Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Donostiako (Donostialdea-Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala.

Donostiako (Donostialdea-Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko LPP, paisaiaren zehaztapenei buruzkoa. 2016ko behin betiko onarpena

121/2016 DEKRETUA, uztailaren 27koa, Donostiako Eremu Funtzionalaren (Donostialdea - Bidasoa Beherea) Lurralde Plan Partziala behin betiko onartzen duena

Lurralde Plan Partzialaren Planoak

 1. Eremu Funtzionalaren Integrazioa bere ingurune urbilean. (PDF, 17 MB) 
 2. Inguru Fisikoaren antolaketa orokorra. (PDF, 26 MB) 
 3. Mugikortasun eskemaren eredu orokorra. Mugikortasun eskemaren eredu orokorra. (PDF, 47 MB) 
  1. Gaur egungo egoera. (PDF, 14 MB) 
  2. Etorkizunerako modeloaren arabera. (PDF, 14 MB) 
  1. Gaur egungo Egoera. (PDF, 13 MB) 
  2. Etorkizunerake modeloaren arabera. (PDF, 14 MB) 
  1. Oinezkoen eta bizikleta bideen sarea. Oinezkoen eta bizikleta bideen sarea. (PDF, 19 MB) 
  2. Errepide Sare Orokorra.
  3. Trenbide Sarea.
 4. Uraren ziklo integrala eta zerbitzu azpiegitura. (PDF, 26 MB) 
 5. Hiribarneko antolaketa orokorra. (PDF, 26 MB) 
  1. Lasarte-Oriako Zubieta Goialdeko eta Arrizetako izaera estrategikoko eremua. (PDF, 4 MB) 
  2. Urumea Korridoreko izaera estrategikoko eremua. (PDF, 8 MB) 
  3. Pasaiako Badiaren izaera estrategikoko eremua. (PDF, 4 MB) 
  4. Lezo-Gaintxurizketa Korridoreko izaera estrategikoko eremua. (PDF, 4 MB) 
  5. Txingudi izaera estrategikoko eremua. (PDF, 5 MB) 
 6. Etxebizitza-parkearen eta ekonomia jardueretako lurzoruaren antolaketa. (PDF, 27 MB) 
 7. Komunitate-ekipamendu orokorra. (PDF, 24 MB) 

Plano editagarriak

IIEB (PDF, 4 MB)

IIEB Planoak

 1. Ingurune Naturala. Litología. (PDF, 4 MB) (DWG, 64 MB)
 2. Ingurune Naturala. Geomorfología. Unitate fisiografikoak. (PDF, 13 MB) (DWG, 125 MB)
 3. Ingurune Naturala. Edafología. Unitate kartografikoak. (PDF, 13 MB) (DWG, 125 MB)
 4. Ingurune Naturala. Landaredia unitateak. (PDF, 4 MB) D (DWG, 67 MB)
 5. Ingurune Naturala. Fauna intereseko eremuak. (PDF, 13 MB) (DWG, 125 MB)
 6. Ingurune Naturala. Paisaia unitateak. .(PDF, 4 MB) D (DWG, 64 MB)
 7. Kultur ondarea. Estazio megalitikoak. (PDF, 13 MB) (DWG, 125 MB)
 8. Ingurumen baligaiak.

8.1.- Ingurumen-baligai preziatuak eta planaren proposamenetako gainezartzea. 1/2. (PDF, 49 MB) (DWG, 126 MB)

8.2.- Ingurumen-baligai preziatuak eta planaren proposamenetako gainezartzea. 2/2. (PDF, 48 MB) (DWG, 130 MB)

Azken aldaketako data: