Osasun Saila

Elikagaien segurtasun mikrobiologikoa

Zergatik egiten dugu lan segurtasun mikrobiologikoaren arloan?

Elikadura bidezko gaitza gehienen jatorrian arrisku mikrobiologikoak daude; gaitz horiek gehienetan infekzio gastrointestinalak eragiten dituzte, larritasun ezberdinekoak, baina batzuetan patologia larriagoak ere eragin ditzakete.
Elikagaien segurtasunerako politikek eta estrategiek arrisku horiek gutxitu nahi dituzte, osasun publikoaren ahalik eta babes-maila handiena bermatzeko. Horretarako, elikagai-kateko zaintza- eta kontrol-sistemak indartu beharra azpimarratzen dute.

Seguridad alimentaria seguridad de los alimentos

Elikagaiak seguruak diren egiaztatzen dugu

Segurtasun Mikrobiologikorako Programaren helburua da murriztea kontsumitzailearen osasunerako arriskuak, EAEn egindako edo merkaturatutako elikagaien kutsadura mikrobiologikotik eratortzen direnak.
EAEn egin eta merkaturatutako elikagaien gainean kontrol ofizialak egiten dira, egiaztatzeko ea betetzen diren estatuko eta Europako arauak, elikagaiei aplika dakizkiekeen irizpide mikrobiologikoei dagozkienak. Kontrol ofizialei loturiko lanak honako ekintza hauen bidez egiten dira: elikagaien egiaztapenak, auditoretzak, ikuskapenak, laginak eta azterketak.

Elikagaien segurtasun mikrobiologikoari buruzko programan, helburu hauek lortzeko ekintzak sartzen dira nagusiki:

  • EAEn egindako elikagaien kontrol ofiziala egiaztatzea.
  • EAEn komertzializatutako elikagaien kontrol mikrobiologikoa
  • Mikrobioen kontrako erresistentziak zaintzea.
  • Egoeraren azterketa puntualak egitea.

Seguridad microbiologica

Zer jarduera egiten ditugu?

Kontuan hartuta zer helburu ditugun, programako jarduera hauek definitzen dira:

  • Ebaluatzea zein den manipulatutako elikagaien kalitate mikrobiologikoa, EAEn egin eta merkaturatutakoena.
  • Normalizatzea zaintza analitikoari eta mikrobiologikoari loturiko jarduerak, kontrol ofizialean egiten direnak.
  • Eguneratuta edukitzea elikagaietako mikroorganismo patogenoen prebalentziari buruzko informazioa.
  • Egiaztatzea ea betetzen diren irizpide mikrobiologikoak, EAEko establezimenduek egindako eta merkaturatutako elikagaiei buruzko erregelamentuetan ezarritakoak.
  • • Betetzen ez diren kasuetan, ekintza zuzentzaile efikazak egitea.

Urtero berrikusten eta definitzen dira ikerketa analitikoa egingo zaien elikadura-sektoreak, -jarduerak eta -produktuak.

Actividades que desarrollamos

Araudia

2073/2005/EE Erregelamendua, elikagaiei aplikatu ahal zaizkien irizpide mikrobiologikoei buruzkoa.
135/2010 ED, elikagaien irizpide mikrobiologikoei buruzko xedapenak indargabetzen dituena.
852/2004 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, elikagaien higieneari buruzkoa
853/2004 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, animalia-jatorriko elikagaien higieneari buruzko arauak ezartzen dituena

Azken aldaketako data: