Osasun Saila

Kontsumitzaileentzako informazioa - Uren fluorazioa

Haur batzuen irudiaFluorazio hitzaz zera ulertzen da: kontsumo urari fluorra gehitzea hortzetako txantxarra prebenitzeko kontzentraziorik onena lortzeko helburuaz.

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan uren fluorazioa arauturik dago 1988az gero. Aipatu urteaz gero 30.000tik gora kontsumitzaile dituzten horniketa guneak beharturik daude fluor mailak optimizatzera.

Fluoratua al dago kontsumitzen dudan ura?

Euskal Herriko urek berez fluor maila baxuak dauzkate. Horregatik, herri askotan hornitzen diren urak fluoratuak daude.Euskadiko horniketa guneetako fluorrari buruzko informazioa:

EHAEko legeria:

Donostia-San Sebastian, 1. 01010 - Vitoria-Gasteiz. Tfnoa. 945 019201
Faxa: 945 019192 e-mail: dirsalud-san@ej-gv.es