Osasun Saila

Ospitalez kanpoko estatistika publikoa

Lehen Mailako Arreta Publikoko estatistikaren helburua ospitalez kanpoko zentroen osasun arloko jarduera eta baliabideen informazioz hornitzea da; zentru horiek dira, hain zuzen, lehen mailako arreta publikoa eransten dutenak Osakidetza-Euskal Osasun Sistemaren bitartez. Euskadiko osasun sistemaren ezagutzarako oinarrizko informazio iturritzat jotzen da estatistika hau; era berean, funtsezko zutabetzat jotzen da osasun zerbitzuen plangintzarako, antolaketarako eta kudeaketarako EAEn egiten diren hainbat jokabidetarako.

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 (1) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (2) 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
Zentroak guztira 428 431 432 432 452 446 444 442 442 433 435 438 446 447 450 451 465 467 472 472 475
Anbulatorioak 26 25 26 27 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Kontsultategiak 57 57 56 47 45 41 41 41 41 55 55 55 52 52 51 28 58 52 51 50 51
Osasun-zentroak 66 69 80 94 98 98 98 98 98 101 101 102 107 108 108 132 119 128 130 131 133
Larrialdietarako zerbitzua 32 32 32 32 37 38 38 37 37 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 37
Zentro periferikoak 118 117 118 120 119 119 119 118 118 118 118 118 118 118 119 119 113 112 112 112 111
Adimenosasuneko zentroa 38 39 38 41 48 47 47 47 47 46 47 49 50 50 50 50 50 50 50 51 50
Mutuetako laguntza-zentroa 46 47 47 40 42 40 39 38 38 36 39 39 44 44 46 46 48 48 50 50 51
Besteak 45 45 35 31 37 36 35 35 35 11 10 10 10 10 11 11 12 12 14 14 14
Langileak                
Guztira 6.610 6.754 6.800 6.796 6.671 6.596 6.525 6.451 6.463 6.745 6.913 6.978 7.122 7.216 7.291 7.446 7.499 7.592 8.032 8.061 8.090
Medikuak 2.527 2.525 2.559 2.573 2.561 2.556 2.564 2.551 2.558 2.574 2.628 2.637 2.688 2.709 2.747 2.773 2.795 2.815 3.015 3.049 2.991
Medikuntza orokorra 1.197 1.234 1.246 1.258 1.284 1.285 1.284 1.286 1.292 1.304 1.343 1.357 1.392 1.406 1.424 1.465 1.508 1.537 1.713 1.759 1.808
Pediatria 274 279 295 294 289 292 292 286 283 278 279 279 282 287 290 295 297 301 320 327 329
Espezialistak 1.056 1.012 1.018 1.021 988 979 988 979 983 992 1.006 1.001 1.014 1.016 1.033 1.013 990 977 982 963 854
Bestelako osasun-langileak guztira 2.673 2.709 2.720 2.686 2.742 2.709 2.649 2.635 2.638 2.670 2.724 2.752 2.829 2.863 2.890 2.949 2.960 3.008 3.151 3.177 3.209
Gainerako langileak guztira 1.410 1.520 1.521 1.537 1.368 1.331 1.312 1.265 1.267 1.501 1.561 1.589 1.605 1.644 1.654 1.724 1.744 1.769 1.866 1.835 1.890
Laguntza-jarduera                
Kontsultak guztira (milaka) 11.563 11.966 11.751 11.570 11.734 11.790 11.797 11.732 11.856 11.479 11.708 11.871 12.401 12.608 12.889 13.180 13.375 13.807 14.399 14.477 14.297
Medikuntza orokorra 7.922 8.283 8.166 7.946 8.068 8.068 8.090 8.020 8.091 7.607 8.120 8.242 8.630 8.727 8.964 9.248 9.415 9.752 10.232 10.258 10.212
Pediatria 1.159 1.310 1.282 1.279 1.275 1.314 1.352 1.364 1.342 1.291 1.341 1.341 1.429 1.482 1.485 1.551 1.603 1.642 1.723 1.758 1.657
Jarduera ekonomikoa                
Gastua guztira (milaka eurotan) 155.151 178.909 197.529 222.935 230.196 238.673 251.911 253.392 252.594 279.549 289.804 306.023 335.506 347.924 368.364 398.582 421.365 482.498 536.971 576.554 593.783
Gastu arruntak 148.684 172.370 188.063 215.199 222.186 231.846 246.495 247.561 250.227 268.998 281.634 298.553 318.843 340.095 358.156 389.928 408.984 454.732 517.350 560.140 577.147
Pertsonal gastuak 130.317 150.379 166.006 192.080 197.664 203.495 219.195 220.262 219.711 231.309 238.829 255.138 272.178 289.712 303.038 330.091 346.500 386.275 442.729 477.591 489.134
Beste gastu arrunt batzuk 18.367 21.991 22.057 23.120 24.522 28.351 27.300 27.299 30.515 37.689 42.805 43.415 46.665 50.383 55.118 59.837 62.484 68.457 74.621 82.549 88.013
Kapital-gastuak 6.473 6.539 9.460 7.736 8.010 6.827 5.416 5.831 2.368 10.551 8.170 7.470 16.663 7.829 10.208 8.654 12.381 27.766 19.621 16.414 16.637
Adierazleak                
Biztanlekop./ Medikuko                
Medikuak guztira 833 833 822 817 821 821 816 819 814 808 791 791 778 773 766 763 762 763 715 713 726
Medikuntza orokorra 1.758 1.705 1.689 1.672 1.637 1.634 1.630 1.624 1.612 1.595 1.548 1.537 1.501 1.490 1.478 1.444 1.413 1.397 1.258 1.235 1.201
Pediatria (0-<14 urte) 1.182 1.098 1.039 941 915 868 837 833 823 826 818 817 813 808 815 814 834 844 805 811 824
Kontsultak / 100 biztanleko                
Medikuak guztira 549 569 558 550 558 562 564 562 569 552 563 569 593 602 612 623 628 643 668 666 658
Medikuntza orokorra 376 394 388 378 384 384 387 384 388 366 391 395 413 417 426 437 442 454 475 472 470
Pediatria (0-<14 urte) 358 428 418 462 482 518 553 572 576 562 588 588 624 639 628 646 647 646 669 663 611
Kontsultak / Medikuko                
Medikuak guztira 4.766 4.916 4.757 4.656 4.739 4.756 4.730 4.689 4.718 4.548 4.541 4.581 4.697 4.726 4.763 4.821 4.853 4.974 4.838 4.810 4.838
Medikuntza orokorra 6.618 6.713 6.553 6.316 6.283 6.279 6.301 6.236 6.262 5.833 6.046 6.074 6.199 6.207 6.295 6.313 6.243 6.345 5.973 5.832 5.648
Pediatria 4.231 4.697 4.345 4.351 4.411 4.499 4.628 4.768 4.743 4.644 4.806 4.805 5.068 5.164 5.119 5.259 5.397 5.456 5.385 5.377 5.036
Adierazle ekonomikoak                
Langilegastuak / Guztizko gastua 0,84 0,84 0,84 0,86 0,86 0,85 0,87 0,87 0,87 0,83 0,82 0,83 0,81 0,83 0,82 0,83 0,82 0,80 0,82 0,83 0,82
Langileriagastua / Bestelako gastu arruntak 7,10 6,84 7,53 8,31 8,06 7,18 8,03 8,07 7,20 6,14 5,58 5,88 5,83 5,75 5,50 5,52 5,55 5,64 5,93 5,79 5,56
Bestelako gastu aruntak/ Guztizko gastua 0,12 0,12 0,11 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15
Bestelako gastu arruntak / Kapital-gastua 2,84 3,36 2,33 2,99 3,06 4,15 5,04 4,68 12,89 3,57 5,24 5,81 2,80 6,44 5,40 6,91 5,05 2,47 3,80 5,03 5,29
Kapitalgastuak / Guztizko gastua 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,04 0,03 0,02 0,05 0,02 0,03 0,02 0,03 0,06 0,04 0,03 0,03
Gastua/Biztanleko (eurotan) 74 85 94 106 110 114 120 121 121 134 139 147 161 166 175 188 198 225 249 266 273
Gastua / BPGa 0,74 0,79 0,82 0,90 0,87 0,83 0,82 0,77 0,71 0,72 0,70 0,70 0,73 0,71 0,69 0,70 0,68 0,73 0,79 0,90 0,91
  • (1)Familiaplangintzako zentroak tokian tokiko osasun-zentroen zerbitzutzat hartuko dira aurrerantzean
  • (2)Osasun eta Kontsumo Ministerioaren arabera (urriaren 10eko 1277/2003 Errege Dekretua), kontsultategi batzuk osasun zentro bihurtu dira

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Ospitaleez kanpoko estatistika publikoa. / Eustat

  Guztira Anbulatorioak Kontsultategiak Osasun-zentroak Larrialdietako zerbitzuak Zentro periferikoak Osasun mentaleko zentroak Mutuetako laguntza-zentroa Besteak
   
Euskal AE 475 28 51 133 37 111 50 51 14
   
Lurralde historikoak  
Araba / Álava 79 2 2 14 4 38 10 8 1
Bizkaia 254 17 41 73 19 49 26 21 8
Gipuzkoa 142 9 8 46 14 24 14 22 5
   
Eskualdeak  
Arabako Ibarrak / Valles Alaveses 10 - - - - 10 - - -
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 37 1 - 13 2 5 9 6 1
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 4 - - - - 4 - - -
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervion 13 - 3 1 - 9 - - -
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 8 1 - 2 1 - 1 3 -
Bilbo Handia / Gran Bilbao 136 15 9 51 8 7 22 17 7
Deba Beherea / Bajo Deba 16 1 2 5 2 - 1 5 -
Debagoiena / Alto Deba 13 1 - 4 1 3 1 3 -
Donostialdea / Donostia-San Sebastian 47 3 - 22 4 - 8 6 4
Durangaldea / Duranguesado 25 1 5 8 3 3 1 3 1
Enkartazioak / Encartaciones 20 - 8 3 2 6 1 - -
Errioxa Arabarra 11 - - - - 11 - - -
Gernika-Bermeo 25 1 7 2 2 10 2 1 -
Goierri 25 1 1 4 3 12 2 2 -
Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea 5 - - - - 5 - - -
Kantauri Arabarra / Cantabrica Alavesa 12 1 2 1 2 3 1 2 -
Markina-Ondarroa 15 - 4 4 2 5 - - -
Plentzia-Mungia 20 - 5 4 2 9 - - -
Tolosaldea / Tolosa 17 1 3 2 1 8 - 1 1
UrolaKostaldea / Urola Costa 16 1 2 7 2 1 1 2 -
   
Udalerriak  
Abadiño 3 - 1 1 - - - 1 -
Abaltzisketa - - - - - - - - -
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 2 - 1 - - 1 - - -
Aduna - - - - - - - - -
Aia 1 - - 1 - - - - -
Aizarnazabal 1 - 1 - - - - - -
Ajangiz - - - - - - - - -
Albiztur - - - - - - - - -
Alegia 1 - 1 - - - - - -
Alegría-Dulantzi 1 - - - - 1 - - -
Alkiza - - - - - - - - -
Alonsotegi 1 - - 1 - - - - -
Altzaga - - - - - - - - -
Altzo - - - - - - - - -
Amezketa 1 - - - - 1 - - -
Amorebieta-Etxano 3 - - 1 1 - - - 1
Amoroto 1 - - - - 1 - - -
Amurrio 3 - 1 1 1 - - - -
Andoain 2 - - 1 - - 1 - -
Anoeta 1 - 1 - - - - - -
Antzuola 1 - - - - 1 - - -
Añana 1 - - - - 1 - - -
Arakaldo - - - - - - - - -
Arama - - - - - - - - -
Aramaio 1 - - - - 1 - - -
Arantzazu 1 - 1 - - - - - -
Areatza 1 - - - - 1 - - -
Aretxabaleta 1 - - 1 - - - - -
Armiñon - - - - - - - - -
Arraia-Maeztu 1 - - - - 1 - - -
Arrankudiaga 1 - - - - 1 - - -
Arrasate/Mondragon 3 1 - - - - 1 1 -
Arratzu 1 - 1 - - - - - -
Arrazua-Ubarrundia 1 - - - - 1 - - -
Arrieta 1 - - - - 1 - - -
Arrigorriaga 1 - - 1 - - - - -
Artea 1 - - - - 1 - - -
Artzentales 2 - 2 - - - - - -
Artziniega 1 - - - - 1 - - -
Asparrena 1 - - - - 1 - - -
Asteasu 1 - - - - 1 - - -
Astigarraga 1 - - 1 - - - - -
Ataun 2 - - - - 2 - - -
Atxondo 1 - - 1 - - - - -
Aulesti 1 - - - - 1 - - -
Ayala/Aiara 2 - 1 - - 1 - - -
Azkoitia 2 - - 1 - - - 1 -
Azpeitia 4 1 1 - 1 - - 1 -
Bakio 1 - - - - 1 - - -
Baliarrain - - - - - - - - -
Balmaseda 2 - - 1 1 - - - -
Baños de Ebro/Mañueta - - - - - - - - -
Barakaldo 13 1 1 6 - - 2 2 1
Barrika 1 - 1 - - - - - -
Barrundia 1 - - - - 1 - - -
Basauri 8 1 1 2 1 - 1 2 -
Beasain 5 1 - - 1 - 1 2 -
Bedia 1 - - - - 1 - - -
Beizama - - - - - - - - -
Belauntza - - - - - - - - -
Berango 1 - - 1 - - - - -
Berantevilla 1 - - - - 1 - - -
Berastegi 1 - - - - 1 - - -
Bergara 5 - - 1 1 1 - 2 -
Bermeo 3 - - 1 1 - 1 - -
Bernedo 1 - - - - 1 - - -
Berriatua 2 - - 1 - 1 - - -
Berriz 1 - - 1 - - - - -
Berrobi - - - - - - - - -
Bidegoian 1 - - - - 1 - - -
Bilbao 52 7 - 23 4 - 6 9 3
Busturia 1 - - - - 1 - - -
Campezo/Kanpezu 1 - - - - 1 - - -
Deba 3 - 1 1 - - - 1 -
Derio 2 - - 1 - - 1 - -
Dima 1 - - - - 1 - - -
Donostia-San Sebastián 28 1 - 9 2 - 6 6 4
Durango 5 1 - 1 1 - 1 1 -
Ea 1 - - - - 1 - - -
Eibar 8 1 - 1 1 - 1 4 -
Elantxobe 1 - 1 - - - - - -
Elburgo/Burgelu - - - - - - - - -
Elciego 1 - - - - 1 - - -
Elduain - - - - - - - - -
Elgeta 1 - - - - 1 - - -
Elgoibar 2 - - 1 1 - - - -
Elorrio 1 - - 1 - - - - -
Elvillar/Bilar 1 - - - - 1 - - -
Erandio 5 - - 2 - 1 1 1 -
Ereño 1 - - - - 1 - - -
Ermua 2 - - 1 1 - - - -
Errenteria 5 1 - 2 1 - 1 - -
Errezil 1 - - - - 1 - - -
Errigoiti 1 - - - - 1 - - -
Eskoriatza 1 - - - - 1 - - -
Etxebarri 1 - - 1 - - - - -
Etxebarria 1 - - 1 - - - - -
Ezkio-Itsaso 1 - 1 - - - - - -
Forua 1 - - - - 1 - - -
Fruiz 1 - - - - 1 - - -
Gabiria 1 - - - - 1 - - -
Gaintza 1 - - - - 1 - - -
Galdakao - - - - - - - - -
Galdames 6 1 2 1 - - 2 - -
Gamiz-Fika 2 - 2 - - - - - -
Garai 2 - 1 - - 1 - - -
Gatika 1 - 1 - - - - - -
Gautegiz Arteaga 1 - - - - 1 - - -
Gaztelu 1 - - - - 1 - - -
Gernika-Lumo - - - - - - - - -
Getaria 5 1 - 1 1 - 1 1 -
Getxo 1 - - 1 - - - - -
Gizaburuaga 8 1 - 2 2 - 2 - 1
Gordexola 1 - 1 - - - - - -
Gorliz 1 - - - - 1 - - -
Güeñes 2 - - 1 1 - - - -
Harana/Valle de Arana 4 - 2 1 - 1 - - -
Hernani - - - - - - - - -
Hernialde 2 - - 1 1 - - - -
Hondarribia - - - - - - - - -
Ibarra 1 - - 1 - - - - -
Ibarrangelu 1 - 1 - - - - - -
Idiazabal 1 - - - - 1 - - -
Igorre 1 - - - - 1 - - -
Ikaztegieta 1 - - 1 - - - - -
Irun - - - - - - - - -
Iruña Oka/Iruña de Oca 7 1 - 1 1 - 1 3 -
Irura 1 - - - - 1 - - -
Iruraiz-Gauna 1 - - - - 1 - - -
Ispaster - - - - - - - - -
Itsasondo 1 - - - - 1 - - -
Iurreta 1 - - - - 1 - - -
Izurtza 2 - - 1 - - - 1 -
Karrantza Harana/Valle de Carranza 1 - 1 - - - - - -
Kortezubi 1 - - - - 1 - - -
Kripan - - - - - - - - -
Kuartango - - - - - - - - -
Labastida 1 - - - - 1 - - -
Lagran 1 - - - - 1 - - -
Laguardia - - - - - - - - -
Lanciego/Lantziego 1 - - - - 1 - - -
Lanestosa 1 - - - - 1 - - -
Lantaron 1 - - - - 1 - - -
Lapuebla de Labarca 2 - - - - 2 - - -
Larrabetzu 1 - - - - 1 - - -
Larraul 2 - - - - 1 1 - -
Lasarte-Oria - - - - - - - - -
Laudio/Llodio 1 - - 1 - - - - -
Laukiz 5 1 - - 1 - 1 2 -
Lazkao 1 - - - - 1 - - -
Leaburu 1 - - 1 - - - - -
Legazpi - - - - - - - - -
Legorreta 2 - - 1 1 - - - -
Legutiano 1 - - - - 1 - - -
Leintz-Gatzaga 1 - - - - 1 - - -
Leioa - - - - - - - - -
Lekeitio 1 - - 1 - - - - -
Lemoa 2 - - 1 1 - - - -
Lemoiz 1 - 1 - - - - - -
Leza 3 - 1 - - 2 - - -
Lezama 1 - - - - 1 - - -
Lezo 1 - - - - 1 - - -
Lizartza 1 - - 1 - - - - -
Loiu 1 - - - - 1 - - -
Mallabia 1 - 1 - - - - - -
Mañaria 1 - - - - 1 - - -
Markina-Xemein 1 - - - - 1 - - -
Maruri-Jatabe 2 - 1 1 - - - - -
Mendaro 1 - 1 - - - - - -
Mendata 1 - 1 - - - - - -
Mendexa 1 - - - - 1 - - -
Meñaka 1 - 1 - - - - - -
Moreda de Alava 1 - 1 - - - - - -
Morga 1 - - - - 1 - - -
Mundaka 1 - 1 - - - - - -
Mungia 1 - - - - 1 - - -
MunitibarArbatzegi Gerrikaitz- 2 - - 1 1 - - - -
Murueta 1 - - - - 1 - - -
Muskiz 1 - 1 - - - - - -
Mutiloa 1 - 1 - - - - - -
Mutriku 1 - - - - 1 - - -
Muxika 1 - - 1 - - - - -
Nabarniz 3 - 2 - - 1 - - -
Navaridas 1 - 1 - - - - - -
Oiartzun - - - - - - - - -
Okondo 1 - - 1 - - - - -
Olaberria 1 - - - - 1 - - -
Ondarroa 1 - - - - 1 - - -
Oñati 2 - - 1 1 - - - -
Ordizia 1 - - 1 - - - - -
Orendain 1 - - 1 - - - - -
Orexa - - - - - - - - -
Orio - - - - - - - - -
Ormaiztegi 1 - - 1 - - - - -
Orozko 1 - - - - 1 - - -
Ortuella 1 - - - - 1 - - -
Otxandio 3 1 - - - - 2 - -
Oyón-Oion 1 - - - - 1 - - -
Pasaia 1 - - - - 1 - - -
Peñacerrada-Urizaharra 4 1 - 3 - - - - -
Plentzia 1 - - - - 1 - - -
Portugalete 1 - - 1 - - - - -
Erriberagoitia/Ribera Alta 7 1 - 2 - - 2 1 1
Ribera Baja/Erribera Beitia 1 - - - - 1 - - -
Salvatierra/Agurain 1 - - 1 - - - - -
Samaniego - - - - - - - - -
San Millan/Donemiliaga - - - - - - - - -
Santurtzi 6 1 - 2 - - 1 1 1
Segura 1 - 1 - - - - - -
Sestao 6 1 - 3 1 - 1 - -
Sondika 1 - 1 - - - - - -
Sopelana 1 - - 1 - - - - -
Sopuerta 2 - 2 - - - - - -
Soraluze-Placencia de las Armas 1 - - 1 - - - - -
Sukarrieta - - - - - - - - -
Tolosaldea 6 1 - 1 1 1 - 1 1
Trucios-Turtzioz 1 - - - - 1 - - -
Ubide 1 - - - - 1 - - -
Ugao-Miraballes 1 - 1 - - - - - -
Urduliz 1 - - - - 1 - - -
Urduña-Orduña 1 - 1 - - - - - -
Urkabustaiz 1 - - - - 1 - - -
Urnieta 1 - - 1 - - - - -
Urretxu - - - - - - - - -
Usurbil 1 - - 1 - - - - -
Valdegobia 2 - - - - 2 - - -
Valle de Trapaga-Trapagaran 2 - - 1 - 1 - - -
Villabona 1 - - 1 - - - - -
Villabuena de Alava/Eskuernaga 1 - - - - 1 - - -
Vitoria-Gasteiz 31 1 - 12 2 - 9 6 1
Yecora/Iekora 1 - - - - 1 - - -
Zaldibar 1 - 1 - - - - - -
Zaldibia 1 - - - - 1 - - -
Zalduondo - - - - - - - - -
Zalla 4 - - 1 1 1 1 - -
Zambrana 1 - - - - 1 - - -
Zamudio 2 - - 1 - - - 1 -
Zaratamo 2 - 1 - - 1 - - -
Zarautz 3 - - 1 1 - 1 - -
Zeanuri 1 - - - - 1 - - -
Zeberio 1 - - - - 1 - - -
Zegama 1 - - - - 1 - - -
Zerain 1 - - - - 1 - - -
Zestoa 1 - - 1 - - - - -
Zierbena 1 - - - - 1 - - -
Zigoitia 1 - - - - 1 - - -
Ziortza-Bolibar - - - - - - - - -
Zizurkil - - - - - - - - -
Zuia 1 - - - - 1 - - -
Zumaia 1 - - 1 - - - - -
Zumarraga 3 - - 1 1 - 1 - -

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Ospitaleez kanpoko estatistika publikoa. / Eustat

  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
Zentroak guztira 475 79 254 142
Anbulatorioak 28 2 17 9
Kontsultategiak 51 2 41 8
Osasun-zentroak 133 14 73 46
Larrialdietarako zerbitzua 37 4 19 14
Zentro periferikoak 111 38 49 24
Adimenosasuneko zentroa 50 10 26 14
Mutuetako laguntza-zentroa 51 8 21 22
Besteak 14 1 8 5
Langileak    
Guztira 8.090 1.083 4.405 2.602
Medikuak 2.991 391 1.656 944
Medikuntza orokorra 1.808 264 964 580
Pediatria 329 54 167 108
Espezialistak 854 73 525 256
Bestelako osasun-langileak guztira 3.209 454 1.704 1.051
Gainerako langileak guztira 1.890 238 1.045 607
Laguntza-jarduera    
Kontsultak guztira 14.297.027 2.061.142 7.883.942 4.351.943
Medikuntza orokorra 10.212.337 1.598.790 5.483.279 3.130.268
Pediatria 1.656.873 263.529 872.029 521.315
Bestelako espezialitateak 2.427.817 198.823 1.528.634 700.360
Jarduera ekonomikoa (milaka eurotan)    
Gastuak guztira 593.783 84.847 319.110 189.827
Gastu arruntak 577.147 81.598 310.228 185.321
Pertsonal gastuak 489.134 66.947 264.815 157.371
Beste gastu arrunt batzuk 88.013 14.651 45.413 27.950
Kapital-gastuak 16.637 3.249 8.882 4.506
Adierazleak    
Biztanlekop./ Medikuko    
Medikuak guztira 726 813 696 743
Medikuntza orokorra 1.201 1.204 1.195 1.210
Pediatria (0-<14 urte) 824 749 823 863
Kontsultak / 100 biztanleko    
Medikuak guztira 658 648 684 620
Medikuntza orokorra 470 503 476 446
Pediatria (0-<14 urte) 611 651 634 559
Kontsultak / Medikuko    
Medikuak guztira 4.838 5.382 4.822 4.645
Medikuntza orokorra 5.648 6.056 5.688 5.397
Pediatria 5.036 4.880 5.222 4.827
Adierazle ekonomikoak    
Langilegastuak / Guztizko gastua 0,82 0,79 0,83 0,83
Langileriagastua / Bestelako gastu arruntak 5,56 4,57 5,83 5,63
Bestelako gastu aruntak/ Guztizko gastua 0,15 0,17 0,14 0,15
Bestelako gastu arruntak / Kapital-gastua 5,29 4,51 5,11 6,20
Kapitalgastuak / Guztizko gastua 0,03 0,04 0,03 0,02
Gastua / biztanleko (eurotan) 273 267 277 271
Gastua / BPGa 0,91 0,83 0,95 0,89

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Ospitaleez kanpoko estatistika publikoa. / Eustat.

Azken aldaketako data: