Osasun Saila

Helburuak eta metodologia

Osasun Inkestaren helburu nagusia osasun sumatuan dauden desberdintasun sozialak, osasunarekin erlazionaturiko portaerak eta osasun zerbitzuen erabilpena monitorizatze da, arlo horietako arrisku talde garrantzitsuenak identifikatuz.

Helburu hori betetzeko, 2007ko EAEOI informazio premia berrietara egokitu da, hainbat eremuri dagozkien arloak barne hartuz edo aztertuz, adibidez, dependentzia, arazo kronikoak, elikapen ohiturak, eraso eta/edo tratu txarreko egoerak, etab. Honi erantsiriko dokumentuetan zehazten dira 2007ko EAEOIren helburuak eta metodologia.

Material lagungarria