Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Paisaiaren Katalogoak eta Zehaztapenak

2014an, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gaineko 90/2014 Dekretua onartu zuen, aurreikuspen horiek betetzeko mekanismo normalizatuak finkatzeko asmoz. Dekretuak hainbat bitarteko identifikatzen ditu, hala nola Paisaiaren Katalogoak, Paisaiaren Zehaztapenak, Paisaiaren Ekintza-planak eta Paisaian Integratzearen Azterlanak.

Helburua da EAE osoko Paisaiaren Katalogoak eta Zehaztapenak idaztea. EAE 15 eremu funtzionaletan dago banatuta; horietatik, Laguardiako (Arabako Errioxa), Balmaseda-Zallako (Enkarterri), Zarautz-Azpeitiako (Urola Kosta), Donostiako (Donostialdea-Bidasoa Beherea) eta Araba Erdialdeko eremu funtzionaletako dokumentuak egin dira, orain arte.