Osasun Saila

Osasun ekitatea

Azken urteotan, asko hobetu da herritarren osasuna eta ongizatea, bizi-itxaropena luzatu eta minusbaliotasunak urritu egin baitira. Hala ere, osasuneko lorpen horiek ez dira berdin heldu talde sozial guztietara. Beste herrialde batzuetan bezala, osasun-alorreko desberdintasun sozialak egitate bat dira, eta horri aurre egin beharrean gaude, gizarte kohesionatuagoa eta osasuntsuagoa izan dezagun.

Osasunaren arloan dauden desberdintasun sozialez ari garenean “herritarrek dituzten osasun aukerez eta baliabideez ari gara, guztiak ere haien klase sozial, genero, lurralde edo etniaren araberakoak"

Txostenak eta Argitalpenak

Atal honetan EAEko Osasun-Ekitateari buruzko dokumentuak aurkituko dituzu, baita osasun arloko desberdintasun sozialen errealitateari eta hura gutxitzeko politikei buruzko interes handiko beste dokumentu batzuk ere.

 

Desberdintasun sozioekonomikoak heriotza-kausa guztien eta heriotza-kausa nagusien ondoriozko hilkortasunean biztanle gazteetan. EAE, 2001-2004, 2005-2008 y 2009-2012(pdf, 3 MB)

Eranskina: Taulak. Desberdintasun sozioekonomikoak heriotza-kausa guztien eta heriotza-kausa nagusien ondoriozko hilkortasunean biztanle gazteetan. EAE 2001-2004, 2005-2008 eta 2009-2012(xlsx, 224 KB) 

 

Desberdintasun-sozioekonomikoak  hilkortasunean kausa guztiengatik eta kausa nagusiengatik  EAEn, 2009-2012(pdf, 3,5 MB)

Eranskina: Taulak. Desberdintasun-sozioekonomikoak hilkortasunean kausa guztiengatik eta kausa nagusiengatik EAEn, 2009-2012(xlsx, 385 KB) 

Gizarte-desberdintasunak 2 motako diabetesaren arretan Arabako Eskualdean (PDF, 2 MB)(pdf, 2,69 MB)

EAEko bularreko minbiziaren eta umetoki-lepoko minbiziaren baheketak: Partaidetzaren eta desberdintasun sozialen bilakaera (1992-2013) (pdf, 2 MB)
 
EAEko oinarrizko osasun-eremuetan bizi-itxaropenean dauden desberdintasunak, 2006-2010 (pdf, 2,6 MB)
EAEko oinarrizko osasun-eremuetan bizi-itxaropenaren datuak, 2006-2010
Excel Formatua (xlsx, 120 KB)
Formatu irekia (ods, 169 KB)
EAEko herritarren bizi-itxaropenean dauden desberdintasun sozialak. Munta eta 1996-2006 aldaketa. (pdf, 4,4MB)
Euskal Autonomia Erkidegoko eremu txikietako hilkortasun-atlasa, 1996-2003
Evolución de la prevalencia y las desigualdades sociales en el consumo de tabaco en la Comunidad Autónoma de Euskadi: 1986-2007 (pdf, 3 MB – Gazteleraz)
Desberdintasun sozialak hilkortasunean: hilkortasuna eta maila sozioekonomikoa EAEn, 1996-2001 (pdf, 2 MB)
El infarto agudo de miocardio en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 1997-2000(pdf, 5 MB - Gazteleraz)
Magnitud y desigualdades socioeconómicas en la esperanza de vida ajustada por calidad en la CAPV (pdf, 1 MB - Gazteleraz)
Atlas de mortalidad en ciudades de España (1996-2003). (pdf, 31 MB - Gazteleraz)
Europan osasun-arloko desberdintasunak murrizteko politikak (pdf, 326 KB)
Osasun arloko gizarte desberdintasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanleen artean. Ararteko 2007 (pdf, 1 MB)
Monográfico sobre Desigualdades Sociales en Salud. Inguruak. Revista Vasca de Sociología. nº.44; 2007 (pdf, 3,40 MB - Gazteleraz)
Desigualdades de género y clase social en el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Un estudio científico que ilustra los factores sociales implicados. Viure en Salut 2010 (pdf, 3,40 MB - Gazteleraz)
Estructura social y salud en Euskadi: clase social, nivel educativo y lugar de nacimiento como determinantes de la salud. Zerbitzuan. 2009(pdf, 300 KB - Gazteleraz)
Desigualdades sociales en la salud de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La clase social y el género como determinantes de la salud. 2007 (pdf, 2,2 MB - Gazteleraz)
Monográfico sobre Desigualdades Sociales en Salud. Inguruak. Revista Vasca de Sociología. nº.44; 2007 (pdf, 3,40 MB - Gazteleraz)

Azken aldaketako data: