Osasun Saila

EAEOI´07 Osasun Eskualdeka

Atal honetan aurkezten dira EAEOIren adierazle nagusiei dagozkien emaitzak, sexuaren eta adin taldeen arabera kalkulatuak, osasun eskualde bakoitzerako.EAEOI´07an erabili den laginaren tamainak ahalbidetzen digu adierazle gehienak zehaztasun handiaz estimatzea.

Sexuaren eta adin taldeen arabera bereiziriko emaitzen kasuan, gerta daiteke estimazioak hain zehatzak ez izatea, horregatik zuhurtasunez interpretatu behar dira.