El mejor equipo el nuestro Osakidetza - Departamento de salud

Lan-arloak

Osasun sistemaz

Osasun sistema pertsonen osasun-arreta publiko, unibertsal eta kalitatezkoa jasotzeko eskubidea betearazteaz Euskadin

 • Eskubide eta betebeharrak

  Hemen zehazten dira osasuna zaintzeari buruzko herritarren eskubide eta betebeharrei dagozkien Eusko Jaurlaritzaren konpromisoak

 • Prestazioak eta zerbitzuak

  Hemen azaltzen eta zehazten dira euskal osasun-sistema publikoak eskaintzen dituen prestazioak eta zerbitzuak

 • Osasun txartela

  Euskal osasun-sistema publikorako eskubidea bermatzen dizun dokumentuari buruzko informazio guztia

 • Ikuskaritza medikoa

  Zure tratamendua arrazoi ekonomikoek ez oztopatzeko jakin behar duzuna

 • Aurretiazko borondateak

  Zure borondatea errespetatua izan dadin hura adierazi ezin duzunean

 • Arreta zerbitzua

  Uste baduzu ez zaitugula ondo artatu edo hobetzeko iradokizunik baduzu

Internet bidezko zerbitzuak

Gehien eskatutako online-tramite eta zerbitzuak: eskatu hitzordua, osasun-karpeta, administrazio-prozedurak, osaun-aholkua...

 • Eskatu hitzordua

  Zita bat erreserbatu, kontsultatu edo eskatutakoak bertan behera utzi.

 • Osasun-karpeta

  Zure osasun-informazioa: txostenak kontsultatzea eta deskargatzea, autojarraipeneko programak, farmakologia-historia eta txertatze-historia, hurrengo hitzorduak kontsultatu...

 • Osasun aholkua

  Sintomen araberako aholkuak Osakidetzako jarduketa-protokoloetan oinarrituz.

 • Aurkezpena

  Osasun-asistentzia, laguntzak, baimenak eta gastu-itzultzeak tramitatzeko behar diren inprimakiak.

 • Mugikorretarako aplikazioak

  Osakidetzako Atari Mugikorraren bidez medikuarekin txanda eskatu dezakezu, Nire Tratamendu medikua ikusi, eta Osasun-Karpetara, osasun-aholkuetara, Osasun-Eskolara edo inkestetara sartu zaitezke

Farmazia eta osasun zentroen bilatzailea

Atal honetan, Euskadiko edozein ospitale, osasun-zentro, farmazia edo guardiako farmazien informazioa aurki dezakezu.

Ikerkuntza, berrikuntza eta formakuntza

Osasun arloko ikerketa eta berrikuntza (I+G) osasuna hobetzera bideratutako tresnak dira, sistema sanitarioa eraldatzeko eta jasangarria egiteko, baita lurraldearen lehiakortasunerako ere, beste batzuekin lankidetzan.

 • I+G+B estrategiaren plangintza-arloa

  Ikerketa eta berrikuntzako jarduerak bultzatzea EAEko osasun-sistema publikoan Osasun Sailaren lehentasunetariko bat da

 • I+D+I Sanitarioaren Koordinazioa

  EAEko osasun-sistemaren ikerketa eta berrikuntzako jarduerak dira lehendabizi, I+G+b gauzatzen duten erakundeen mapa, eta bigarrenez, jardueren koordinazioa

 • OSTEBA, Osasun Teknologia

  Osteba, Osasun Teknologia Sanitarioak Ebaluatzeko Zerbitzuaren helburua erabakiak hartzen laguntzea da

 • Osasuneko liburutegia

  Osasuneko Liburutegiak saileko langileei eta erakunde kidetuei jarduera profesionaletan behar izan ditzaketen dokumentu-baliabideak eta -zerbitzuak eskaintzen dizkie

 • Osasun Prestakuntza

  Osasun-prestakuntzako arloan, osasun-profesionalei zuzendutako prestakuntza espezializatuari nahiz jarraituari buruzko informazioa dago

 • Euskadiko Medikamentuen gaineko Ikerkuntzako Batzorde Etikoa

  Euskadiko Medikamentuen gaineko Ikerkuntzako Batzorde Etikoaren helburu nagusia ikerketa biomedikoko proiektu bateko parte-hartzaileek eskubideak, segurtasuna eta ongizatea zaintzea da

Bizitza osasungarria

Bizimodu osasuntsuak, osasun fisiko onaz gain, ager daitezkeen eragozpenei modu hobean aurre egin ahal izateko osasun emozional ona eta ingurune sozial eta ingurumen onuragarria izatea ere barne hartzen ditu.

 • Jokabide osasuntsua

  Jokabide osasungarriak dira osasuna zaintzera bideratuta pertsonek dituzten jarrerak. Pertsonen ingurune sozialak, politikoak eta ekonomikoak eragina du jarrera horietan.

 • Bizitzako etapa

  Pertsona osasuntsua izateko, osasun fisiko onaz gain, emozionalki ondo sentitu behar dugu eta ingurune sozial egokia eduki behar dugu

 • Osasun komunitarioa

  Osasun Komunitarioa gizabanakoen eta taldeen osasunaren adierazpen kolektiboa da, komunitate zehaztu batean

 • Osasun eskola

  Osasun Eskola informazioa eta prestakuntza eskaintzen duen zerbitzua da, xedea izanik osasun eta gaixotasunaren aurrean jokabide arduratsua lortzea

Elikagaien segurtasuna eta nutrizioa

Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritzak arreta berezia jartzen die elikagaien kontsumoak eragin ditzakeen osasun-arazoei

Populazioaren osasuna - OSAGIN

Atal honetan, osasunari eta bere determinatzaileei buruzko edukiak aurkituko dituzu, populazioaren ikuspegitik landuak

 • Osasun inkesta

  EAEko osasun-politikei buruzko erabakiak hartzera bultzatzen du

 • Hilkortasun-atlasa

  Euskal Autonomia Erkidegoko Hilkortasunaren Atlas Interaktiboan hilkortasunaren banaketa, bizi-itxaropena edo adierazle sozioekonomikoak agertzen dira

 • OSAGIN buletina

  “Populazioaren osasuna OSAGIN”, populazio-ikuspegi batean oinarrituta osasunarekin lotutako txostena

 • Ospitale estatistika

  Osasun-baliabideei eta -jarduerei buruzko informazio-sistemak hainbat azpi-sistema hartzen ditu bere barne

 • Osasuna politika guztietan

  Osasuna Politika Guztietan (OPG) izeneko estrategiaren bidez herritarren osasuna hobetu nahi da, osasunaren eta beste politiken arteko lotura indartuz

Ingurumen-osasuna

Ingurumen-osasunaren esparruan sartzen diren jarduerak honako hauek dira: ingurumeneko faktore arriskutsuen aurrean (fisikoak, kimikoak eta biologikoak) populazioaren osasuna zaindu, prebenitu eta babestearekin lotutakoak

 • Kontsumoko urak

  Kontsumoko uren kalitatea kontrolatzea eta jarraipena egitea, hornidura-puntuetatik kontsumo-puntuetara. Herritarrentzako informazioa.

 • Bainu urak

  Uraren kalitatea kontrolatzea eta hondartza eta igerilekuetako baldintza higieniko sanitarioak kontrolatzea.

 • Legionella

  Legionella hedatzeko foku izan daitezkeen instalazioak kontrolatzea.

 • Produktu kimikoak

  Produktu kimikoen merkaturatze-baldintzak kontrolatzea, bereziki herritarren eskura jartzen direnak.

 • Eremu elektromagnetikoak

  Eremu elektromagnetikoen eraginpean egoteak osasunean izan ditzakeen ondorioei buruzko ebidentziei jarraipena egitea, eta herritarrei informazioa ematea.

 • Airearen kalitatea

  Kutsadura biotikoak eta abiotikoak eragindako osasun-ondorioak.

 • Hondakinen kudeaketa

  Bereziki, hondakin sanitarioen ekoizleei zuzendutako informazioa, hondakin horiek kudeatzeko planei buruzkoa.

Gaixotasunak, txertoak eta zaintza epidemiologikoa

Atal honetan, zaintza epidemiologikokoa, esku-hartzeko protokoloak, txertaketak eta Osasun Publikoan zaintzen diren gaixotasun kutsakor nagusiei buruzko informazioa dago

 • Gaixotasunak

  Gaixotasun ohikoenei –katarro arrunta eta gripea, kasu– buruzko informazioa

 • Txertoak

  Txertoak prebentzio-neurririk onenetakoak dira eta Osasun Publikoko funtsezko tresna bat

 • Zaintza epidemiologikoa

  Euskadin zaintza epidemiologikoaren pean dauden gaixotasun nagusiak azalduko ditugu

 • Erregistro epidemiologikoak

  Erregistroen eta Informazio sanitarioaren Zerbitzuak honako erregistro hauen erantzukizuna dauka

Mendekotasunak

Adikzioek –drogaren batekiko mendekotasuna izatea edo gehiegi hartzea bereizgarri duten jokabideak– pertsonen osasun fisikoa eta mentala kaltetzen dute

 • Drogak eta adikzioak

  Eremu honetan adikzioei (substantzia- eta portaera-adikzioak), droga-motei eta osasunean eragiten dituzten ondorioei buruzko informazioa duzu.

 • GABIA - Droga-mendekotasunaren Euskal Behaketokia

  Drogamendekotasunei eta adikzioei buruzko ezagutza-zentro bat da, fenomeno horri osorik heldu ahal izateko informazioa eta politikak lantzeko.

 • Programak, planak eta bestelako ekimenak

  Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak osasun-sustapeneko eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko esku hartzeak egiten ditu, adikzioei osorik heltzeko.

 • Non bila dezaket laguntza?

  Hemen aurkituko dituzu 24 orduko arretarako telefono-zenbakia (osasun-aholkua) eta adikzioen arloko tratamendu eta orientaziorako baliabideak.

 • Sentsibilizazio gunea

  Atal honetan Osasun Sailak alkohol-salmenta eta -horniketari eta erretzeko debekuari buruz egindako sentsibilizazio-kanpainen materiala eta kartelak dituzu.

Farmazia

Farmazia Zuzendaritza farmaziaren arloko zerbitzuen eta establezimenduen plangintzaz eta kontrolaz, botikei eta horien erabilerari buruzko informazioaz, zaintza farmakologikoaz, farmazia-bulegoekiko itunez eta botiken ikerketa klinikoaz arduratzen da.

 • i-botika

  Medikamentuei buruzko informazio argia, independentea eta erabilgarria, herritarrentzat.

 • Antolamendu farmazeutikoa

  EAEn farmazia-bulego gehiago sortuko direla iragartzeko urteko deialdia, edo, bestela, ez dagokiola sortzea iragartzekoa.

 • MIEZ

  Medikamentuen informazioari buruzko erreferentziazko zentroa, EAEko osasun-arloko profesionalentzat. Balioetsitako informazioa eta informazio independentea ematen du.

 • Farmazia prestazioak

  Zerbitzu honek farmazia-prestazio eraginkorra, segurua eta kalitatezkoa ematea bermatu nahi du, herritarrek osasun-arloko emaitza hobeak izan ditzaten.

 • Farmakojagoletza

  Osasun arloko profesionalek eta farmazia-industriak bidaltzen dituzten ondorio kaltegarrien gaineko susmoen jakinarazpenak jaso eta ebaluatzen dituen unitatea.

 • Medikamentuen gaineko Ikerkuntza Batzorde Etikoa

  Euskadiko Medikamentuen Ikerkuntzarako Batzorde Etikoa; medikamentuekin eta osasun-produktuekin Euskadiko osasun-zentroetan egiten diren saiakuntza kliniko multizentrikoak balioesten ditu.

Osasuna politika guztietan

Osasuna Politika Guztietan (OPG) izeneko estrategiaren bidez herritarren osasuna hobetu nahi da, osasunaren eta beste politiken arteko lotura indartuz

Osasun Publikoaren laborategia

Osasun-sustapen, prebentzio eta babesaren arloko jardueretan eta osasun publikoarentzat alertakoak eta arriskukoak diren egoeretan zerbitzu analitikoa ematea da Osasun Publikoko Laborategiaren zeregina

 • Kimika

  Uraren kimika, elikagaien kimika, airearen kimika eta beste materialak kudeatzen dituen atala

 • Mikrobiologia

  Uren mikrobiologia, elikagaien mikrobiologia, mikrobiologia kimikoa, bakterio-anduiak identifikatzea, ekoizpen primarioa, animalia-ekoizpena eta ingurumen-ekoizpena kudeatzen dituen atala

 • Kutsadura biotikoa

  Kutsadura biotikoa kudeatzen duen atala

 • Toxikologia

  Toxikologia kudeatzen duen atala

 • Metabolopatiak

  Metabolopatiak kudeatzen dituen atala

Azken aldaketako data: