Osasun Saila

Osasun Inkesten historiala

Osasun Inkesta bost urteko periodikotasunaz egin izan da Euskal Autonomia Erkidegoan.

okaera honek oso informazio baliotsua jasotzea ahalbidetu digu, bere edukiagatik ez ezik, jarraitasuna daukalako eta denboran zeharreko konparaketak egiteko aukera eskaintzen duelako.

EAEOI´07k hornitu duen informazioak populazioaren osasunaren hobekuntzarako erabaki garrantzitsuak orientatu ditu, eta hori begi bistan geratzen da jarraian egin diren osasun inkestak analizatzen eta konparatzen baditugu.