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
Onartutako/ baztertuko eskabideen zerrenda
Behin-behineko puntuazioen zerrenda EHAA 05562/2019 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
Behin-betiko puntuazioen zerrenda EHAA 00496/2020 zbk
Irekitzeko Baimena

2018ko farmazia lehiaketa (II)

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak urtero egiten du EHAAren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan ireki daitezkeen farmazia-bulegoen inguruko deialdia, biztanleen udal-erroldetako datuak aztertu ondoren. Ireki ezin badira ere, horren berri ematen du.

Bada, datu ofizial horien azterketatik ondorioztatzen da bidezkoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan 5 farmazia-bulego berri sortzea 2018an.

 • 1 SALVATIERRA/AGURAINen; farmazia-eskualdea: ARABAKO LAUTADA
 • 1 LEIOAn; farmazia-eskualdea: LEIOA
 • 1 HERNANIn; farmazia-eskualdea: HERNANI
 • 1 DURANGOn; farmazia-eskualdea: DURANGO
 • 1 VITORIA-GASTEIZen; farmazia-eskualdea: VITORIA-GASTEIZ

Horrela bada, 2018ko ekainaren 8ko EHAAn argitaratu dira Osasuneko sailburuaren Aginduak, 2018ko maiatzaren 22koak, jarraian zehaztutako 4 udalerrietan farmazia-bulego berriak irekitzeko prozedura abiarazten dela iragartzen dutenak:

 • SALVATIERRA/AGURAIN
 • LEIOA
 • HERNANI
 • DURANGO

(ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA: ekainaren 9tik uztailaren 9ra arte, biak barne)

Alabaina, VITORIA-GASTEIZerako iragarrita dagoen farmazia-bulegoari dagokionez   EHAA 02991/2018 zbk   , ezin da une honetan zehaztu bere balizko kokapena, izan ere farmazia-eskualde berean sortzekoa zen farmazia-bulego baten inguruko 2018ko urtarrilaren 11ko Aginduarekin hasitako prozeduraren amaierari itxaron behar zaio.

Horiek horrela, VITORIA-GASTEIZen farmazia-bulego berri bat sortzeko deialdia orain eginez gero, ez lirateke beteko Farmaziak sortu, lekuz aldatu, itxi eta jardunean jartzeko prozedurak arautu zituen ekainaren 27ko 338/1995 Dekretuaren 1.3 artikuluan ezarritako baldintzak, zeinak kokalekua berariaz aipatzea behartzen baitu.

Horregatik, bada, zuzenbidera doituago legoke eta VITORIA-GASTEIZko farmazia-bulego berriaren titulartasuna eskuratu nahi duten interesdunentzat mesedegarriago izango litzateke deialdi hori ez egitea harik eta kokapenari buruzko zalantza behin betiko argitu arte.

Onarriak:

 • 338/1995 dekretua, ekainaren 27koa farmazia bulegoak sortzea, lekuz aldatzea, ixtea eta ihardunean jartzea arautzen dituena.
 • Eta otsailaren 3ko 24/2004 dekretuak aldatu duena.
2018ko farmazia lehiaketa (II)
Oharra: Web honetan argitaratzen diren datu pertsonalek helburu bat dute: 2018ko Farmazia Lehiaketan interesatuta daudenei informazioa ematea. Debekatuta dago bai euskarri informatikora jaistea, baita era bateko zein besteko tratamendua egitea. (Ikus abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoa).EHAA 04323/2019 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
FARMAZIA-ESKUALDEA ARABAKO LAUTADA  DURANGO  LEIOA  HERNANI
UDALERRIA Salvatierra / Agurain Durango Leioa Hernani
Prozeduraren hasieraren iragarkia EHAA 02990/2018 zbk EHAA 02993/2018 zbk EHAA 02992/2018 zbk EHAA 02994/2018 zbk
Eskabide-orria AGURAIN_eusk.pdf DURANGO_eusk.pdf LEIOA_eusk.pdf HERNANI_eusk.pdf
Merezimenduak Baloratzeko Batzordea izendatzeko aguindua EHAA 05522/2018 zbk
Onartutako/ baztertuko eskabideen zerrenda AGURAIN_onartutakoak.pdf  (leiho berri batean irekitzen da) DURANGO_onartutakoak.pdf (leiho berri batean irekitzen da) LEIOA_onartutakoak.pdf  (leiho berri batean irekitzen da) HERNANI_onartutakoak.pdf  (leiho berri batean irekitzen da)
Behin-behineko puntuazioen zerrenda EHAA 00310/2019 zbk (leiho berri batean irekitzen da)
Behin-betiko puntuazioen zerrenda EHAA 00998/2019 (leiho berri batean irekitzen da)
Sortzearen baimentzea EHAA 04117/2019 zbk (leiho berri batean irekitzen da) EHAA 05284/2019 zbk (leiho berri batean irekitzen da) EHAA 04323/2019 zbk (leiho berri batean irekitzen da) EHAA 01642/2020 zbk (leiho berri batean irekitzen da)

2018ko farmazia lehiaketa (I)

ordeancion farmaceutica 2018Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak urtero egiten ditu EHAAren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan ireki daitezkeen farmazia-bulegoen inguruko deialdia. Deialdirik egin behar ez dutenean ere, horren berri eman behar dute.

Hori guztia betetzeko, 2016ko maiatzaren 30eko Aginduan iragarri zenez (2016ko ekainaren 10eko Eukal Herriko Aldizkari Ofiziala), bidezkoa zen farmazia-bulego berri bat irekitzea Vitoria-Gasteizko farmazia-eskualdean. Baina, une hartan, ezin zen zehaztu non egongo zen kokatuta farmazia-bulego hori. Hori dela eta, aipatu deialdia kokaleku posibleari buruzko zalantzak erabat argitu arte ez egitea zuzenagotzat eta geroko interesdunentzat mesedegarriagotzat jo zen.

Horrela bada, farmazia-eskualde berean farmazia-bulego berri bat jartzeko 2016ko maiatzaren 24ko Aginduaren bidez hasitako prozedura burututa, farmazia-bulego berria zen osasun-eremutan kokatu ahal izango zehaztuta dago eta berez, AGINDUA, 2018ko urtarrilaren 11koa, Osasuneko sailburuarena (2018ko urtarrilaren 30eko Eukal Herriko Aldizkari Ofiziala), Vitoria-Gasteizko farmazia-eskualdean farmazia-bulego bat sortzeko prozeduari hasiera eman zaiola iragartzen duena argitaratzen da.

 

Onarriak:

 • 338/1995 dekretua, ekainaren 27koa farmazia bulegoak sortzea, lekuz aldatzea, ixtea eta ihardunean jartzea arautzen dituena.
 • Eta otsailaren 3ko 24/2004 dekretuak aldatu duena.
2018ko farmazia lehiaketa (I)
FARMAZIA-ESKUALDEA VITORIA-GASTEIZ  
Oharra: Web honetan argitaratzen diren datu pertsonalek helburu bat dute: 2018ko Farmazia Lehiaketan interesatuta daudenei informazioa ematea. Debekatuta dago bai euskarri informatikora jaistea, baita era bateko zein besteko tratamendua egitea. (Ikus abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoa).
UDALERRIA Vitoria-Gasteiz
Prozeduraren hasieraren iragarkia EHAA 00527/2018 zbk
Eskabide-orria  (ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA: urtarriralen 31tik otsailaren 28ra arte, biak barne) Eskabidea.pdf (PDF, 160 KB)
Merezimenduak Baloratzeko Batzordea izendatzeko aguindua

 EHAA 01304/2018 zbk

Onartutako/ baztertuko eskabideen zerrenda

 Onartutakoen ZERRENDA.docx

Behin-behineko puntuazioen zerrenda

 EHAA 02392/2018 zbk

Behin-betiko puntuazioen zerrenda

 EHAA 03246/2018 zbk

Farmazia sortzeko ebazpena

EHAA 00205/2019 zbk (leiho berri batean irekitzen da) 

2017ko farmazia lehiaketa

ordeancion farmaceutica 2017Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak urtero egiten ditu EHAAren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan ireki daitezkeen farmazia-bulegoen inguruko deialdia. Deialdirik egin behar ez dutenean ere, horren berri eman behar dute.

Farmazia eskualde bakoitzeko biztanleen eta farmazia bulegoen arteko proportzioa eta farmaziok eskualdea osatzen duten udalerrien artean nola banatu aztertu eta gero, 2017 urtean Etxebarri Doneztebeko Elizatean farmazia eskualdean farmazia-bulego bat ebatzi da.

Onarriak:

 • 338/1995 dekretua, ekainaren 27koa farmazia bulegoak sortzea, lekuz aldatzea, ixtea eta ihardunean jartzea arautzen dituena.
 • Eta otsailaren 3ko 24/2004 dekretuak aldatu duena.
2017ko farmazia lehiaketa
FARMAZIA-ESKUALDEA Etxebarri Doneztebeko Elizatea  

Farmazia-sortzeko Ebazpena

EHAA 04194/2018 zbk

Oharra: Web honetan argitaratzen diren datu pertsonalek helburu bat dute: 2017ko Farmazia Lehiaketan interesatuta daudenei informazioa ematea. Debekatuta dago bai euskarri informatikora jaistea, baita era bateko zein besteko tratamendua egitea. (Ikus abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoa).
UDALERRIA Etxebarri
Prozeduraren hasieraren iragarkia EHAA 03276/2017 zbk
Eskabide-orria ETXEBARRI_eusk.pdf
Merezimenduak Baloratzeko Batzordea izendatzeko aguindua

EHAA 04827/2017 zbk

Onartutako/ baztertuko eskabideen zerrenda

Onartutako eskabideen zerrenda.docx (DOCX, 16 KB)

Behin-behineko puntuazioen zerrenda

EHAA 06178/2017.zbk

Behin-betiko puntuazioen zerrenda

 EHAA 00770/2018 zbk

Farmazien 2016 lehiaketa

 

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak urtero, EHAAren bitartez, aztertu ondoren, batetik, botika-eskualde bakoitzeko farmazia-bulegoen eta biztanleen arteko proportzioa eta, bestetik, farmazia-bulegoak dagokien botika-eskualdetako udalerrietan nola banatuta dauden, deialdia egiten du EAEn farmazia-bulego berriak sortzeari ekin behar zaion adierazteko, edo, bestela, ez zaiola ekin behar iragartzeko.

Osasuneko sailburuaren 2015eko martxoaren 13ko Aginduaren bidez iragarri zen Vitoria-Gasteizeko botika-eremuan farmazia-bulego berri bat sortzeko prozedura hasiko zela, eta adierazi zen beste bat ezartzeari ere ekin behar zitzaiola, baina une horretan ez zen aukerarik izan bigarren botika zer osasun-eremutan kokatu behar zen zehazteko, lehenengoa non kokatu horren arabera erabakiko zelako.

Bada, bukatu da prozedura, eta badakigu jada zer osasun-eremutan koka daitekeen bigarren farmazia-bulegoa, eta, horrenbestez, abian jarri behar da farmazia-bulego hori sortzeko prozedura Vitoria-Gasteizko botika-eremuan.

Bestetik, 2016ko datuak aztertu ondoren, beste farmazia-bulego bat sortzeko deialdia egin behar da Vitoria-Gasteizeko botika-eremuan, baina, aurreko urtean gertatu zen bezala, une honetan non kokatu behar den zehaztu ezin denez, prozedura hori 2016ko maiatzaren 24ko Aginduaren bidez abian jarritako prozedura amaitutakoan hasiko da.

Oinarriak:

2016ko farmazia lehiaketa
FARMAZIA-ESKUALDEA VITORAI-GASTEIZ  
Oharra: Web honetan argitaratzen diren datu pertsonalek helburu bat dute: 2016ko Farmazia Lehiaketan interesatuta daudenei informazioa ematea. Debekatuta dago bai euskarri informatikora jaistea, baita era bateko zein besteko tratamendua egitea. (Ikus abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoa).
UDALERRIA Vitoria-Gasteiz
Sortzeko prozeduraren hasieraren iragarkia EHAA
Prozeduraren hasieraren iragarkia EHAA
Eskabide-orria Eskabidea (DOC, 82 KB)
Merezimenduak Baloratzeko Batzordea izendatzeko aguindua

EHAA

Onartutako/ baztertuko eskabideen zerrenda

ZERRENDA (DOC, 36 KB)

Behin-behineko puntuazioen zerrenda

EHAA

Behin-betiko puntuazioen zerrenda

EHAA

 Irekitzeko Baimena

EHAA

Farmazien 2015 lehiaketa eta farmazien 2012 lehiaketaren jarraipena

  Irudia

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak urtero, EHAAren bitartez, aztertu ondoren, batetik, botika-eskualde bakoitzeko farmazia-bulegoen eta biztanleen arteko proportzioa eta, bestetik, haien udalerrien banaketa, deialdia egiten du EAEn farmazia-bulego berriak sortzeko egokitasunaren gainean edo bestela, behar izanez gero, egokitasunik eza jakinarazten du.

 2012ko maiatzaren 18ko Aginduaren bitartez, datuak aztertu ondoren, Vitoria-Gasteizko botika-eskualdean farmazia-bulego berri bat sortzeko egokitasuna iragarri zen, baina deialdirik ez zen egin, artean prozedura arrunteko ebazpena egiteke zegoelako. Behin prozedura haren gaineko epai irmoa emanda, aipatutako farmazia-bulegoa sortzeko prozedura abian jarri beharko da Vitoria-Gasteizko botika-eskualdean.

Bestalde, 2015 urteari dagozkion datuak azterturik, egoki ikusten da EAEn beste 4 farmazia-bulego berri sortzeko deialdia egitea: horietako 3rentzako prozedura abian jarri da, 2 Zarautzen eta 1 Abadiñon; aldiz, Vitoria-Gasteizko botika-eskualdeko farmazia-bulegoa sortzeko prozedura ez da oraindik abiatuko, ezin delako oraingoz zehaztu zein tokitan kokatuko den. Lehen aipatu den 2012ko maiatzaren 18ko Aginduaren bitartez abiatutako prozedura bukatu ondoren, orduan abiatuko da azken prozedura hori.

 • 338/1995 dekretua, ekainaren 27koa farmazia bulegoak sortzea, lekuz aldatzea, ixtea eta ihardunean jartzea arautzen dituena.
 • Eta otsailaren 3ko 24/2004 dekretuak aldatu duena.

Farmazien 2015 lehiaketa

   
Oharra: Web honetan argitaratzen diren datu pertsonalek helburu bat dute: 2012ko Farmazia Lehiaketan interesatuta daudenei informazioa ematea. Debekatuta dago bai euskarri informatikora jaistea, baita era bateko zein besteko tratamendua egitea. (Ikus abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoa).
FARMAZIA-ESKUALDEA VITORIA-GASTEIZ (2012) ZARAUTZ ABADIÑO
UDALERRIA Vitoria-Gasteiz Zarautz Abadiño
Sortzeko prozeduraren hasieraren iragarkia eta prozeduraren hasieraren iragarkia EHAA EHAA EHAA
Eskabide-orria Eskabidea  Eskabidea  Eskabidea
Merezimenduak Baloratzeko Batzordea izendatzeko aguindua EHAA EHAA EHAA
Onartutako eskabideen zerrenda GASTEIZ-ONARTUTAKOAK (DOC, 40 KB) ZARAUTZ-ONARTUTAKOAK (DOC, 51 KB) ABADIÑO-ONARTUTAKOAK (DOC, 47 KB)
Behin-behineko puntuazioen zerrenda EHAA EHAA EHAA
Behin-betiko puntuazioen zerrenda EHAA EHAA EHAA
Irekitzeko Baimena

EHAA

EHAA;

EHAA

EHAA

2014ko farmazia lehiaketa

ordeancion farmaceutica 2014Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak urtero egiten ditu EHAAren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan ireki daitezkeen farmazia-bulegoen inguruko deialdia. Deialdirik egin behar ez dutenean ere, horren berri eman behar dute.

Farmazia eskualde bakoitzeko biztanleen eta farmazia bulegoen arteko proportzioa eta farmaziok eskualdea osatzen duten udalerrien artean nola banatu aztertu eta gero, 2014 urtean Hernani farmazia eskualdean farmazia-bulego bat ebatzi da.

Onarriak:

 • 338/1995 dekretua, ekainaren 27koa farmazia bulegoak sortzea, lekuz aldatzea, ixtea eta ihardunean jartzea arautzen dituena.
 • Eta otsailaren 3ko 24/2004 dekretuak aldatu duena.
2014ko farmazia lehiaketa
FARMAZIA-ESKUALDEA HERNANI  
Oharra: Web honetan argitaratzen diren datu pertsonalek helburu bat dute: 2014ko Farmazia Lehiaketan interesatuta daudenei informazioa ematea. Debekatuta dago bai euskarri informatikora jaistea, baita era bateko zein besteko tratamendua egitea. (Ikus abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoa).
Udalerria ASTIGARRAGA  
Sortzeko prozeduraren iragarkia EHAA  
Eskabide-orria Eskabidea (doc, 79 KB)  
Merituak baloratzeko Batzordeko kideen izendapena EHAA  
Onartutako/baztertutako eskabideen zerrenda Onartuen zerrenda (doc, 38 KB)  
Onartutako lehiakideen behin-behineko zerrenda, puntuazioaren araberakoa EHAA  
Onartutako lehiakideen behin-betiko zerrenda, puntuazioaren araberakoa EHAA  
Farmazia bulegoa sortzeko ebazpena EHAA  

2013ko farmazia lehiaketa

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak urtero egiten ditu EHAAren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan ireki daitezkeen farmazia-bulegoen inguruko deialdia. Deialdirik egin behar ez dutenean ere, horren berri eman behar dute.

Farmazia eskualde bakoitzeko biztanleen eta farmazia bulegoen arteko proportzioa eta farmaziok eskualdea osatzen duten udalerrien artean nola banatu aztertu eta gero, 2013an farmazia-bulego berri gehiago zabaltzeko baimenik ez dela emango iragartzen da.

Onarriak:

 • 338/1995 dekretua, ekainaren 27koa farmazia bulegoak sortzea, lekuz aldatzea, ixtea eta ihardunean jartzea arautzen dituena.
 • Eta otsailaren 3ko 24/2004 dekretuak aldatu duena.
2013ko farmazia lehiaketa
     
 
Farmazia bulego berri gehiago zabaltzeko baimenik ez dela iragarkia  EHAA   
     
     
     
     
     
     
     

2012ko farmazia lehiaketa

Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Sailak urtero egiten ditu EHAAren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan ireki daitezkeen farmazia-bulegoen inguruko deialdia. Deialdirik egin behar ez dutenean ere, horren berri eman behar dute.

Farmazia eskualde bakoitzeko biztanleen eta farmazia bulegoen arteko proportzioa eta farmaziok eskualdea osatzen duten udalerrien artean nola banatu aztertu eta gero, 2012 urtean Plentzia farmazia eskualdean eta Villabona farmazia eskualdean farmazia-bulego bat ebatzi da.

Onarriak:

 • 338/1995 dekretua, ekainaren 27koa farmazia bulegoak sortzea, lekuz aldatzea, ixtea eta ihardunean jartzea arautzen dituena.
 • Eta otsailaren 3ko 24/2004 dekretuak aldatu duena.
2012ko farmazia lehiaketa
Farmazia-Eskualdea    
Oharra: Web honetan argitaratzen diren datu pertsonalek helburu bat dute: 2012ko Farmazia Lehiaketan interesatuta daudenei informazioa ematea. Debekatuta dago bai euskarri informatikora jaistea, baita era bateko zein besteko tratamendua egitea. (Ikus abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoa).
Udalerria Plentzia Villabona 
Sortzeko prozeduraren hasieraren iragarkia EHAA EHAA
Prozeduraren hasieraren iragarkia    
Eskabide-orria Eskabidea (doc, 99 KB) Eskabidea (doc, 99 KB)
Merezimenduak Baloratzeko Batzordea izendatzeko aguindua Balorazio Batzordea (169 KB)  Balorazio Batzordea (169 KB) 
Onartutako/ baztertuko eskabideen zerrenda Zerrenda  (pdf, 25 KB) Zerrenda  (pdf, 26 KB)
Behin-behineko puntuazioen zerrenda EHAA EHAA
Behin-betiko puntuazioen zerrend EHAA EHAA 

2011ko farmazia lehiaketa

Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Sailak urtero egiten ditu EHAAren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan ireki daitezkeen farmazia-bulegoen inguruko deialdia. Deialdirik egin behar ez dutenean ere, horren berri eman behar dute.

Farmazia eskualde bakoitzeko biztanleen eta farmazia bulegoen arteko proportzioa eta farmaziok eskualdea osatzen duten udalerrien artean nola banatu aztertu eta gero, 2011 urtean Sopelana farmazia eskualdean eta Lasarte-Oria farmazia eskualdean farmazia-bulego bat ebatzi da.

Onarriak:

 • 338/1995 dekretua, ekainaren 27koa farmazia bulegoak sortzea, lekuz aldatzea, ixtea eta ihardunean jartzea arautzen dituena.
 • Eta otsailaren 3ko 24/2004 dekretuak aldatu duena.
2011ko farmazia lehiaketa
Farmazia-Eskualdea Sopelana Lasarte-Oria
Oharra: Web honetan argitaratzen diren datu pertsonalek helburu bat dute: 2009ko Farmazia Lehiaketan interesatuta daudenei informazioa ematea. Debekatuta dago bai euskarri informatikora jaistea, baita era bateko zein besteko tratamendua egitea. (Ikus abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoa).
Udalerria Sopelana Lasarte-Oria
Sortzeko prozeduraren hasieraren iragarkia EHAA EHAA
Prozeduraren hasieraren iragarkia    
Eskabide-orria Eskabidea (doc, 99 KB) Eskabidea (doc, 99 KB)
Merezimenduak Baloratzeko Batzordea izendatzeko aguindua Balorazio Batzordea (161 KB) Balorazio Batzordea (161 KB)
Onartutako/ baztertuko eskabideen zerrenda Zerrenda (pdf, 32 kb)  Zerrenda (pdf, 36 kb)
Behin-behineko puntuazioen zerrenda  EHAA  EHAA
Behin-betiko puntuazioen zerrenda  EHAA  EHAA