Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Gobernantzaren, Berrikuntza Publikoaren eta Gobernu Digitalaren Plan Estrategikoa, ARDATZ 2030

Jarraipena eta Ebaluazioa

ARDATZ 2030 emaitzetara bideratuta dago, eta, beraz, helburu eragile neurgarriak eta zenbakarriak ezarri dira, erreferentziako ekimenen aurrerapenaren eta eraginkortasunaren jarraipena egin ahal izateko.

2022-2023 Urteko jarraipen-txostena ->  2024 Tarteko ebaluazio-txostena - Legealdiko txostena ->  2025-2027 Urteko jarraipen-txostena ->  2028 Tarteko ebaluazio-txostena - Legealdiko txostena ->  2029 Urteko jarraipen-txostena -> 2030 Amaierako ebaluazio-txostena
  • 2022-2023: Urteko jarraipen-txostena
  • 2024: Tarteko ebaluazio-txostena - Legealdiko txostena
  • 2025-2027: Urteko jarraipen-txostena
  • 2028: Tarteko ebaluazio-txostena - Legealdiko txostena
  • 2029: Urteko jarraipen-txostena
  • 2030: Amaierako ebaluazio-txostena

Zeharkako ekimenen inpaktu-adierazleak

Eremu estrategikoa Ardatza Adierazlea
I. Gobernu zuzena, berdinzalea eta elebiduna I.1. Kudeaketa-kultura eta antolaketa-kultura Kudeaketa publiko aurreratuko diagnostiko eguneratuak dituzten Jaurlaritzako unitateak
Aurrerabide programan parte-hartze aktiboa duten gobernu-unitateak
Gobernuaren kalitate-indizea
Eusko Jaurlaritzarekiko konfiantza izateko joera duten pertsonen ehunekoa
Euskadiko demokraziaren funtzionamenduarekin "oso pozik" edo "nahiko pozik" dauden pertsonak
Integritatearen Euskal Sistemaren prozesu eta tresna onartuak eta hedatuak
I.2. Emakumeen eta gizonen berdintasuna Emakumeen eta gizonen berdintasunerako laborategia martxan
I.3. Euskera, lan eta zerbitzu hizkuntza Euskera-gaztelania-euskera itzulpen-segmentuak kontsultatzeko datu-baseetan eskuragarri dauden dokumentuak
II. Gobernu berritzailea eta etengabeko ikaskuntzan diharduena II.1. Araudia Herritarrei eta zerbitzu digitalei arreta emateko dekretua onartu da
II.2. Pertsonak antolatzeko eta kudeatzeko sistema Egindako lanpostuen automatizazio-maila kalkulatzea
HAEEk kudeatu eta ebaluatutako mentoring-ekin lotutako ikastaroak
Karrera horizontala: oro har, ondoz ondoko igoerak, beste aukera bat aurreikusten den salbuespenezko kasuetan izan ezik
Zuzendari publiko profesionalen lanpostuen zerrenda argitaratzea
Prestakuntza-eskaintzetan ebaluazioa gainditu duten pertsonak
Behin-behinekotasun tasa guztira (lan-kontratuko langileen behin-behinekotasuna eta funtzionarioen behin-behinekotasuna)
II.3. Antolaketa Lan egiteko eta kudeatzeko gune espezifikoa duten kide anitzeko organoen ehunekoa
II.4. Azpiegiturak Batera Zerbitzuen Katalogoko zerbitzuen erabiltzaileen batez besteko asebetetze-maila
Segurtasun-gorabehera larriak murriztea, aurreko urtearekin alderatuta
IKTen erabiltzaileen batez besteko asebetetze-maila
Adimen artifizialean oinarritutako tresnen bidez konpondutako intzidentziak, intzidentzien guztizkoari dagokionez
Modernizatutako eta arrazionalizatutako aplikazioak, arrazionalizatzeko planifikatutako aplikazio guztiei dagokienez
Sartutako IKT osagai berriak, identifikatutako IKT osagai guztiekiko
III. Herritarrak ardatz dituen Gobernu digitala III.1. Kanal anitzeko herritarrentzako arreta integrala Herritarrei arreta emateko beren kudeaketaren jarraipena egiten duten sailei informazio-sistema bat ezartzea
Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuetan/informazioan harpidetzeko sortutako tresna
Izapidetze elektronikoko sistema bat ezartzea, telefono bidez
Webchat sistema bat ezartzea (Zuzenean zerbitzuko agenteek emandako erantzunak, sistema automatizatuak eskaini ezin izan dituenak)
Erregistro elektroniko orokorretik paperean egindako sarrerak, izapide elektroniko espezifikoa dutenak
Ahalordetzeen Erregistroaren erabiltzaileen gogobetetze-maila
Atariak kudeatzeko tresna berrira migratutako web-atariak
Edukia argitaratzeko web presentziako tresnetako APIak erabiltzen dituzten web ekimenak
Eusko Jaurlaritzaren webguneen eta mugikorretarako aplikazioen erabilerraztasunari buruzko eskakizunekiko adostasuna
Zerbitzu publikoak ontzat edo oso ontzat jotzen dituzten pertsonak
Herritarren gogobetetze orokorra euskadi.eus atari eta aplikazioekin
Herritarren gogobetetze orokorra Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu elektronikoekin
Enpresen gogobetetze orokorra Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu elektronikoekin
Herritarrek off line administrazioarekin duten harremanarekiko duten gogobetetasun-indizea
Herritarrek administrazioarekin duten on line harremanarekiko duten gogobetetasun-indizea
III.2. Zerbitzu digitalak Digitalizazio-protokoloa betetzen duten prozedurak
Kargak sinplifikatzeko eta murrizteko gida onartu eta argitaratu da
Sailetan administrazio elektronikoko plataforma komunaren bidez izapidetutako espedienteak
Nortasun Elektronikoak Aitortzeko Europako Sistemarekin (eIDAS) lerrokatutako identifikazio digitaleko bitartekoak dituzten pertsonak
Datuen bitartekotza-zerbitzuen kopurua handitzea, paperezko ziurtagirien ordez
Erabiltzaileek Nire karpeta-Mi carpetarekin duten gogobetetze-maila
Aurrez aurreko eskaerak/eskabide elektronikoak administrazio elektronikoko plataforma komunean
Tresna integratuak
Erabiltzaileek zerbitzu digitalekin duten gogobetetze-maila
Erabiltzaileen gogobetetasuna
Trebakuntza digitalaren helburuak lortu dituzten pertsonak
Zerbitzu elektroniko operatiboak
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Digitalen Indizea (DESI)
Zerbitzu publiko digital proaktiboak
Administrazioan sartzean papera ordeztea dakarten espedienteak
IV. Datuetan oinarritutako gobernua, kontuak ematen dituena IV.1. Datuetan oinarritutako Gobernua, kontuak ematen dituena Datu-bulegoaren araua onartu eta argitaratu da
Datu pertsonalak tratatzeko jardueren erregistroa kontsultatzeko ezarritako tresna
Linked Data azpiegituran kargatutako dataseten kopurua
IV.2. Plangintza Eduki egokia duten plan estrategikoak
Prestaketa eta izapidetze egokia duten plan estrategikoak
Aurrekontuetan integratutako plan estrategikoak
IV.3. Ebaluazioa eta kontu ematea Ereduaren arabera ebaluatutako politika publikoen tresnak
V. Gobernu Irekia V.1. Komunikazio publikoa Erabiltzaileak/urtea
Sare sozialetara urtean egindako bisitak
Herritarren eskaerak sare sozialetan
V.2. Gardentasuna Nazioarteko gardentasun-organoen ebaluazioan jartzea (Nazioarteko Gardentasunaren Rankinga)
Argitalpen osoa eta eguneratua, indarrean dauden arau-eskakizunen arabera
Eskuratzeko eskubidearen eskaeren erantzunak
V.3. Herritarren parte-hartzea eta lankidetza Herritarren eskura jarritako plataforma

Ekimen sektorialen inpaktu-adierazleak

e-Gobernuaren eremua Adierazlea
e-Kanpo harremanak www.hanhemen.eus atariaren erabiltzaileak
e-Segurtasuna Ertzaintzaren Inteligentzia Sistema Digitalizatzeko garapen teknologikoak erabiltzen dituzten erakundeak
e-Enpegua Bitartekaritza-proiektu berritzailearen ezarpen-maila
e-Garapen ekonomikoa Elkarreragingarritasun Publikoaren eta Pribatuaren Plataformaren erabiltzaileak
Metapostaren erabiltzaileak
Gaitasun digitalak egiaztatu dituzten pertsonak (BAIT)
ONEKIN ataria
e-Ingurumena Kalitatezko informazio hidrometeorologikoa webgune bakar baten bidez eskura daiteke
e-Hezkuntza Beren hezkuntza-proiektuan integratutako plan digitala duten unibertsitatez kanpoko ikastetxeak
Digitalizaziorako osagai teknologikoak dituzten ikasgelak
Gaitasun digitalean maila ertaina duten unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako irakasleak
5.0 Lanbide Heziketako Ikastetxe Adimendunak
Ordenagailu eramangarria duten ikasleak
Banda zabaleko konektagarritasuna duten ikastetxeak
e-Etxebizitza Eusko Jaurlaritzak sustatutako BPEen sustapenen obrak, BIM metodologiaren bidez gauzatuak
e-Osasuna Adimen artifizialeko algoritmoak dituzten kasu klinikoak, diagnostiko goiztiarrari aplikatuta
Enpresa-kudeaketa adimendunaren erabiltzaileen gogobetetze-maila
Sortutako patologiak goiz detektatzeko diagnostikoak (medikuntza genomikoa)
Tumore-patologiaren diagnostikoa lehenestea (anatomia patologiko digitala)
Sistemaren jardunaren indizea hobetzea
Soluzio digitalekin pozik edo oso pozik dauden pazienteak
Beren osasuna positiboki balioesten duten biztanleak (oso ona edo ona)
Osasun-arretarako soluzio digitalak erabiltzen dituzten pazienteak
Hitzordua eskatu zenetik kontsulta digitalerako batez besteko itxarote-egunak
Proaktibitate-indizea
Iraunkortasuna: tele-diagnostikoa ezartzeagatik saihestutako ospitalerako joan-etorrien kopurua
Osasunaren Karpeta Digitala (Haurdunaldiaren kartilla) erabiltzen duen xede-populazioa
Errehabilitazioan eskala klinikoaren bidez ebaluatutako pazienteen batez bestekoa
Errehabilitazio-erreklamazioen kopurua murriztea urtean
Asistentzia-kostuen aurrezpena hobetzea
Herritarrek osasun-sistema publikoaren funtzionamenduarekin duten gogobetetze-maila
e-Gizarte Politikak Zahartzeari eta Longebitateari buruzko Mugaz Gaindiko Europako Poloko plan eta arauetara eramatea
Zahartzeari eta Longebitateari buruzko Mugaz Gaindiko Europako Poloaren ohiko erabiltzaile fidelizatuak
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Unitateak, Historia Sozial Elektronikoa erabiliz
e-Justizia Justizia Erabiltzaileen Arretarako Sisteman ebatzitako/aurkeztutako gorabeherak, in situ egindako tutoretzen bidez indartutako kolektiboentzat
Justizia Erabiltzaileen Arreta Zerbitzua kolektiboen arabera baloratzea
Justizia Administrazioko langileentzako ordenagailu eramangarriak
4. digitalizazio-mailarik gabeko prozedurak
e-Kultura Euskarianan digitalizatutako dokumentuak
Museo eta bilduma digitalizatuak
4. mailako digitalizazio-prozedurak
e-Merkataritza E-commerce duten merkataritza-enpresak
Euskal enpresen e-commerce online salmentak

Jarraipen- eta ebaluazio-txostenak

Orain arte, ez da jarraipen eta ebaluazio txostenik egin.