Hezkuntza Saila

Ikasturte hasierako esleipena. 2021-2022

2021-2022

Iragarki-taula (leiho berri batean irekitzen da)

 • Araudia

 • Prozesuaren gida

  • Prozesuaren gida
 • Aplikazio informatikoaren eskuliburua

  • Aplikazio informatikoaren eskuliburua

ADI! – OHAR GARRANTZITSUA

Aldi baterako beharrak betetzeko zerrendetako hautagaiei lanpostuak ikasturte hasieran telematikoki esleitzeko prozedura eta langile horiek zerbitzuak ematen dituzten lanpostuetan egonkortzeko prozedura arautzen dituen 2020ko ekainaren 1eko Aginduaren arabera (EHAA, 2020-06-10), hainbat berrikuntza sartu dira 2021-22 ikasturterako izangaien plazak hautatzeko eta esleitzeko prozesuan:

1.- Aurreko urteetan ez bezala, aurten ez da gutxieneko puntuaziorik egongo 2021-2022 ikasturteko plazen esleipenean parte hartzeko. Beraz, garrantzitsua da pertsona guztiek Irakaslegunera sartzea plazak aukeratzeko eta, horrela, beren interesekoa ez den plaza bat nahitaez esleitzea saihesteko.

2.- Plazak hautatzerakoan, hautagaiek eskaintza pertsonalizatua izango dute Irakaslegunean, eta bertan agertuko dira zein plaza eskuratu ditzaketen.

3.- Lanpostuak aukeratzeko orduan, izangaiek lehentasun-ordenaren arabera ordenatu beharko dituzte borondatezko eta nahitaezko lanpostuak. (Ikus tutoretza-bideoa, plazak aukeratzeari buruzkoa: Aplicazio informatikoaren eskuliburua)

4.- Nahitaez esleitutako plazak borondatezko lanpostuen alderantzizko hurrenkeran esleituko dira, eta puntuazio txikienetik handienera esleituko dira.


 • Araudia

  • Agindua, 2020ko ekainaren 1ekoa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita aldi baterako beharrak betetzeko zerrendako hautagaiei ikasturte-hasieran lanpostuak esleitzeko prozedura telematikoa, bai eta lanean diharduten lanpostuetan langile horiek egonkortzeko prozedura ere. (EHAA, 2020-06-10)
 • Prozesuaren aurreko aukerak: LHa eta lanaldi-mota aldatzeko

 • Aplikazio informatikoaren eskuliburua

  • Aplikazio informatikoaren eskuliburua. Tutoretza-bideoa

 • Ebazpena, ikasturte hasierako esleipen-prozesuan bestelako hezkuntza-administrazioetako esleipenerako erreserba-aukera baliatu zuten pertsonei buruzkoa

Ordezkapenetarako izangaien zerrenda


ADI! – OHAR GARRANTZITSUA

Aldi baterako beharrak betetzeko zerrendetako hautagaiei lanpostuak ikasturte hasieran telematikoki esleitzeko prozedura eta langile horiek zerbitzuak ematen dituzten lanpostuetan egonkortzeko prozedura arautzen dituen 2020ko ekainaren 1eko Aginduaren arabera (EHAA, 2020-06-10), hainbat berrikuntza sartu dira 2021-22 ikasturterako izangaien plazak hautatzeko eta esleitzeko prozesuan:

1.- Aurreko urteetan ez bezala, aurten ez da gutxieneko puntuaziorik egongo 2021-2022 ikasturteko plazen esleipenean parte hartzeko. Beraz, garrantzitsua da pertsona guztiek Irakaslegunera sartzea plazak aukeratzeko eta, horrela, beren interesekoa ez den plaza bat nahitaez esleitzea saihesteko.

2.- Plazak hautatzerakoan, hautagaiek eskaintza pertsonalizatua izango dute Irakaslegunean, eta bertan agertuko dira zein plaza eskuratu ditzaketen.

3.- Lanpostuak aukeratzeko orduan, izangaiek lehentasun-ordenaren arabera ordenatu beharko dituzte borondatezko eta nahitaezko lanpostuak. (Ikus tutoretza-bideoa, plazak aukeratzeari buruzkoa: Aplikazio informatikoaren eskuliburua)

4.- Nahitaez esleitutako plazak borondatezko lanpostuen alderantzizko hurrenkeran esleituko dira, eta puntuazio txikienetik handienera esleituko dira.


 • Araudia

  • Agindua, 2020ko ekainaren 1ekoa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita aldi baterako beharrak betetzeko zerrendako hautagaiei ikasturte-hasieran lanpostuak esleitzeko prozedura telematikoa, bai eta lanean diharduten lanpostuetan langile horiek egonkortzeko prozedura ere. (EHAA, 2020-06-10)
 • Prozesuaren aurreko aukerak: LHa eta lanaldi-mota aldatzeko

  • Eskabide-orria
 • Aplikazio informatikoaren eskuliburua

  • Aplikazio informatikoaren eskuliburua

 • Ebazpena, ikasturte hasierako esleipen-prozesuan bestelako hezkuntza-administrazioetako esleipenerako erreserba-aukera baliatu zuten pertsonei buruzkoa

Ordezkapenetarako izangaien zerrenda

Prozedura

Prozeduraren hasieraren jakinarazpena

 • Behin-behineko zerrenda (leiho berri batean irekitzen da) (argitaratzeko data: 2021-11-29)
 • Alegazioak:
  • Epea: hamar egun baliodun, jakinarazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, egoki iritzitako agiri eta justifikazioak alegatu eta aurkezteko.

* Alegazioak aurkezteko gehienezko epearen data: 2021eko abenduaren 15era arte, egun hori barne

 • Alegazioak aurkezteko, sinatutako idazki baten bidez aurkeztuko dira, eta idazki hori hurrengo posta elektronikora erantsiko da: