Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Gobernantzaren, Berrikuntza Publikoaren eta Gobernu Digitalaren Plan Estrategikoa, ARDATZ 2030

ARDATZ 2030 planaren gobernantza

Hauek dira ARDATZ 2030 planaren gobernantzaren funtsezko elementuak:

Printzipioak

 • Koordinazioa
 • Lidergoa
 • Jarraipena
 • Eguneratzea
 • Gardentasuna eta parte-hartzea
 • Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna

Antolaketa eta kudeaketa eredua

 • Sailarteko Batzordea
 • Batzorde operatiboa
 • Ardatzen eta helburuen arduradunak
 • Izendatutako pertsonak
 • Lankidetzako talde teknikoak
 • Kanpoko baliabideak

Harremanak

 • Sailen, organismoen eta erakundeen koorsinazioa
 • Beste administrazio publiko batzuekiko lankidetza

Gardentasuna

 • euskadi.eus ataria
 • Gardentasuna: Gardena
 • Publizitate aktiboa: Legegunea

Parte hartzeko mekanismoak

 • euskadi.eus ataria
 • Gobernu Irekiaren ataria: Irekia
 • Lankidetza-guneak on-line

Kanpoko baliabideak

 • Baliabide propioei egindako barne-esleipenak
 • Lankidetza-hitzarmenak
 • Kontratazioak
Lidergoa eta eginkizunak: 1. Gobernantza Publiko eta Autogobernuko Sailburuak plana onartuko du (Gobernu kontseilua). 2. Erakunde Harremanetarako Sailburuordeak plana gainbegiratu eta bultzatuko du, maila estrategikoan (Sailarteko Batzordea, zerbitzu zuzendariekin). 3. Herritarrei Arreta Emateko eta Zerbitzu Digitaletako zuzendariak ardatzak koordinatu, kontrolatu eta jarraituko ditu, maila operatiboan (Batzorde operatiboa). 4. Koordinatzaile teknikoak ardatzak koordinatuko ditu ardatz bakoitzaren arduradunarekin, maila operatiboan, eta solaskidetza eta jarraipena eramango dute helburu operatiboen arduradunekin